Thứ tư,  07/06/2023

Giao ban công tác tuyên giáo sáu tháng đầu năm

Ngày 15-6, tại Hà Nội, Ban Tuyên giáo T.Ư tổ chức Hội nghị giao ban cụm công tác tuyên giáo sáu tháng đầu năm. Ðồng chí Mai Văn Ninh, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Tuyên giáo T.Ư chủ trì.

Ðại diện Ban Tuyên giáo các đảng ủy trực thuộc Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội ở trung ương tập trung nêu những nét nổi bật trong công tác tham mưu, tuyên truyền về tình hình, kết quả thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh, xây dựng Ðảng… được dư luận quan tâm trong sáu tháng đầu năm. Theo đó, ban tuyên giáo các đơn vị trong cụm đã bám sát nhiệm vụ chính trị của ngành, đoàn thể để chủ động tham mưu, đề xuất với các cấp ủy chỉ đạo, thực hiện nhiệm vụ công tác tuyên giáo; định hướng báo chí, hoạt động của báo cáo viên; chủ động tuyên truyền các nhiệm vụ chính trị của đất nước, của ngành, các hoạt động đối ngoại, sự kiện quan trọng của đất nước; kịp thời tham mưu cấp ủy sơ kết một năm triển khai thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị… Công tác phối hợp giữa ban tuyên giáo các đảng ủy, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và các đoàn thể chính trị – xã hội với Ban Tuyên giáo T.Ư, giữa ban tuyên giáo các ngành trong khối, đoàn thể với các cơ quan, đơn vị, địa phương trong thực hiện nhiệm vụ chính trị, từng bước đi vào thực chất, hiệu quả.

Thời gian tới, đội ngũ cán bộ tuyên giáo các đảng ủy trực thuộc Trung ương, Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và Trung ương các đoàn thể chính trị – xã hội tích cực tham mưu cho cấp ủy, triển khai học tập Nghị quyết T.Ư 5, khóa XII; tập trung kiểm tra, tháo gỡ khó khăn, vướng mắc trong việc thực hiện Nghị quyết T.Ư 4, khóa XII về xây dựng, chỉnh đốn Ðảng gắn với Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị; củng cố, nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền, định hướng dư luận xã hội, nâng cao chất lượng giao ban định kỳ, tăng cường công tác dự báo tình hình…

Theo Nhandan