Thứ sáu,  09/12/2022

UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 11/2019

(LSO) – Hôm nay (11/11), đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11/2019.

Dự họp có các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh; đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh.

Phiên họp tập trung xem xét, đánh giá tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ, mục tiêu, phát triển kinh tế – xã hội, an ninh – quốc phòng năm 2019; mục tiêu, nhiệm vụ kế hoạch năm 2020. Trong đó, các đại biểu dành nhiều thời gian thảo luận, đánh giá kết quả thực hiện các nhiệm vụ trọng tâm.

Theo dự thảo Báo cáo của Ban cán sự đảng UBND tỉnh, hầu hết các chỉ tiêu trong 4 nhóm nhiệm vụ trọng tâm gồm: phát triển kinh tế; văn hóa – xã hội; cải cách hành chính; bảo đảm quốc phòng, an ninh, đối ngoại của Ban Thường vụ Tỉnh ủy đề ra cho năm 2019 đều hoàn thành.

Trong đó, có 2/20 chỉ tiêu được đánh giá hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; 15/20 chỉ tiêu hoàn thành tốt nhiệm vụ và 3 chỉ tiêu hoàn thành nhiệm vụ.

Năm 2020, các đại biểu thống nhất đưa ra 15 mục tiêu cụ thể trong 4 nhóm nhiệm vụ, trong đó tiếp tục tập trung thực hiện công tác kỷ luật, kỷ cương hành chính; đảm bảo quốc phòng – an ninh; phát triển sản xuất, nâng cao thu nhập.

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu chỉ đạo tại phiên họp

Kết luận nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu đơn vị tham mưu soạn thảo báo cáo tiếp thu ý kiến đóng góp của đại biểu để bổ sung, hoàn thiện các văn bản. Về báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội năm 2019 cần bổ sung đánh giá kết quả thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính; chỉ ra sự hạn chế, thiếu quyết liệt trong công tác tham mưu, giải quyết một số vụ việc ở các sở, ngành. Về nhiệm vụ trọng tâm của năm 2020, cần nghiên cứu, xem xét đề xuất các nhiệm vụ sao cho hợp lý, cụ thể; các mục tiêu đưa ra phải có định lượng để có thể đánh giá kết quả rõ ràng.

Phiên họp cũng xem xét, thông qua một số dự thảo tờ trình của UBND tỉnh và nghị quyết của HĐND tỉnh về: chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trong nông nghiệp, nông thôn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020-2025; đồ án Quy hoạch chung xây dựng Khu du lịch quốc gia Mẫu Sơn đến năm 2040, tỷ lệ 1/10.000; quy định xét tặng danh hiệu “Công dân Lạng Sơn ưu tú”; quy định mức quà tặng chúc thọ, mừng thọ người cao tuổi trên địa bàn tỉnh.

Qua ý kiến thảo luận của đại biểu về các nội dung, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo các cơ quan tham mưu dự thảo văn bản tiếp thu để hoàn thiện văn bản. Với dự thảo chính sách đặc thù khuyến khích đầu tư, phát triển hợp tác, liên kết sản xuất và tiêu thụ sản phẩm trong nông nghiệp, nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư xem xét, điều chỉnh đối tượng chính sách hỗ trợ phù hợp với quy định hiện hành; xem xét phương án, cơ chế hỗ trợ tài chính dự án hợp lý.

Về đồ án Quy hoạch chung Khu du lịch Mẫu Sơn, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu các ngành liên quan và đơn vị tư vấn xem xét, bổ sung quy hoạch phần diện tích đất xây dựng trung tâm nghiên cứu tài nguyên thiên nhiên, môi trường; nghiên cứu phương án di dời các hộ dân và xây dựng khu vực dân cư trong vùng dự án; các cơ chế ưu đãi đầu tư các dự án hợp phần; xem xét lại đề xuất xây dựng trường đạo tạo nghề của nhà đầu tư trong khu vực dự án;…Về việc ban hành quy định xét tặng “Công dân Lạng Sơn ưu tú”, sẽ thực hiện xét 5 năm một lần, với số lượng từ 10 đến 15 công dân có nhiều thành tích ưu tú trên địa bàn tỉnh.

Năm 2019, tốc độ tăng trưởng kinh tế của tỉnh ước đạt 7,63%; tổng thu ngân sách nhà nước dự ước 6.345 tỷ đồng, đạt 116,4% dự toán, tăng 15,6% so với năm 2018, trong đó, thu nội địa 2.921 tỷ đồng, đạt 110,2% dự toán, tăng 9,0%.

 

ANH DŨNG