Thứ năm,  07/12/2023

Lộc Bình: Rộn ràng ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc

(LSO) – Trong những ngày này, bà con nhân dân ở các khu dân cư (KDC) trên địa bàn huyện Lộc Bình phấn khởi hướng về ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc. Ngày hội là nơi để nhân dân phát huy dân chủ, xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc ngay từ cộng đồng KDC.

Để các KDC trên địa bàn huyện tổ chức thành công ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc, ngay từ đầu tháng 10/2019, Ủy ban MTTQ huyện đã tham mưu cho Thường trực Huyện ủy ban hành công văn chỉ đạo đảng ủy các xã, thị trấn chỉ đạo tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc tại các KDC; chọn KDC làm điểm. Đồng thời, Ủy ban MTTQ huyện chỉ đạo MTTQ các xã, thị trấn hướng dẫn các KDC chuẩn bị về nội dung, hình thức tổ chức ngày hội. Trong đó, đẩy mạnh tuyên truyền về lịch sử, truyền thống vẻ vang và những đóng góp quan trọng của Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam trong sự nghiệp giải phóng dân tộc, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, gắn với tuyên truyền thành tựu của công cuộc đổi mới đất nước, ở địa phương; đánh giá kết quả và biện pháp thực hiện các nội dung Cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” ở KDC; tuyên truyền nghị quyết Đại hội MTTQ Việt Nam các cấp nhiệm kỳ 2019- 2024 và các hoạt động thi đua hướng tới chào mừng đại hội Đảng các cấp, Đại hội Thi đua yêu nước tỉnh Lạng Sơn lần thứ V, hướng tới Đại hội Thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X; tuyên truyền, biểu dương các tập thể,  gia đình, cá nhân tích cực hưởng ứng các cuộc vận động, các phong trào thi đua yêu nước ở KDC, trọng tâm là cuộc vận động “ Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”.

Đại diện các hộ gia đình xã Đồng Bục, huyện Lộc Bình ký cam kết thực hiện xây dựng gia đình văn hóa năm 2020

Tính đến hết ngày 14/11/2019, trên địa bàn huyện đã có trên 160 thôn bản, khu phố/263 thôn bản, khu phố tổ chức xong ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Bà Nguyễn Thị Hà, thôn Dinh Chùa, xã Tú Đoạn, huyện Lộc Bình cho biết:  Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc luôn được nhân dân trong thôn mong chờ. Ngay từ đầu tháng 10, nhân dân trong thôn đã chuẩn bị rất kỹ, chi tiết để tổ chức thành công ngày hội.

Bà Lý Thị Phẩm, Chủ tịch Ủy ban MTTQ huyện cho biết:  Hướng tới kỷ niệm 89 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc thống nhất Việt Nam (18/11/1930 – 18/11/2019), Ủy ban MTTQ huyện đã chỉ đạo Ủy ban MTTQ các xã, thị trấn triển khai đến 100% KDC trên địa bàn huyện tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc. Thông qua ngày hội để nhân dân có dịp xích lại gần nhau hơn, phát huy tinh thần đoàn kết, cùng nhau xây dựng làng bản, quê hương ngày càng giàu đẹp, văn minh, động viên nhau phát triển kinh tế.

Có thể nói, việc tổ chức ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc chính là cầu nối để nhân dân xây dựng đời sống văn hóa tinh thần lành mạnh, xây dựng KDC ngày càng phát triển. Từ đó tạo khí thế thi đua sôi nổi, thực hiện có hiệu quả nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội trên địa bàn huyện.

LÝ LÊ - BÍCH ĐÀO (Lộc Bình)