Thứ tư,  19/01/2022

Công bố quyết định nhân sự 3 Bộ

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam, Bộ Giao thông vận tải, Bộ Công Thương tổ chức công bố và trao các quyết định về công tác nhân sự.
Thống đốc Lê Minh Hưng trao quyết định bổ nhiệm lại cho Phó Thống đốc Đào Minh Tú

Ngày 1/6, tại Hội nghị Thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII của Đảng bộ Cơ quan Ngân hàng Trung ương, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam (NHNN) đã tổ chức Lễ trao Quyết định của Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại ông Đào Minh Tú giữ chức vụ Phó Thống đốc NHNN.

Theo Quyết định số 747/QĐ-TTg ngày 29/5/2017, Thủ tướng Chính phủ bổ nhiệm lại ông Đào Minh Tú giữ chức vụ Phó Thống đốc NHNN.  Thời hạn bổ nhiệm lại được tính kể từ ngày 15/5/2017.

Trước đó, ngày 31/5, Phó Thống đốc NHNN Nguyễn Kim Anh đã trao Quyết định số 1062/QĐ-NHNN của Thống đốc NHNN bổ nhiệm ông Phạm Tiến Dũng, Chủ tịch Hội đồng quản trị, đại diện 100% vốn nhà nước tại Công ty Cổ phần Thanh toán quốc gia Việt Nam giữ chức Vụ trưởng Vụ Thanh toán – Ngân hàng Nhà nước Việt Nam kể từ ngày 1/6/2017.

Cùng ngày (31/5), Bộ Giao thông vận tải đã trao Quyết định số 1566/QĐ-BGTVT của Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải bổ nhiệm ông Lương Quốc Việt, Phó Vụ trưởng Vụ Quản lý doanh nghiệp, kiểm soát viên Tổng công ty Đường sắt Việt Nam giữ chức kiểm soát viên chuyên trách tại Tổng công ty Quản lý bay Việt Nam; đồng thời kiêm làm kiểm soát viên tại Tổng công ty Đường sắt Việt Nam, thay thế bà Trần Thị Minh Hiền kiểm soát viên chuyên trách Tổng công ty được điều động làm Phó Vụ trưởng Vụ Môi trường Bộ Giao thông vận tải.

Thay mặt Lãnh đạo Bộ Công Thương, Thứ trưởng Cao Quốc Hưng đã trao Quyết định số 1870/QĐ-BCT ngày 25/5/2017 bổ nhiệm ông Nguyễn Duy Khánh, Thành viên Hội đồng Thành viên, Giám đốc Công ty Thuốc lá Sài Gòn giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Thành viên Tổng công ty Thuốc lá Việt Nam (Vinataba).

Theo baochinhphu