Thứ ba,  22/06/2021

UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 11/2019 (lần 2)

LSO-Hôm nay (19/11), đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì phiên họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 11/2019 (lần 2).

Dự họp có các đồng chí lãnh đạo UBND tỉnh và đại diện các sở, ban, ngành của tỉnh.

Phiên họp đã dành nhiều thời gian thảo luận, xem xét các dự thảo Báo cáo của UBND tỉnh về: tình hình tổ chức và hoạt động của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh; công tác dân tộc và tình hình thực hiện các chính sách dân tộc; công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân; công tác thanh tra, phòng chống tham nhũng, thực hành tiết kiệm, tình hình an ninh trật tự năm 2019; phương hướng, nhiệm vụ năm 2020; kết quả giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri tại kỳ họp giữa năm 2019 của HĐND tỉnh khóa XVI.


Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh
phát biểu chỉ đạo tại phiên họp

Phát biểu tại phiên họp, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh chỉ đạo đơn vị tham mưu soạn thảo báo cáo tiếp thu ý kiến đóng góp tại phiên họp để hoàn thiện văn bản.

Với báo cáo tình hình tổ chức – hoạt động của các cơ quan chuyên môn cấp tỉnh, Sở Nội vụ cần điều chỉnh lại bố cục báo cáo và làm rõ công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh; bổ sung đánh giá kết quả thực hiện nhiệm vụ trọng tâm của năm 2019 và nhiệm vụ năm 2020; đánh giá, làm rõ khối lượng công việc, kết quả thực hiện nhiệm vụ cũng như nét mới, tích cực trong tổ chức hoạt động, phối hợp của các cơ quan; chỉ ra hạn chế còn tồn tại.

Đối với báo cáo về công tác dân tộc, đồng chí yêu cầu Ban Dân tộc tỉnh đánh giá rõ hơn các vấn đề quan trọng như: tình hình đời sống, văn hóa, xã hội của đồng bào dân tộc; công tác lãnh đạo, chỉ đạo của UBND tỉnh đối với công tác dân tộc; hiệu quả các chính sách dân tộc;…về ưu điểm cần nêu được từng nội dung cụ thể từ công tác chỉ đạo đến các giải pháp thực hiện những vấn đề phát sinh. Đồng thời chỉ rõ các mặt còn hạn chế trong việc thực hiện công tác dân tộc thời gian qua.

Đối với báo cáo công tác giải quyết khiếu nại, tố cáo và phòng chống tham nhũng, Thanh tra tỉnh cần đánh giá làm rõ kết quả giải quyết các vụ việc của năm 2019, nhất là các vụ liên quan đến đất đai; hiệu quả phối hợp giữa các cơ quan. Về phần nhiệm vụ cần bổ sung công tác thanh tra chuyên ngành, thực hiện chuyển đổi vị trí công tác cán bộ.

Phiên họp cũng xem xét, thông qua các dự thảo tờ trình của UBND tỉnh và nghị quyết của HĐND tỉnh về: phê duyệt tổng số lượng người làm việc trong các đơn vị sự nghiệp công lập năm 2020; quy định nội dung và mức chi hỗ trợ hệ sinh thái khởi nghiệp đổi mới sáng tạo; quy định mức giá dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh không thuộc phạm vi thanh toán của Quỹ bảo hiểm y tế trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh công lập thuộc quản lý của tỉnh; bãi bỏ Quyết định số 04/2018/QĐ-UBND ngày 21/01/2018 của UBND tỉnh về phân cấp cấp giấy phép kinh doanh karaoke trên địa bàn.

ANH DŨNG