Thứ ba,  22/06/2021

Giám sát kết quả giải quyết một số kiến nghị của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh

LSO-Hôm nay (6/11), Thường trực HĐND tỉnh tổ chức hội nghị giám sát kết quả giải quyết một số kiến nghị tại các cuộc giám sát của HĐND, thường trực HĐND tỉnh năm 2018.


Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh,
Trưởng đoàn giám sát phát biểu tại hội nghị

Đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát chủ trì hội nghị.

Dự hội nghị có đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện lãnh đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Văn hoá – Thể thao và Du lịch, UBND các huyện: Đình Lập, Lộc Bình, Cao Lộc, Bình Gia và thành phố Lạng Sơn.

Theo báo cáo tại hội nghị, UBND tỉnh đã tập trung chỉ đạo sát sao công tác giải quyết kiến nghị tại các cuộc giám sát của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh năm 2018, trong đó chú trọng giải quyết kiến nghị về các lĩnh vực quản lý đất đai, hoàn thiện thủ tục cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất (GCN QSDĐ) đối với một số đơn vị chưa được cấp GCN QSDĐ.

Lũy kế 8 tháng đầu năm 2019 đã cấp cho tổ chức được 140 giấy, đạt 93,3% kế hoạch; cấp cho cá nhân, hộ gia đình 10.081 giấy, đạt 207,9% kế hoạch. UBND tỉnh đã chỉ đạo xử lý đối với các khu đất công bị lấn chiếm (đã xử lý được 3/23 khu đất), đất sử dụng không đúng mục đích, đất trống không sử dụng đúng mục đích, đất trống không sử dụng theo phương án đã được phê duyệt (đã xử lý được 10/110 khu đất); tiến hành rà soát tài sản công của từng cơ quan, đơn vị để có cơ sở dữ liệu quản lý (đã phê duyệt 6 dự án sử dụng tài sản công vào mục đích cho thuê theo thẩm quyền, đảm bảo chất lượng và hoàn thành theo kế hoạch); giao trách nhiệm quản lý theo thẩm quyền đối với tài sản công chưa sử dụng.

Cùng với đó, UBND tỉnh đã chỉ đạo UBND thành phố Lạng Sơn tập trung quyết liệt thực hiện đẩy nhanh tiến độ giải phóng mặt bằng các khu đô thị: Phú Lộc I, II, III, IV, khu đô thị Nam Hoàng Đồng I để đẩy nhanh tiến độ thực hiện dự án.

Sau khi nghe báo cáo, Thường trực HĐND tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở, ngành và UBND các huyện, thành phố đã thảo luận, giải trình, làm rõ các nội dung như: nguyên nhân tình trạng cấp GCN QSDĐ cho tổ chức đạt thấp và giải pháp khắc phục; tỷ lệ xử lý các khu đất công không được sử dụng đúng mục đích đạt thấp; tiến độ bồi thường giải phóng mặt bằng các khu đô thị trên địa bàn thành phố Lạng Sơn…


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh giải trình, làm rõ các nội dung
kết quả giải quyết kiến nghị của HĐND tỉnh, Thường trực HĐND tỉnh

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh thẳng thắn nhìn nhận những hạn chế và làm rõ nguyên nhân những thực trạng trên đó là: sự thay đổi của cơ chế, chính sách dẫn đến mức bồi thường khác nhau trong cùng một dự án; giá bồi thường thấp hơn so với giá thị trường; năng lực của nhà đầu tư còn hạn chế…

Đồng chí khẳng định: UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo quyết liệt, phấn đấu trong năm 2022 cơ bản hoàn thành việc cấp GCN QSDĐ cho các đơn vị và xử lý đạt từ 70% trở lên các khu đất công bị lấn chiếm, sử dụng không hiệu quả, không đúng mục đích.

Kết luận tại hội nghị, đồng chí Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh, Trưởng đoàn giám sát ghi nhận nỗ lực của UBND tỉnh trong thực hiện các kiến nghị của HĐND, Thường trực HĐND tỉnh năm 2018.

Đồng chí đề nghị UBND tỉnh tiếp tục chỉ đạo Sở Tài nguyên và Môi trường, UBND các huyện trong cấp GCN QSDĐ và xử lý khu đất trống, khu đất công bị lấn chiếm; chủ động hơn nữa để hoàn thành việc cấp GCN QSDĐ cho các tổ chức, cơ bản hoàn thành trong năm 2022. Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch đẩy nhanh tiến độ xử lý 35 ki-ốt cho thuê.

NGỌC HIẾU