Thứ hai,  21/06/2021

Xem xét dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII

LSO-Sáng nay (5/11), UBND tỉnh tổ chức họp xem xét dự thảo Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại cuộc họp

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe dự thảo Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII đánh giá kết quả thực hiện mục tiêu chủ yếu trong từng lĩnh vực của nhiệm kỳ gồm: kết quả phát triển kinh tế; văn hóa – xã hội – khoa học công nghệ; cải cách hành chính; công tác quốc phòng, an ninh và đối ngoại; công tác tư pháp; hiệu lực, hiệu quả hoạt động của chính quyền các cấp, của HĐND, Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh.

Theo đó, qua 5 năm triển khai thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVI, với sự nỗ lực phấn đấu của cả hệ thống chính, sự đồng thuận của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp, tỉnh Lạng Sơn đã đạt được nhiều kết quả quan trọng. Dự kiến đến năm 2020 có 16/18 chỉ tiêu kinh tế – xã hội chủ yếu theo Nghị quyết Đại hội XVI thực hiện đạt và vượt kế hoạch, có 2 chỉ tiêu không đạt.

Báo cáo cũng chỉ ra một số mặt hạn chế như: tăng trưởng kinh tế bình quân hằng năm thấp hơn mục tiêu đề ra; phát triển kinh tế cửa khẩu chưa xứng với tiềm năng; công tác quy hoạch đất đai còn hạn chế; công tác xúc tiến đầu tư, huy động nguồn vốn bổ sung cho các dự án trọng điểm chưa đạt yêu cầu; chất lượng giáo dục chưa đồng đều;…

Tại cuộc họp, các đại biểu đã thảo luận, bổ sung, làm rõ kết quả thực hiện nhiệm vụ từng lĩnh vực trong nhiệm kỳ vừa qua; phân tích, đánh giá các mục tiêu cụ thể đề ra cho nhiệm kỳ tới; góp ý biên tập lại một số nội dung của báo cáo.

Qua nghe dự thảo báo cáo và ý kiến đại biểu dự họp, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư bổ sung đánh giá một số nội dung quan trọng vào báo cáo như: quá trình thực hiện cách mạng công nghiệp 4.0; kết quả thực hiện một số dự án trọng điểm; sự phát triển về số lượng – quy mô của doanh nghiệp tỉnh; thực hành tiết kiệm chống lãng phí; công tác cải cách hành chính…

Đồng chí nhấn mạnh: Báo cáo Chính trị trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII là nội dung rất quan trọng, thể hiện kết quả tổng thể cả nhiệm kỳ, do vậy, đơn vị tham mưu cần tập trung xây dựng cẩn thận, có sự đánh giá khái quát toàn diện các mặt, cô đọng, cân đối giữa các ngành – lĩnh vực; tập trung vào các chương trình, nhiệm vụ trọng tâm mà Nghị quyết Đại hội XVI đã đề ra. Đơn vị tham mưu cần tiếp thu đầy đủ ý kiến của các đại biểu để chọn lọc, bổ sung hoàn thiện dự thảo báo cáo trình UBND tỉnh xem xét.

ANH DŨNG