Thứ bảy,  22/01/2022

Lãnh đạo UBND tỉnh làm việc với đoàn công tác của Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài

LSO-Chiều nay (5/6), đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh tiếp và làm việc với đoàn công tác của Ủy ban công tác về các tổ chức phi chính phủ nước ngoài (PCPNN) do ông Nguyễn Ngọc Hùng, Phó Trưởng Ban điều phối viện trợ nhân dân làm trưởng đoàn. Cùng dự buổi làm việc có lãnh đạo một số sở, ngành của tỉnh.
Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại buổi làm việc

Trong giai đoạn 2013-2017, tỉnh Lạng Sơn có khoảng 20 tổ chức PCPNN hoạt động trên địa bàn tỉnh. Tỉnh đã tiếp nhận 18 dự án và 25 khoản viện trợ phi dự án nước ngoài. Tổng giá trị viện trợ PCPNN giai đoạn này gần 1,6 triệu USD. Các dự án chủ yếu tập trung vào các lĩnh vực: y tế, giáo dục, xóa đói giảm nghèo…Công tác vận động viện trợ và quản lý hoạt động của các tổ chức PCPNN trên địa bàn tỉnh được triển khai theo đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Tại buổi làm việc, các thành viên trong đoàn công tác và đại diện các sở, ngành của tỉnh Lạng Sơn đã trao đổi, làm rõ thêm hiệu quả hoạt động, những khó khăn, vướng mắc trong quản lý hoạt động và vận động viện trợ PCPNN của tỉnh Lạng Sơn.

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận sự đóng góp của viện trợ PCPNN đối với công cuộc xóa đói giảm nghèo, phát triển kinh tế -xã hội của tỉnh; đồng thời khẳng định tỉnh Lạng Sơn luôn quan tâm, chỉ đạo các cấp, ngành tạo thuận lợi cho các tổ chức PCPNN triển khai hoạt động trên địa bàn tỉnh đảm bảo tuân thủ đúng chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước Việt Nam. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị Ủy ban công tác về các tổ chức PCPNN tiếp tục quan tâm, giới thiệu các tổ chức PCPNN có đầy đủ tư cách pháp nhân, có tiềm lực và lĩnh vực hoạt động tài trợ phù hợp với đặc điểm tình hình của Lạng Sơn đến triển khai hoạt động trên địa bàn tỉnh; thường xuyên cung cấp thông tin về các tổ chức PCPNN, hỗ trợ Lạng Sơn trong công tác quản lý hoạt động, vận động viện trợ PCPNN…

Thay mặt đoàn công tác, ông Nguyễn Ngọc Hùng tiếp thu những đề xuất, kiến nghị của tỉnh đồng thời đề nghị tỉnh Lạng Sơn sớm tái lập Ban công tác về các tổ chức PCPNN, tăng cường quản lý đối với các tổ chức trong nước trong phối hợp với các tổ chức PCCNN; tiếp tục ưu tiên về cơ chế, chính sách, kinh phí đối với hoạt động vận động tài trợ PCPNN. Trưởng đoàn công tác nhấn mạnh trong thời gian tới sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với Lạng Sơn để tăng cường hơn nữa công tác quản lý hoạt động, vận động viện trợ PCPNN cũng như mở rộng vận động viện trợ trên nhiều lĩnh vực khác.

BẢO VY