Thứ bảy,  19/06/2021

Bí thư Tỉnh ủy dự sinh hoạt Chi bộ khối Cửa Nam

LSO-Thực hiện Nghị quyết Trung ương 7 khóa XII, Hướng dẫn số 12-HD/ của Ban Tổ chức Trung ương về một số vấn đề về nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, tối 5/11/2019, đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy dự buổi sinh hoạt Chi bộ khối Cửa Nam, phường Chi Lăng, thành phố Lạng Sơn.


Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại buổi sinh hoạt

Chi bộ khối Cửa Nam hiện có 61 đảng viên chính thức, sinh hoạt tại 3 tổ đảng, trong đó có 34 đảng viên đang sinh hoạt và 27 đảng viên miễn sinh hoạt.

Buổi sinh hoạt có mặt đầy đủ 34 đảng viên. Tại kỳ sinh hoạt này, Chi bộ khối Cửa Nam đã triển khai một số nội dung quan trọng như: thông tin nội dung một số văn bản mới của Trung ương và của tỉnh; thông tin tình hình thời sự trong nước và trong tỉnh; báo cáo kết quả hoạt động của chi bộ tháng 10/2019 và phương hướng nhiệm vụ tháng 11…

Quá trình sinh hoạt chi bộ đã thực hiện đúng theo điều lệ Đảng. Trong thời gian qua, chi bộ khối luôn thực hiện tốt vai trò lãnh đạo toàn diện trên các mặt, các lĩnh vực của khối phố, cơ bản hoàn thành tốt các mục tiêu nghị quyết chi bộ đề ra. Các đảng viên trong chi bộ luôn thực hiện tốt nhiệm vụ được phân công, có sự thống nhất cao, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống của đảng viên và nhân dân.


Đại biểu và đảng viên dự sinh hoạt Chi bộ khối Cửa Nam

Tại buổi sinh hoạt, đảng viên trong chi bộ đã tập trung thảo luận về các vấn đề: đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ tháng 10 và nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2019; công tác tuyên truyền đảm bảo an ninh trật tự, an toàn giao thông, vệ sinh môi trường, xây dựng tuyến phố văn minh và khu dân cư kiểu mẫu tại khối phố.

Phát biểu tại buổi sinh hoạt, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy đánh giá cao tinh thần, thái độ nghiêm túc, trách nhiệm của các đảng viên khi tham gia sinh hoạt chi bộ, cá nhân đồng chí Bí thư Chi bộ đã chuẩn bị và triển khai tốt các nội dung tại buổi sinh hoạt.

Đồng chí mong muốn các đảng viên trong chi bộ khi tham gia sinh hoạt tăng cường phát biểu ý kiến hơn nữa, chỉ ra những hạn chế cụ thể để chi bộ cùng nhìn nhận, rút kinh nghiệm; nêu cao sự cảnh giác cũng như đánh giá, nhận thức đúng về các thông tin trên mạng xã hội; tuyên truyền pháp luật cho các thành viên trong gia đình; tham gia đóng góp xây dựng cộng đồng dân cư, khối phố.


Đồng chí Lâm Thị Phương Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng,
Bí thư Tỉnh ủy tặng bộ máy vi tính cho Chi bộ khối Cửa Nam

Đối với chi bộ, cần tập trung nâng cao chất lượng đảng viên, nhất là công tác đấu tranh, phê bình – tự phê bình và thực hiện nêu gương; sáng tạo trong công tác sinh hoạt đảng, tăng cường tổ chức sinh hoạt chuyên đề thiết thực, phù hợp với tình hình thực tế; cập nhật kịp thời tình hình an ninh trật tự trên địa bàn để thông tin đến đảng viên; đẩy mạnh thực hiện nếp sống văn minh đô thị, văn minh trong việc cưới – việc tang; tăng cường thực hiện công tác hoà giải ở cơ sở. Đồng chí mong rằng khối Cửa Nam sẽ đi đầu trong việc xây dựng khu dân cư kiểu mẫu của thành phố Lạng Sơn và của tỉnh.

Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng thông tin đến Chi bộ khối Cửa Nam về tình hình phát triển kinh tế – xã hội của Lạng Sơn từ đầu năm đến nay và dự báo kết quả sẽ đạt được trong năm 2019.

Nhân dịp này, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy tặng Chi bộ khối một bộ máy vi tính để phục vụ quá trình hoạt động.

ANH DŨNG