Thứ bảy,  03/06/2023

Phối hợp xây dựng pháp luật thuộc lĩnh vực quốc phòng

Chiều 15-6, tại Hà Nội, Bộ Quốc phòng làm việc với Ủy ban Quốc phòng và An ninh (QPAN) của Quốc hội, nhằm đánh giá kết quả công tác phối hợp thời gian qua và bàn biện pháp nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp thời gian tới.

Ðại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy T.Ư, Bộ trưởng Quốc phòng và Thượng tướng Võ Trọng Việt, Ủy viên T.Ư Ðảng, Chủ nhiệm Ủy ban QPAN của Quốc hội, đồng chủ trì buổi làm việc.

Tại buổi làm việc, Bộ Quốc phòng và Ủy ban QPAN của Quốc hội đã đánh giá kết quả công tác phối hợp trong công tác xây dựng pháp luật, giám sát, khảo sát, tham mưu, kiến nghị với Ðảng, Nhà nước và một số vấn đề liên quan đến lĩnh vực quốc phòng.

Hai cơ quan xác định, cần tăng cường chỉ đạo các cơ quan chức năng tích cực nghiên cứu, tham mưu, đề xuất để nâng cao chất lượng, hiệu quả công tác phối hợp đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ và tình hình thực tế hiện nay.

Phát biểu kết luận buổi làm việc, Bộ trưởng Ngô Xuân Lịch đánh giá cao kết quả phối hợp giữa hai cơ quan thời gian qua. Ðồng thời nhấn mạnh, thời gian tới cần tăng cường hơn nữa trong công tác phối hợp, theo đúng tinh thần Quy chế phối hợp giữa Ủy ban QPAN của Quốc hội và Bộ Quốc phòng.

Theo Nhandan