Thứ năm,  01/06/2023

Điều động, bổ nhiệm nhân sự Bộ Ngoại giao

Bộ trưởng Bộ Ngoại giao vừa tổ chức trao quyết định tiếp nhận, điều động, bổ nhiệm một số cán bộ cấp Vụ.

Sáng 16/6, tại Trụ sở Bộ Ngoại giao, Thứ trưởng Đặng Đình Quý đã trao quyết định điều động, phân công cán bộ cấp Vụ.

Theo đó, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao đã quyết định: Cử ông Hoàng Tùng, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng trụ sở Bộ Ngoại giao, làm Quyền Giám đốc Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng trụ sở Bộ. 

Tiếp nhận và điều động bà Nguyễn Thị Hường, nguyên Phó Tổng Lãnh sự – Người thứ hai Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Côn Minh (Trung Quốc) hết nhiệm kỳ về nước, làm Quyền Vụ trưởng Vụ Biên giới Việt – Trung, Ủy ban Biên giới quốc gia.

Cử bà Phạm Thị Kim Hoa, Phó Vụ trưởng Vụ Thông tin – Văn hóa, Ủy ban Nhà nước về người Việt Nam ở nước ngoài (UBNVNONN), phụ trách Vụ Thông tin – Văn hóa, UBNVNONN.

Tiếp nhận và điều động ông Nguyễn Thành Vinh, nguyên Tham tán Công sứ – Người thứ hai Đại sứ quán Việt Nam tại Myanmar, hết nhiệm kỳ về nước, giữ chức Phó Vụ trưởng – Phó Chánh Thanh tra Bộ Ngoại giao.

Tiếp nhận và điều động ông Lê Đình Tĩnh, nguyên Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Hoa Kỳ, hết nhiệm kỳ về nước, giữ chức Phó Viện trưởng Viện Biển Đông, Học viện Ngoại giao. 

Tiếp nhận và điều động ông Nguyễn Hoài Anh, nguyên Tham tán Công sứ Đại sứ quán Việt Nam tại Trung Quốc, hết nhiệm kỳ về nước, giữ chức Phó Vụ trưởng Vụ Chính sách đối ngoại kiêm Phó Viện trưởng Biển Đông, Học viện Ngoại giao. 

Theo đó, chiều 12/6, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh đã trao quyết định bổ nhiệm cán bộ lãnh đạo quản lý cấp Vụ và cán bộ đi công tác nhiệm kỳ nước ngoài.

Cụ thể, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao quyết định: Cử ông Nguyễn Văn Đoàn, Vụ trưởng Bộ Ngoại giao, hiện đang công tác tại Vụ Thi đua – Khen thưởng và Truyền thống Ngoại giao, giữ chức Vụ trưởng Vụ Thi đua – Khen thưởng và Truyền thống Ngoại giao, thay ông Ngô Hướng Nam chuẩn bị nhận nhiệm vụ mới.

Bổ nhiệm có thời hạn ông Nguyễn Quang Trung, chuyên viên cao cấp, Phó Vụ trưởng Văn phòng Đảng ủy – Đoàn thể, Bộ Ngoại giao, giữ chức Vụ trưởng Văn phòng Đảng ủy – Đoàn thể, Bộ Ngoại giao.

Bổ nhiệm có thời hạn ông Phạm Việt Anh, chuyên viên cao cấp 1/6, Quyền Chánh Thanh tra Bộ Ngoại giao, giữ chức Vụ trưởng – Chánh Thanh tra Bộ Ngoại giao.

Bổ nhiệm ông Đinh Toàn Thắng, Quyền Vụ trưởng Vụ Chính sách Đối ngoại, giữ chức Vụ trưởng Vụ Chính sách Đối ngoại.

Bổ nhiệm ông Lương Quốc Huy, chuyên viên cao cấp 1/6, Vụ trưởng – Giám đốc Trung tâm Thông tin, Bộ Ngoại giao, giữ chức Tổng Lãnh sự Việt Nam tại Houston, Texas (Hoa Kỳ) thay ông Nguyễn Văn Hòa hết nhiệm kỳ.

Phát biểu tại buổi lễ trao quyết định, Phó Thủ tướng, Bộ trưởng Phạm Bình Minh chúc mừng các cán bộ được bổ nhiệm vào chức vụ mới và được cử đi công tác nhiệm kỳ. Phó Thủ tướng khẳng định, đây là sự tin tưởng của Ban Cán sự Đảng Bộ và Lãnh đạo Bộ đối với phẩm chất, năng lực của các cán bộ.

Phó Thủ tướng cho rằng, các cán bộ được bổ nhiệm về chính đơn vị mà mình đã và đang công tác, sẽ tiếp tục phát huy được năng lực, tiếp tục lãnh đạo đơn vị đạt nhiều thành tích trong thời gian tới.

Đối với ông Lương Quốc Huy, Phó Thủ tướng mong muốn, vị tân Tổng Lãnh sự tại Houston, Texas (Hoa Kỳ) sẽ phát huy phẩm chất, lãnh đạo cơ quan đại diện ở một trong những địa bàn quan trọng đóng góp tích cực vào mối quan hệ tốt đẹp giữa hai nước Việt Nam – Hoa Kỳ.

Thay mặt các cán bộ được bổ nhiệm, ông Nguyễn Văn Đoàn và ông Lương Quốc Huy bày tỏ niềm vinh dự khi được Lãnh đạo Bộ tin tưởng phân công nhiệm vụ mới, đồng thời khẳng định sẽ cố gắng hết sức mình để hoàn thành tốt công việc được giao phó, xứng đáng với sự tin cậy của Phó Thủ tướng và tập thể Lãnh đạo Bộ.

Theo baochinhphu.vn