Thứ hai,  05/06/2023

Thường trực HĐND tỉnh triển khai nhiệm vụ công tác tháng 6

LSO-Sáng nay (7/6), Thường trực HĐND tỉnh họp triển khai nhiệm vụ tháng 6 năm 2017. Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh chủ trì phiên họp.
Đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu ý kiến kết luận

Trong tháng 5, Thường trực, các ban, tổ đại biểu và đại biểu HĐND tỉnh thực hiện tốt kế hoạch công tác đề ra, nhất là hoạt động kiểm tra, giám sát, tổ chức tiếp xúc cử tri trước kỳ họp thứ năm và tổng hợp ý kiến, kiến nghị cử tri đầy đủ, kịp thời. Tháng 6, Thường trực HĐND tỉnh xác định các nhiệm vụ trọng tâm, trong đó chỉ đạo các ban của HĐND, Văn phòng HĐND chuẩn bị các điều kiện tổ chức phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh nghe giải trình các nội dung về kinh tế – xã hội năm 2017. Các ban của HĐND tỉnh thực hiện giám sát thường xuyên đối với các quyết định của UBND tỉnh và nghị quyết của HĐND huyện, thành phố theo quy định; việc thực hiện pháp luật về khiếu nại, tố cáo và giải quyết khiếu nại, tố cáo, kiến nghị của công dân đối với cơ quan, tổ chức, cá nhân có thẩm quyền. Văn phòng HĐND tỉnh tham mưu, giúp việc, phục vụ hoạt động của HĐND, Thường trực, các ban của HĐND, đại biểu HĐND tỉnh theo chương trình, kế hoạch. Theo đó, tập trung hoạt động thẩm tra các báo cáo, đề án, tờ trình, dự thảo nghị quyết; tổng hợp báo cáo đầy đủ, kịp thời ý kiến, kiến nghị của cử tri trình kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh diễn ra vào tháng 7/2017… 

Tại phiên họp, các đại biểu cũng bàn, thống nhất với Dự thảo tờ trình về Chương trình giám sát của HĐND tỉnh năm 2018 và các nội dung bồi dưỡng kỹ năng hoạt động của đại biểu HĐND về: thẩm tra, giám sát, tiếp xúc cử tri, kỹ năng chất vấn và thảo luận các báo cáo, đề án tờ trình tại kỳ họp.

Kết luận phiên họp, đồng chí Chủ tịch HĐND tỉnh yêu cầu Thường trực, các ban HĐND tiếp tục quan tâm thực hiện tốt các nhiệm vụ đề ra. Chương trình giám sát cần bổ sung thêm nội dung giám sát về an toàn vệ sinh thực phẩm và nhà ở cho người có công; bổ sung vào báo cáo, đánh giá quy trình hoạt động của HĐND các huyện, thành phố. Về các nhiệm vụ tháng 6, đồng chí đề nghị Thường trực, các ban và cán bộ chuyên viên theo nhiệm vụ được phân công chủ động thực hiện có hiệu quả các nội dung liên quan đến kỳ họp thứ năm HĐND tỉnh; chủ động tổ chức tốt phiên họp của Thường trực HĐND tỉnh nghe giải trình 2 nội dung về: tái cơ cấu ngành nông nghiệp và văn hóa xã hội; chuẩn bị tốt các nội dung, điều kiện phục vụ kỳ họp giao ban HĐND tỉnh tháng 7/2017.

MAI VĂN HOA