Chủ nhật,  23/01/2022
UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 6:

Xem xét một số dự thảo văn bản quan trọng

LSO-Sáng nay (9/6), đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 6 (kỳ 1).
Đồng chí  Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp

Tại phiên họp, các đại biểu tập trung thảo luận và thông qua một số nội dung dự thảo tờ trình của UBND tỉnh và nghị quyết của HĐND tỉnh về: mức thu và tỷ lệ phần trăm (%) được trích lại cho đơn vị tổ chức thu một số loại phí, lệ phí; bãi bỏ Nghị quyết về mức thu một số khoản phí, lệ phí trên địa bàn; quy định chế độ bồi dưỡng đối với người làm nhiệm vụ tiếp công dân, xử lý đơn khiếu nại, tố cáo, kiến nghị, phản ánh trên địa bàn; quy định chế độ phụ cấp đặc thù đối với công chức, viên chức, người lao động làm việc tại cơ sở cai nghiện ma túy và định mức chi mua vật dụng cá nhân cho học viên cai nghiện bắt buộc tại cơ sở cai nghiện ma túy; quy định khoảng cách, địa bàn làm căn cứ xác định học sinh không thể đi đến trường và trở về nhà trong ngày; tỷ lệ khoán kinh phí phục vụ việc nấu ăn cho học sinh trong trường phổ thông dân tộc bán trú, trường phổ thông có tổ chức nấu ăn cho học sinh là đối tượng hưởng chính sách; phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong đơn vị sự nghiệp công lập của tỉnh Lạng Sơn năm 2017.

Tại cuộc họp, qua ý kiến của các đại biểu, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đã kết luận điều chỉnh một số nội dung như: mức thu lệ phí trước bạ lần đầu đối với ô tô chở người từ 9 chỗ trở xuống trên địa bàn tỉnh sẽ trình HĐND giảm từ 12% xuống 10%. Điều chỉnh mức hỗ trợ đối với cán bộ, người lao động tại cơ sở cai nghiện ma túy và kinh phí vật dụng cá nhân cho người cai nghiện bằng 1,0 mức lương cơ bản/người/tháng, đề nghị Sở Lao động, Thương binh và Xã hội xem xét, rà soát lại danh mục các vật dụng hỗ trợ từ ngân sách nhà nước và cần có sự xã hội hóa từ gia đình, xã hội. Thống nhất sẽ báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy rút việc thực hiện Đề án xây dựng con người phát triển toàn diện theo Chương trình hành động số 116-CTr/TU ngày 17/9/2014 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XV và thay vào đó, UBND tỉnh sẽ tập trung chỉ đạo thực hiện chương trình một cách thiết thực, hiệu quả hơn.

Về dự thảo Chương trình hành động của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Nghị quyết số 08-NQ/TW ngày 16/1/2017 của Bộ Chính trị về phát triển du lịch trở thành ngành kinh tế mũi nhọn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu Sở Văn hóa – Thể thao và Du lịch phân tích cụ thể thực trạng những hạn chế, yếu kém trong việc phát triển du lịch của tỉnh trong thời gian qua; chỉ ra những giải pháp thiết thực, chi tiết đối với từng vấn đề và chương trình thực hiện cần bám sát các nhiệm vụ mà Nghị quyết số 08-NQ/TW đã nêu. Đồng thời, tiếp thu những ý kiến đóng góp của các ngành để về hoàn thiện chương trình, trình UBND tỉnh xem xét.

ANH DŨNG