Thứ bảy,  03/06/2023

Đoàn công tác của Bộ Nội vụ làm việc tại Lạng Sơn

LSO-Sáng nay (12/6), tại Sở Nội vụ Lạng Sơn, đoàn công tác của Bộ Nội vụ do ông Trần Anh Tuấn, Thứ trưởng Bộ Nội vụ làm trưởng đoàn đã làm việc, khảo sát tình hình thực hiện Nghị định 92/2009/NĐ-CP “Về chức danh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ công chức (CBCC) ở xã, phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách (HĐKCT) ở cấp xã”; Nghị định 29/2013/NĐ-CP về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 92/2009/NĐ-CP; Nghị định 112/2011/NĐ-CP “Về công chức xã, phường, thị trấn”.
Thứ trưởng Bộ Nội vụ – Trần Anh Tuấn phát biểu tại cuộc làm việc

Lạng Sơn hiện có 11 huyện, thành phố; 226 xã, phường, thị trấn; 2.314 thôn, khối phố; trên 4.500 CBCC cấp xã, gần 2.800 người HĐKCT cấp xã, gần 21.000 người HĐKCT cấp thôn. Tại cuộc làm việc, đại diện một số huyện, thành phố và các xã, phường, thị trấn đã khái quát tình hình đặc điểm của đơn vị hành chính cùng cấp; số lượng thôn bản, khối phố; số lượng CBCC, người HĐKCT cấp xã, người HĐKCT cấp thôn… Đồng thời nêu lên những khó khăn, hạn chế, bất cập trong thực hiện 3 nghị định trên như việc bố trí, sắp xếp các chức danh CBCC cấp xã, người HĐKCT cấp xã, người HĐKCT cấp thôn còn chưa phù hợp; việc xử lý, kỷ luật cán bộ cấp xã còn nhiều khó khăn, vướng mắc; công tác tuyển dụng công chức cấp xã chưa có sự thống nhất chung nên còn nhiều bất cập; phụ cấp cho người HĐKCT cấp xã và cấp thôn còn thấp… Các đại biểu đề nghị Bộ Nội vụ xem xét, tham mưu trình Chính phủ sửa đổi một số quy định, chính sách, chế độ đối với đội ngũ CBCC cấp xã, người HĐKCT cấp xã và cấp thôn; nên sáp nhập các thôn, xã có quy mô dân số thấp đồng thời chia tách những thôn, khối phố, xã, phường, thị trấn có quy mô dân số đông…

Tại cuộc làm việc, Thứ trưởng Bộ Nội vụ ghi nhận các ý kiến, kiến nghị, đề xuất của Sở Nội vụ và đại diện UBND các huyện, thành phố, các xã, phường, thị trấn. Đồng chí cho rằng đây là những ý kiến hết sức quý báu, góp phần bổ sung những cứ liệu quan trọng giúp Bộ Nội vụ có thêm cơ sở nghiên cứu, triển khai xây dựng Nghị định của Chính phủ thay thế 3 nghị định nêu trên. 

MINH ĐỨC