Thứ năm,  01/06/2023

Hiệu quả trong phối hợp giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với các tổ chức chính trị – xã hội

LSO-Trên cơ sở chương trình phối hợp hoạt động giữa Quân đội Nhân dân Việt Nam với các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội nhân đạo, Ban Chỉ đạo công tác phối hợp cấp tỉnh đã chủ động, linh hoạt bám sát cơ sở, kế hoạch đã được xác định, vì vậy từ năm 2016 đến nay, chương trình đạt hiệu quả thiết thực.
Cán bộ, chiến sỹ, lực lượng đoàn viên thanh niên bê tông đường giao thông nông thôn tại xã Trùng Quán, huyện Văn Lãng

Theo đó, ban chỉ đạo công tác phối hợp các cấp chủ động làm tốt công tác tuyên truyền, vận động nhân dân, cán bộ, hội viên, đoàn viên, công chức, viên chức và người lao động thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước; nâng cao tinh thần cảnh giác, nhận thức sâu sắc về âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch; xây dựng nền quốc phòng toàn dân, thế trận quốc phòng toàn dân gắn với thế trận an ninh nhân dân.

Ban chỉ huy quân sự các huyện, thành phố phối hợp tuyên truyền Luật Nghĩa vụ quân sự, vận động con em, người thân tham gia nghĩa vụ quân sự, năm 2016 và 5 tháng đầu năm nay, vận động, tuyển chọn 2.650 công dân nhập ngũ, đạt 100% chỉ tiêu; tổ chức bồi dưỡng kiến thức quốc phòng, an ninh cho các đối tượng được 123 lớp/9.735 người; tham gia tuần tra bảo vệ giữ gìn an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội 12.461 lần với 37.167 người tham gia.

Trung tá Nông Thái Cường, Trưởng Ban Dân vận, Phòng Chính trị Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, cho biết: Trong chương trình phối hợp hoạt động, lực lượng vũ trang quân sự tỉnh và các tổ chức đoàn thể đã có nhiều hoạt động thiết thực, chẳng hạn như đầu năm 2017, Trung đoàn 123, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh đưa bộ đội đi huấn luyện đã kết hợp làm công tác dân vận tại xã Xuân Mai, huyện Văn Quan và xã Mai Pha, thành phố Lạng Sơn, trong đó đóng góp  1.445 ngày công xây dựng nông thôn mới, hoàn thành chỉ tiêu công việc theo kế hoạch, bảo đảm chất lượng, hiệu quả và an toàn về người, phương tiện được cấp ủy, chính quyền cơ sở đánh giá cao, củng cố mối đoàn kết quân – dân.

Theo thống kê, thực hiện phong trào “Chung sức xây dựng nông thôn mới”, từ năm 2016 đến nay, lực lượng vũ trang quân sự tỉnh, các tổ chức chính trị – xã hội, tổ chức xã hội nhân đạo chủ động vận động huy động được 18.391 ngày công, với trị giá thành tiền gần 3 tỉ đồng, nạo vét hàng chục nghìn mét kênh mương nội đồng; san lấp, đào đắp hàng nghìn mét khối đất đá; đổ bê tông làm đường gần 2 nghìn mét khối; làm mới và sửa đường liên thôn, liên xã hơn 150 km; giúp đỡ hàng nghìn ngày công cho gia đình chính sách, tu sửa trường học và công trình phúc lợi khác. Từ năm 2015 đến nay, toàn tỉnh có 24 xã hoàn thành chương trình xây dựng nông thôn mới, kết quả đó có sự đóng góp tích cực của chương trình phối hợp hoạt động giữa Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh với tổ chức đoàn thể chính trị – xã hội, tổ chức xã hội nhân đạo..

Đồng chí Giáp Thị Bắc, Trưởng Ban Dân vận Tỉnh ủy khẳng định: Kết quả thực hiện chương trình phối hợp hoạt động thời gian qua thể hiện rõ nhất là phối hợp trong công tác tuyên truyền, vận động nhân dân thực hiện tốt các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, phối hợp thực hiện hiệu quả các phong trào, các cuộc vận động, các chương trình phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, giúp dân xóa đói, giảm nghèo, phòng, chống khắc phục hậu quả thiên tai…Thời gian tới, Ban Chỉ đạo tỉnh tiếp tục tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác dân vận của cấp ủy, chỉ huy các cấp, tham gia phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội; củng cố quốc phòng, an ninh; tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân, đoàn kết quân – dân, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn.

PHÙNG KHIÊM