Thứ hai,  14/06/2021

Tổ chức bộ máy ngành thuế tỉnh: Tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả

(LSO) – Với mục tiêu tinh gọn và nâng cao hiệu lực, hiệu quả bộ máy quản lý thuế, Cục Thuế tỉnh đã rà soát, sắp xếp lại một số đơn vị trực thuộc. Sau một thời gian hoạt động, bộ máy quản lý thuế được hình thành mới đã tiếp tục phát huy tốt vai trò, nhiệm vụ, quản lý tốt nguồn thu ngân sách nhà nước (NSNN) trên địa bàn tỉnh.

   Giảm 7 đầu mối

Từ ngày 1/7/2019, tổ chức bộ máy (TCBM) của Cục Thuế tỉnh chỉ còn 9 phòng và 6 chi cục thuế, giảm 7 đầu mối (gồm 2 phòng và 5 chi cục) so với trước. Tương ứng với hợp nhất các chi cục, ngành thuế đã giảm 9,5% đầu mối cấp đội thuộc các chi cục, cụ thể từ 19 đội xuống còn 17 đội thuộc các chi cục sau hợp nhất. Về nhân sự, có 218 người, tạm thời giữ nguyên theo số lượng trước khi sắp xếp. Theo lộ trình, Cục Thuế tiếp tục sắp xếp, bố trí lại cấp phó chi cục trưởng theo hướng giảm về số lượng. Với kết quả này, Cục Thuế tỉnh là 1 trong 16 cục thuế trong cả nước hoàn thành sớm việc sắp xếp, tinh gọn bộ máy theo chỉ đạo của cấp trên. Tại các địa bàn không có trụ sở chi cục như: Chi Lăng, Đình Lập, Tràng Định, Văn Quan, Bắc Sơn, Cục Thuế đã chỉ đạo các chi cục thành lập bộ phận “một cửa” thực hiện các nhiệm vụ của ngành thuế.

Cán bộ Phòng Thanh tra – Kiểm tra, Cục Thuế tỉnh trao đổi nghiệp vụ trong công tác

Ông Nguyễn Chiến Thắng, Phó Cục trưởng Cục Thuế tỉnh cho biết: Việc sắp xếp TCBM của ngành đảm bảo đúng chỉ đạo; cơ cấu bộ máy sau sắp xếp, sáp nhập đảm bảo đầy đủ các chức năng quản lý thuế, phí, lệ phí và thu khác theo quy định. Sau sắp xếp, TCBM đã được tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả hơn; ổn định và không gây xáo trộn trong mọi hoạt động, không ảnh hưởng đến nhiệm vụ được giao. Đặc biệt là ngành thuế tiếp tục duy trì tốt việc phối hợp với chính quyền các cấp trong việc triển khai nhiệm vụ thu NSNN. Hơn nữa, trong bối cảnh ngành thuế tỉnh đang thiếu hụt lớn về số lượng công chức so với chỉ tiêu biên chế giao thì việc sắp xếp, tinh gọn TCBM đã góp phần giảm áp lực về công tác cán bộ của ngành.

   Hoàn thành tốt công tác thu ngân sách

Hết tháng 10/2019, Chi cục Thuế khu vực II (trên cơ sở hợp nhất Chi cục Thuế huyện Lộc Bình và Chi cục Thuế huyện Đình Lập) đã đạt số thu ngân sách hơn 22,5 tỷ đồng, vượt gần 85% dự toán được giao cả năm. Về tỷ lệ nợ thuế trên địa bàn 2 huyện (Lộc Bình, Đình Lập) do chi cục quản lý chỉ có 1,1 tỷ đồng, chiếm 1% trên tổng số thu ngân sách nhà nước cả khu vực, thấp hơn quy định 5% của ngành thuế. Ông Nguyễn Đình Quang, Chi cục trưởng Chi cục Thuế khu vực II cho biết: Để việc sắp xếp TCBM không ảnh hưởng đến nhiệm vụ, ngay sau khi hợp nhất 2 chi cục, đơn vị đã kiện toàn các đội, nhân sự, cơ sở vật chất phục vụ hoạt động và chú trọng tuyên truyền, động viên để cán bộ yên tâm công tác và phấn đấu. Do đó, mặc dù sáp nhập TCBM nhưng đơn vị vẫn hoạt động ổn định, công tác quản lý thu NSNN không bị ảnh hưởng.

Ngoài Chi cục Thuế khu vực II, cả tỉnh đã có 4 chi cục thuế hoàn thành vượt chỉ tiêu thu NSNN được giao năm 2019, góp phần vào kết quả thu NSNN vượt dự toán của ngành thuế tỉnh. Đến hết tháng 9/2019, toàn ngành thuế tỉnh đã thu được 2.195 tỷ đồng, đạt 103,5% dự toán pháp lệnh, tăng 21,5% so với cùng kỳ năm 2018. Như vậy có thể khẳng định: việc sắp xếp TCBM ngành thuế Lạng Sơn đã được thực hiện đúng chủ trương, chỉ đạo của các cấp, ngành từ trung ương đến địa phương.

Lãnh đạo Cục Thuế tỉnh cho biết: Trên đây mới chỉ là thành công bước đầu của công tác TCBM, về lâu dài, ngành thuế tỉnh tiếp tục ổn định tình hình mọi mặt, rà soát, sắp xếp hợp lý cả về tổ chức nhân sự và chuyên môn để phát huy hiệu lực, hiệu quả TCBM mới, phấn đấu luôn hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị giao, tạo điều kiện thuận lợi cho người nộp thuế.

Năm 2019, Cục Thuế đã sáp nhập Phòng Thanh tra với Phòng Kiểm tra thành Phòng Thanh tra – Kiểm tra; sáp nhập Phòng Thuế thu nhập cá nhân với Phòng Tổng hợp Nghiệp vụ Dự toán thành Phòng Tổng hợp Nghiệp vụ Dự toán Pháp chế; hợp nhất các chi cục thuế: Chi Lăng, Hữu Lũng thành Chi cục Thuế khu vực I; các chi cục thuế: Lộc Bình, Đình Lập thành Chi cục Thuế khu vực II; các chi cục thuế: Văn Lãng, Tràng Định thành Chi cục Thuế khu vực III; các chi cục thuế: Văn Quan, Bình Gia, Bắc Sơn thành Chi cục Thuế khu vực IV.

HÀ MY