Thứ ba,  22/06/2021

Cập nhật thông tin trên trang thông tin điện tử thành viên: Việc cần làm ngay

(LSO) – Mặc dù đã có Quyết định số 773/QĐ-UBND ngày 26/4/2017 của UBND tỉnh ban hành Quy chế hoạt động của Cổng thông tin điện tử (TTĐT) tỉnh Lạng Sơn nhưng đến nay, một số trang TTĐT  thành viên vẫn chưa đảm bảo đầy đủ nội dung, gây khó khăn cho việc liên hệ, phối hợp công tác của các cơ quan, và việc tiếp cận thông tin của người dân.

Cuối tháng 10/2019, theo tìm hiểu của chúng tôi về nội dung tối thiểu trên 31 trang TTĐT thành viên của các huyện, thành phố, các sở, ngành thuộc Cổng TTĐT của UBND tỉnh vẫn còn khá nhiều trang thiếu, sót thông tin về giới thiệu, cơ cấu tổ chức và tình hình hoạt động chung của cơ quan. Cụ thể: TTĐT của các huyện: Văn Lãng, Đình Lập, Bắc Sơn, Chi Lăng … thiếu những thông tin phần giới thiệu, cơ cấu tổ chức và liên hệ, chức năng của các đơn vị trực thuộc; một số huyện khác như: Văn Quan, Bình Gia, Cao Lộc … còn sơ sài trong nội dung giới thiệu và hình thức trình bày trang. Thậm chí, có trang của các ngành quan trọng, nhiều nội dung cần thông tin tới bạn đọc nhưng lại  hạn chế về số lượng tin, bài thông tin hoạt động hay những kết quả công tác của ngành, Ví như: TTĐT của Sở Giao thông – Vận tải từ đầu năm 2019 đến nay chỉ có 5 tin, bài, Sở Xây dựng chỉ có 8 tin, bài … với mật độ không đều theo các tháng.

Cổng Thông tin điện tử huyện Bắc Sơn còn thiếu nhiều thông tin theo yêu cầu của Nghị định 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011

Việc thiếu nội dung gây khó khăn cho các đơn vị khác trong việc liên hệ, phối hợp công tác và việc tiếp cận thông tin về các sự kiện của địa phương, về cơ chế, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước. Ông Đặng Quang Trung, Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh thành phố Lạng Sơn cho biết: “Nhiều khi, tôi và đồng nghiệp muốn liên hệ công tác với các văn phòng hoặc lãnh đạo các cơ quan khác nhưng không có thông tin trên các cổng TTĐT khiến chúng tôi mất khá nhiều thời gian tìm hỏi…”

Trước thực tế còn nhiều nội dung chưa đảm bảo đầy đủ trên trang TTĐT của huyện, ông Trần Huy Hoàn, Phó Chánh Văn phòng UBND huyện Đình Lập cho biết: “Hiện nay, đội ngũ cán bộ của ban biên tập trang TTĐT chủ yếu là kiêm nhiệm, trình độ tin học, kỹ thuật điện tử còn hạn chế, nghiệp vụ viết tin, bài chưa cao… nên nhiều nội dung chưa được cập nhật thường xuyên. Trong tháng 11/2019, chúng tôi sẽ kiện toàn Ban Biên tập, nghiêm túc thực hiện những nội dung trên trang TTĐT để cán bộ, nhân dân kịp thời nắm bắt thông tin cũng như các sự kiện của địa phương.”

Trao đổi về hạn chế của các TTĐT thành viên của Cổng TTĐT tỉnh, ông Phạm Hùng Trường, Chánh Văn phòng UBND tỉnh cho biết: Hiện nay, các trang TTĐT thành viên đều đảm bảo được nội dung nhưng vẫn còn khá nhiều trang chưa được quan tâm và đầu tư đúng mức về số lượng, chất lượng nội dung và hình thức trình bày. Văn phòng UBND tỉnh đã giao Trung tâm Tin học – Công báo thường xuyên theo dõi, nắm bắt tình hình hoạt động của các trang TTĐT thành viên. Mới đây, Văn phòng UBND tỉnh đã có Công văn số: 4469/VP-THCB ngày 29/10/2019  gửi các huyện, thành phố, các sở về việc báo cáo tình hình hoạt động của trang TTĐT năm 2019, qua đó nhằm nắm bắt hạn chế, thiếu sót để kịp thời có giải pháp đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ cho cán bộ, công chức thuộc ban biên tập các trang TTĐT thành viên.

Thiết nghĩ, trong thời đại công nghệ hiện nay, giữa vô vàn thông tin trên Internet, mạng xã hội … thì việc cung cấp các thông tin chính xác là hết sức cần thiết. Cổng TTĐT tỉnh và các trang TTĐT thành viên là những nguồn cung cấp thông tin chính thống để người dân tìm hiểu chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nắm bắt sự kiện chính trị, xã hội của địa phương; là cầu nối giữa Đảng, chính quyền với nhân dân; góp phần đấu tranh phản bác những luận điệu xuyên tạc, chống phá của các thế lực thù địch… Chính vì thế, việc cập nhật thông tin trên các trang TTĐT thành viên cần được các huyện, thành phố, các sở, ngành của tỉnh quan tâm và thực hiện ngay.

Căn cứ Nghị định số 43/2011/NĐ-CP ngày 13/6/2011 của Chính phủ Quy định về việc cung cấp thông tin và dịch vụ công trực tuyến trên trang TTĐT hoặc cổng TTĐT nhà nước, UBND tỉnh đã ban hành Quy chế hoạt động của Cổng TTĐT tỉnh tại Quyết định số 773/QĐ-UBND ngày 26/4/2017. Theo đó, các cổng TTĐT và trang TTĐT phải đảm bảo những thông tin chủ yếu như: thông tin giới thiệu (về sơ đồ, cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, bản đồ địa giới hành chính …); tin tức, sự kiện (các tin, bài về hoạt động của cơ quan); thông tin chỉ đạo, điều hành; … và nhiều thông tin liên quan khác.

ĐẶNG DŨNG