Thứ sáu,  09/12/2022

Phiên họp thứ 39 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chiều 21-11, tại Nhà Quốc hội (QH), Ủy ban Thường vụ QH tiến hành Phiên họp thứ 39 dưới sự chủ trì của Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân.

Phiên họp thứ 39 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì phiên họp. 

 

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu, Ủy ban Thường vụ QH đã nghe Bộ trưởng Nội vụ Lê Vĩnh Tân trình bày báo cáo tóm tắt Tờ trình, nghe Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của QH Nguyễn Khắc Ðịnh trình bày báo cáo thẩm tra việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã của các tỉnh Bắc Giang, Thái Nguyên, Ðiện Biên, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Hà Tĩnh, Phú Yên và Bình Thuận.

Phát biểu ý kiến tại phiên họp, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đánh giá cao Bộ Nội vụ, Ủy ban Pháp luật của QH trong công tác thẩm tra, thẩm định, được thể hiện cụ thể, rõ ràng qua các báo cáo trước Ủy ban Thường vụ QH. Lưu ý việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã trên cả nước còn nhiều vấn đề cần giải quyết, Chủ tịch QH Nguyễn Thị Kim Ngân đề nghị Bộ Nội vụ trong thời gian tới tiếp tục nhanh chóng triển khai, thường xuyên báo cáo tiến độ công tác nêu trên với Ủy ban Thường vụ QH nhằm nỗ lực hoàn thành nhiệm vụ sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã theo đúng quy định trong năm nay.

Tại phiên họp, Ủy ban Thường vụ QH đã biểu quyết thông qua việc sắp xếp các đơn vị hành chính cấp huyện, xã của tám tỉnh Bắc Giang, Thái Nguyên, Ðiện Biên, Lạng Sơn, Tuyên Quang, Hà Tĩnh, Phú Yên và Bình Thuận với tỷ lệ 100% số ủy viên tán thành. Cho ý kiến về việc chào bán chứng khoán riêng lẻ của tổ chức phát hành không phải là công ty đại chúng quy định tại Ðiều 30 của dự thảo Luật Chứng khoán (sửa đổi); cho ý kiến về công tác nhân sự.

Phát biểu kết luận phiên họp, thay mặt Ủy ban Thường vụ QH, Phó Chủ tịch QH Uông Chu Lưu đề nghị Chính phủ tiếp tục tổng hợp, nắm bắt các khó khăn, vướng mắc của từng địa phương để kịp thời đưa ra các biện pháp cụ thể, nhanh chóng tháo gỡ, tổ chức thực hiện tốt Nghị quyết của Ủy ban Thường vụ QH về sắp xếp tám đơn vị hành chính cấp huyện, xã nêu trên; sớm ổn định chính quyền địa phương, tổ chức, các đoàn thể chính trị xã hội ở từng địa phương được sắp xếp. Ðồng thời, chú ý giải quyết vấn đề cơ sở vật chất, trụ sở làm việc, trang thiết bị, phương tiện theo đúng quy định của pháp luật, bảo đảm hiệu quả, tránh thất thoát, lãng phí; trong phạm vi thẩm quyền hoặc chỉ đạo các cơ quan liên quan có biện pháp bảo đảm quyền lợi của các địa phương, bảo đảm ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, phát huy tinh thần đoàn kết, thực hiện tốt mục tiêu, nhiệm vụ phát triển kinh tế – xã hội ở các địa phương.

Theo Nhandan