Thứ ba,  06/06/2023

Tập huấn công tác tổ chức, cán bộ và quản lý công chức, viên chức

LSO-Ngày 3/6/2017, tại Hà Nội, Ban Tổ chức Trung ương phối hợp với Bộ Nội vụ tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tập huấn công tác tổ chức, cán bộ và quản lý công chức, viên chức. Đồng chí Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương và đồng chí Lê Vĩnh Tân, Ủy viên Trung ương Đảng, Bộ trưởng Bộ Nội vụ, Phó Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chủ trì hội nghị. 
Các đồng chí lãnh đạo Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các ngành dự hội nghị trực tuyến tập huấn về công tác tổ chức, cán bộ và quản lý công chức, viên chức

Dự tại điểm cầu Lạng Sơn, có đồng chí: Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh; lãnh đạo, cán bộ Ban Tổ chức Tỉnh ủy và Sở Nội vụ.

Tại hội nghị, các đại biểu nêu lên những bất cập, khó khăn và có những kiến nghị, đề xuất liên quan đến tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức; việc thực hiện đề án vị trí việc làm các cơ quan Đảng, Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội; thực hiện Luật Chính quyền địa phương trong việc tăng biên chế cho Hội đồng nhân dân các cấp; công tác quản lý biên chế.

Một số đại biểu cũng đề nghị cần phân cấp một số nhiệm vụ liên quan đến công tác tổ chức bộ máy cho các ban, bộ ngành, địa phương; đổi mới công tác thi đua – khen thưởng theo hướng thực chất hơn; xây dựng cơ chế chính sách luân chuyển cán bộ một cách hợp lý, thống nhất; công khai, minh bạch và tăng cường kiểm tra, giám sát trong công tác tổ chức, cán bộ…

Tại hội nghị, Ban Tổ chức Trung ương, Bộ Nội vụ đã có báo cáo tiếp thu, giải đáp trên 300 ý kiến kiến nghị, đề xuất của 50 địa phương và 14 bộ, ban, ngành trung ương liên quan đến công tác tổ chức, cán bộ và quản lý công chức, viên chức và công tác xây dựng Đảng, hệ thống chính trị đã được gửi đến trước ngày 30/5/2017. Đồng thời trao đổi, giải đáp cụ thể 17 ý kiến kiến nghị, đề xuất của các đại biểu tại hội nghị.

Phát biểu kết luận, đồng chí Phạm Minh Chính, Trưởng Ban Tổ chức Trung ương chỉ ra những hạn chế, yếu kém trong thực hiện công tác tổ chức, cán bộ, biên chế, công tác quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý, công tác thi tuyển cán bộ, công chức, viên chức thời gian qua… Về nhiệm vụ thời gian tới, đồng chí Trưởng Ban Tổ chức Trung ương yêu cầu các đồng chí làm công tác tổ chức, cán bộ thực hiện tốt một số nhiệm vụ trọng tâm: tiếp tục tham mưu cụ thể hóa Nghị quyết XII của Đảng với 3 khâu đột phá, 6 nhiệm vụ trong tâm trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, gắn với thực hiện tốt Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng, Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; khẩn trương xây dựng các đề án về công tác tổ chức, cán bộ để trình Hội nghị Trung ương 6, Trung ương 7 tới đây. Cùng với đó là tiếp tục chỉ đạo đổi mới phương thức lãnh đạo của Đảng, xây dựng đội ngũ cán bộ, đảng viên đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tiếp tục thực hiện tốt 4 hóa về cải cách hành chính (hạt nhân hóa lãnh đạo, chuẩn hóa các văn bản quy phạm pháp luật, đơn giản hóa các thủ tục hành chính, tự động hóa về tổ chức thực hiện); tham mưu hoàn thiện chức năng, nhiệm vụ tổ chức bộ máy của hệ thống chính trị, cơ quan tham mưu về công tác tổ chức, cán bộ. Đồng thời bổ sung, chỉnh sửa các văn bản quy phạm pháp luật, kiểm soát tốt quyền lực, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin trong lãnh đạo, chỉ đạo và triển khai công tác; xây dựng hình ảnh người làm công tác tổ chức, cán bộ, quản lý công chức, viên chức gương mẫu, tinh thông nhiệm vụ; tăng cường tổng kết thực tiễn, đẩy mạnh hợp tác quốc tế, chỉ đạo thực hiện tốt chính sách cán bộ, công chức, viên chức trong hệ thống chính trị…

PHÙNG KHIÊM