Chủ nhật,  03/12/2023

Đảng ủy Công an T.Ư tổ chức hội nghị sơ kết công tác

Ngày 8-6, tại Hà Nội, Đảng ủy Công an T.Ư tổ chức hội nghị đánh giá kết quả thực hiện công tác bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân thời gian qua; xem xét, thống nhất một số chủ trương, nội dung công tác trọng tâm thời gian tới.

Dự hội nghị có các đồng chí: Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an T.Ư; Chủ tịch nước Trần Đại Quang, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an TƯ; Phạm Minh Chính, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư T.Ư Đảng, Trưởng Ban Tổ chức T.Ư; đại diện lãnh đạo Ủy ban Kiểm tra T.Ư. Thượng tướng Tô Lâm, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Đảng ủy Công an T.Ư, Bộ trưởng Công an chủ trì hội nghị.

Tại hội nghị, các đại biểu tập trung thảo luận, cho ý kiến về những định hướng lớn trong sơ kết công tác Công an sáu tháng đầu năm 2017 về thực hiện nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia, bảo đảm trật tự, an toàn xã hội và xây dựng lực lượng Công an nhân dân.

Phát biểu ý kiến tại hội nghị, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trần Đại Quang yêu cầu Công an các đơn vị, địa phương trong tổ chức sơ kết công tác sáu tháng đầu năm 2017 phải đánh giá đúng thực trạng tình hình, làm rõ những thành tích, kết quả nổi bật đã đạt được. Đồng thời, với tinh thần của Nghị quyết T.Ư 4 (khóa XII) về xây dựng, chỉnh đốn Đảng, phải chỉ ra đầy đủ những hạn chế, trên các mặt công tác, làm rõ nguyên nhân, trách nhiệm đối với những khuyết điểm, từ đó có giải pháp khắc phục.

Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trần Đại Quang đã gợi ý những nhiệm vụ trọng tâm mà Đảng ủy Công an T.Ư, lãnh đạo Bộ Công an cần tập trung chỉ đạo thực hiện từ nay đến hết năm 2017.

Hội nghị đã thảo luận, thống nhất chủ trương, những định hướng lớn trong xây dựng Đề án kiện toàn tổ chức bộ máy Bộ Công an tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả trên tinh thần quán triệt Nghị quyết Đại hội XII của Đảng, Nghị quyết số 39 của Bộ Chính trị về tinh giản biên chế và cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức, xuất phát từ yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ an ninh, trật tự trong tình hình hiện nay, để chủ động chuẩn bị việc kiện toàn tổ chức bộ máy Bộ Công an. Các đại biểu cũng đã cho ý kiến về chủ trương nghiên cứu, đề xuất bổ sung sửa đổi Luật Công an nhân dân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, đấu tranh phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trong tình hình mới…

Thay mặt Đảng ủy Công an T.Ư, lãnh đạo Bộ Công an, Thượng tướng Tô Lâm cảm ơn sự quan tâm, chỉ đạo sâu sắc, toàn diện của Đảng, Nhà nước, nhất là của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng và Chủ tịch nước Trần Đại Quang đối với lực lượng Công an nhân dân thời gian qua. Đảng ủy Công an T.Ư nghiêm túc tiếp thu ý kiến chỉ đạo của các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước, sẽ chỉ đạo lực lượng Công an nhân dân khẩn trương tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả các nội dung công tác trọng tâm mà hội nghị đã thống nhất thông qua, góp phần phục vụ sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội, đối ngoại của đất nước trong tình hình mới.

Theo Nhandan