Chủ nhật,  28/05/2023
Họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 6 (lần 2):

Xem xét một số nội dung quan trọng

LSO-Hôm nay (16/6), đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 6 (lần 2).
Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại phiên họp

Tại phiên họp kỳ này, các đại biểu tập trung thảo luận thông qua nội dung của một số dự thảo văn bản gồm: Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn tỉnh; Báo cáo tổng kết 5 năm thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 15/8/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo, nâng cao hiệu quả công tác tiếp công dân và giải quyết khiếu nại, tố cáo; Dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh.

Qua ý kiến đóng góp của các đại biểu, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh kết luận: Với dự thảo quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế, Sở Y tế xem xét để xây dựng các mức giá, đảm bảo sự công bằng giữa các đối tượng khám chữa bệnh. Trên cơ sở đóng góp của của các ngành, Sở Y tế hoàn thiện lại dự thảo văn bản để chuyển về văn phòng UBND tỉnh xem xét. Đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao báo cáo kết quả thực hiện Chỉ thị số 19-CT/TU ngày 15/8/2012 của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ do các ngành triển khai thời gian qua. Tuy nhiên, cơ quan tham mưu cần điều chỉnh lại kết cấu báo cáo, đánh giá đầy đủ 7 nội dung của chỉ thị; chỉ ra nhưng hạn chế cụ thể trong thời gian qua, đặc biệt là việc phát huy vai trò của cộng đồng dân cư đối với việc xử lý khiếu nại, tố cáo tại địa bàn; phần nhiệm vụ phải bổ sung thêm một số nội dung cụ thể như : nâng cao tinh thần trách nhiệm của người đứng đầu chịu trách nhiệm xử lý các vụ việc; công khai các chế độ chính sách, kết quả xử lý các vụ việc…

Đối với dự thảo Chỉ thị của Ban Thường vụ Tỉnh uỷ về tăng cường công tác hòa giải ở cơ sở cần bổ sung và làm rõ hơn phần nội dung nhiệm vụ, trong đó chỉ ra từng vấn đề cụ thể như: tăng cường công tác lãnh đạo, chỉ đạo của các cấp ủy Đảng cơ sở; phát huy vai trò của Mặt trận tổ quốc và các tổ chức xã hội, đoàn thể… Sở Tư pháp tiếp thu những ý kiến đóng góp của đại biểu, hoàn thiện nội dung văn bản gửi về văn phòng UBND tỉnh trước ngày 30/6.

Một số nội dung khác theo kế hoạch của phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh đề nghị các sở, ban, ngành xem xét kỹ và đóng góp ý kiến bằng văn bản về Văn phòng UBND tỉnh trong tháng 6/2017.

ANH DŨNG