Thứ tư,  07/06/2023
Thành ủy thành phố Lạng Sơn

Thông tin chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

LSO-Sáng nay (10/6), Thành ủy thành phố Lạng Sơn tổ chức hội nghị thông tin chuyên đề học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh tới các đồng chí ủy viên ban chấp hành đảng bộ thành phố; bí thư, phó bí thư các chi, đảng bộ trực thuộc; lãnh đạo các phòng, ban, đoàn thể; tổ trưởng tổ lão thành cách mạng, tổ tiền khởi nghĩa, lãnh đạo thành phố nghỉ hưu; lãnh đạo các xã, phường, bí thư, khối trưởng các khối, thôn...
Các đại biểu dự hội nghị

Tại hội nghị, Giáo sư, Tiến sĩ Hoàng Chí Bảo, Chuyên gia cao cấp, thành viên Hội đồng Lý luận Trung ương, Chủ tịch Hội đồng Khoa học Viện nghiên cứu khoa học nhân tài – nhân lực đã truyền đạt những nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, trọng tâm là chuyên đề năm 2017 “Học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về phòng, chống suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”.

Hội nghị nhằm giúp đội ngũ cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp của thành phố nắm vững có hệ thống về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, đặc biệt là chuyên đề năm 2017, làm cơ sở cho mỗi cán bộ, đảng viên, đoàn viên, hội viên, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang tu dưỡng, rèn luyện phẩm chất chính trị, đạo đức, lối sống, nhận diện những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa”, góp phần thực hiện có hiệu quả Nghị quyết Hội nghị Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chính đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05-CT/TW của Bộ Chính trị về đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phùng Khiêm