Thứ ba,  22/06/2021

Lãnh đạo UBND tỉnh dự ngày hội Đại đoàn kết tại Văn Lãng

LSO-Sáng nay (5/11), đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh đến dự ngày hội Đại đoàn kết với bà con nhân dân thôn Bản Cáp, xã Gia Miễn, huyện Văn Lãng. Cùng dự có đồng chí Nông Lương Chấn, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc (MTTQ) tỉnh. 


Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu
tại Ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc thôn Bản Cáp, xã Gia Miễn

Tại ngày hội, các đại biểu cùng ôn lại truyền thống 89 năm xây dựng và phát triển của MTTQ Việt Nam; đánh giá kết quả thực hiện các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động do MTTQ chủ trì và phối hợp thực hiện năm 2019, phương hướng nhiệm vụ năm 2020.

Bản Cáp là thôn trung tâm của xã Gia Miễn, hiện có 103 hộ, 525 nhân khẩu, chủ yếu là bà con dân tộc Nùng.

Trong năm 2019, nhân dân toàn thôn luôn đoàn kết phát triển kinh tế – xã hội, xây dựng nông thôn mới và đạt được nhiều kết quả tích cực. Tỷ lệ hộ nghèo trong thôn giảm từ 50 hộ xuống 45 hộ; số hộ khá tăng 5 hộ so với năm 2018.

Người dân nêu cao ý thức, trách nhiệm trong giữ gìn an ninh trật tự, đoàn kết thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội, xây dựng nông thôn mới… Toàn thôn có 79/103 hộ đạt danh hiệu gia đình văn hóa, đạt gần 77%; thôn đạt danh hiệu khu dân cư văn hóa.

Phát biểu tại ngày hội, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận và biểu dương những kết quả mà thôn Bản Cáp đạt được trong năm 2019.


Lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tặng quà thôn Bản Cáp, xã Gia Miễn

Đồng chí lưu ý: MTTQ xã, Ban Công tác mặt trận thôn cần tiếp tục tuyên truyền, vận động nhân dân tích cực phát triển kinh tế – xã hội, chấp hành tốt chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, nêu cao cảnh giác trước mọi âm mưu chống phá, chia rẽ khối đại đoàn kết dân tộc của các thế lực thù địch…

Nhân dịp này, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh và lãnh đạo Ủy ban MTTQ tỉnh tặng quà cho thôn và người có uy tín trên địa bàn.

HOÀNG HUẤN