Thứ bảy,  03/06/2023

Giao ban công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số và tôn giáo khu vực phía Bắc

Ngày 9/6, tại thành phố Bắc Giang, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị giao ban công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào có tôn giáo các tỉnh khu vực phía Bắc 6 tháng đầu năm 2017.

Tham dự hội nghị có Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Dân vận Trung ương Thào Xuân Sùng; đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy của 21 tỉnh, thành phố khu vực phía Bắc.

Phát biểu tại hội nghị, ông Thào Xuân Sùng cho rằng, các đại biểu tham dự hội nghị cần đánh giá đúng tình hình, kết quả thực hiện, đề xuất các giải pháp để nâng cao chất lượng công tác dân vận; lựa chọn, giới thiệu những mô hình, điển hình tiêu biểu và kinh nghiệm tốt trên các lĩnh vực kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng hệ thống chính trị mà then chốt nhất là cán bộ.

Hai mươi tham luận tại hội nghị của đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy các tỉnh, thành khu vực phía Bắc (Ninh Bình, Sơn La, Thái Bình, Thanh Hóa, Quảng Ninh, Lào Cai, Yên Bái, Tuyên Quang, Nghệ An, Hà Nam, Điện Biên, Cao Bằng, Hòa Bình, Nam Định, Bắc Kạn, Hải Phòng, Lai Châu, Thái Nguyên, Hà Giang, Hà Nội) đã tập trung đánh giá kết quả đạt được trong công tác dân vận, công tác tôn giáo tại các địa phương trong 6 tháng đầu năm; đề xuất, kiến nghị các giải pháp để nâng cao hơn nữa chất lượng, hiệu quả công tác dân vận ở vùng đồng bào dân tộc thiểu số và đồng bào có tôn giáo tại các địa bàn này trong thời gian tới.

Đại diện Ủy ban Dân tộc đề nghị các tỉnh trong khu vực đẩy mạnh việc dạy nghề, giải quyết việc làm thu hút người lao động là người dân tộc thiểu số vào làm tại các doanh nghiệp và ngành nghề phi nông nghiệp; thực hiện tốt công tác quy hoạch, đào tạo, sử dụng cán bộ dân tộc thiểu số; thực hiện tốt chính sách hỗ trợ khám chữa bệnh cho hộ đồng bào dân tộc thiểu số nghèo; triển khai tốt các đề án phát triển kinh tế – xã hội đối với dân tộc thiểu số rất ít người, bảo tồn văn hóa của các dân tộc thiểu số rất ít người; tiếp tục đổi mới công tác tuyên truyền, vận động trong vùng đồng bào dân tộc thiểu số, vùng kinh tế xã hội đặc biệt khó khăn…

Đại diện lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh ủy Ninh Bình đề xuất 4 nội dung để thực hiện tốt Nghị quyết 25-NQ/TW của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa IX) về công tác tôn giáo trong thời gian tới. Cụ thể: Trung ương chỉ đạo ban hành hướng dẫn tiêu chí lựa chọn cốt cán phong trào; có chính sách cụ thể đối với từng đối tượng như cốt cán phong trào, cốt cán tôn giáo là cán bộ, đảng viên, công chức trong các cơ quan đảng, chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, đoàn thể, cốt cán tôn giáo là chức sắc các tôn giáo. Chính phủ có quy định cụ thể về việc xem xét, giải quyết nhà, đất hiện nay do cơ sở tôn giáo sử dụng từ việc mua bán, chuyển nhượng, cho, tặng. Ban Dân vận Trung ương hằng năm nên mở các lớp tập huấn và cập nhật kiến thức chuyên đề về công tác dân tộc, tôn giáo, về kinh nghiệm, kỹ năng, giải pháp giải quyết những tình huống phức tạp về tôn giáo.

Trong khi đó, Ban Dân vận Tỉnh ủy Sơn La đã nêu những kết quả bước đầu triển khai thực hiện Chỉ thị số 49-CT/TW, ngày 20/10/2015 của Ban Bí thư Trung ương Đảng (khóa XI) về tăng cường và đổi mới công tác dân vận của Đảng ở vùng dân tộc thiểu số ở tỉnh. Đồng thời, đề xuất, kiến nghị một số giải pháp để thực hiện tốt công tác này trong thời gian tới. Cụ thể, cấp ủy, chính quyền, các cấp, các ngành phải thực sự coi trọng công tác dân vận theo quan điểm của Chủ tịch Hồ Chí Minh; cấp ủy, chính quyền các cấp cần phải nhận thức đúng về vai trò của công tác dân vận, quan tâm, tạo điều kiện, bố trí cán bộ dân vận có trình độ về lý luận chính trị, năng lực thực tiễn, có hiểu biết về phong tục, tập quán; có sự phối hợp chặt chẽ hơn nữa giữa Ban Dân vận với các cấp chính quyền, Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể trong triển khai thực hiện các chủ trương, chính sách của Đảng, Nhà nước và giải quyết những mâu thuẫn, bức xúc xảy ra ở cơ sở; cần bảo đảm chế độ chính sách thỏa đáng cho cán bộ làm công tác dân vận vùng đồng bào dân tộc thiểu số…/.

Theo Dangcongsan