Thứ sáu,  24/09/2021

Ban Tổ chức Tỉnh ủy sơ kết công tác 6 tháng đầu năm

LSO-Chiều nay (30/6), Ban Tổ chức Tỉnh ủy tổ chức hội nghị sơ kết công tác tổ chức xây dựng Đảng 6 tháng đầu năm, bàn giải pháp thực hiện nhiệm vụ 6 tháng cuối năm 2017. Dự và chỉ đạo có đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh. 
Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo hội nghị

Trong 6 tháng đầu năm, Ban Tổ chức cấp ủy các cấp đã cơ bản hoàn thành khối lượng công việc được giao. Chủ động tham mưu cho cấp ủy cùng cấp tiến hành sơ, tổng kết nhiều nghị quyết, chỉ thị, quy định, hướng dẫn của trung ương, của tỉnh về công tác tổ chức xây dựng Đảng; ban hành nhiều văn bản về công tác tổ chức – cán bộ, chính sách cán bộ, công tác tổ chức đảng – đảng viên, công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

Công tác cán bộ được thực hiện kịp thời, đúng quy định, đồng bộ từ khâu nhận xét, đánh giá, công tác quy hoạch cán bộ, đào tạo, bồi dưỡng, luân chuyển, điều động, bố trí và sử dụng cán bộ. Công tác thực hiện chính sách đối với cán bộ được quan tâm giải quyết kịp thời, thường xuyên, đúng đối tượng. Công tác xây dựng tổ chức cơ sở đảng, đảng viên được cấp ủy các cấp quan tâm chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả, tham mưu xây dựng kế hoạch tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao năng lực lãnh đạo, sức chiến đấu của 16 tổ chức cơ sở đảng trong năm 2017, góp phần nâng cao năng lực lãnh đạo và sức chiến đấu của Đảng; chú trọng quan tâm kiện toàn, củng cố tổ chức cơ sở đảng yếu kém, đổi mới nâng cao chất lượng sinh hoạt chi bộ, chất lượng đội ngũ đảng viên gắn với việc xây dựng hệ thống chính trị ở cơ sở. Cùng với đó là tham mưu ban hành kế hoạch rà soát chính trị nội bộ năm 2017, chủ động phối hợp với cơ quan chức năng theo dõi nắm chắc tình hình chính trị nội bộ trên địa bàn tỉnh, không để xảy ra điểm nóng về chính trị.

Phát biểu chỉ đạo, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy biểu dương nỗ lực cố gắng, kết quả đạt được của Ban Tổ chức cấp ủy các cấp trong 6 tháng đầu năm, chỉ ra những tồn tại, hạn chế cần khắc phục. Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí đồng tình với 15 nhiệm vụ mà hội nghị đề ra, đồng thời nhấn mạnh 5 nhiệm vụ cần thực hiện tốt. Đó là: Ban Tổ chức cấp ủy các cấp tiếp tục làm tốt vai trò tham mưu cho cấp ủy cùng cấp trong công tác tổ chức xây dựng Đảng, nhất là việc thực hiện các đề án vị trí việc làm, cơ cấu lại đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức khối Đảng, đoàn thể, đề án về tiêu chuẩn chức danh cán bộ lãnh đạo, quản lý, cán bộ quản lý cấp phòng và tương đương. Tham mưu làm tốt công tác luân chuyển cán bộ lãnh đạo, quản lý làm cơ sở cho bố trí, sử dụng cán bộ vào năm 2020. Chú trọng công tác đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ của đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ các xã đặc biệt khó khăn. Tiếp tục quan tâm chỉ đạo đại hội chi bộ dưới cơ sở hoàn thành đúng kế hoạch đề ra, khắc phục những hạn chế, yếu kém trong sinh hoạt chi bộ ở các chi bộ nông thôn, vùng sâu, vùng xa. Thực hiện tốt đề án thí điểm tăng cường cán bộ về làm phó bí thư đảng ủy các xã đặc biệt khó khăn, xã đang đẩy mạnh về đích trong xây dựng nông thôn mới. Ban Tổ chức cấp ủy các cấp làm tốt công tác tổ chức cán bộ, nhất là trong đánh giá cán bộ để làm cơ sở cho sử dụng, đề bạt, bổ nhiệm và thực hiện chính sách cán bộ…

PHÙNG KHIÊM - PHƯƠNG DUNG