Thứ ba,  21/09/2021
Bắc Sơn:

Củng cố, xây dựng tổ chức hội vững mạnh

LSO-Thực hiện Nghị quyết số 22-NQ/TU, ngày 15/8/2011 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về tiếp tục lãnh đạo củng cố, xây dựng tổ chức cơ sở đoàn, công đoàn, hội vững mạnh, xóa thôn, đơn vị “trắng” đoàn viên, hội viên, những năm qua Huyện ủy Bắc Sơn đã nỗ lực lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện hiệu quả việc xóa thôn, bản “trắng” đoàn viên, hội viên và tổ chức hội.
Người dân thôn Hồng Phong 1, xã Chiến Thắng trồng hoa tạo cảnh quan xanh – sạch – đẹp hai bên đường thôn

Để củng cố, xây dựng tổ chức hội đoàn thể, Ban Thường vụ Huyện ủy phân công một đồng chí ủy viên, ở cấp xã phân công một đồng chí thường trực đảng ủy trực tiếp phụ trách khối dân vận. Ở một số xã đặc biệt khó khăn có tổ chức cơ sở đoàn, hội yếu kém, còn thôn “trắng” đoàn viên, hội viên và chi đoàn, chi hội, cấp ủy đảng cơ sở chuyển một số cán bộ chủ chốt xã đến sinh hoạt đảng tại chi bộ thôn, bản để trực tiếp lãnh đạo, chỉ đạo, đồng thời phân công đảng viên có năng lực, nhiệt tình trực tiếp tham gia ban chấp hành chi, tổ hội, chi đoàn để phụ trách công tác. Hằng tháng, thường trực đảng ủy các xã, thị trấn đều thực hiện giao ban với ban thường trực MTTQ và trưởng các đoàn thể; ở cấp huyện Thường trực Huyện ủy giao ban hằng quý các ban xây dựng Đảng với khối dân vận để nắm tình hình và định hướng công tác lãnh đạo.

Qua hơn 5 năm thực hiện Nghị quyết 22-NQ/TU, Bắc Sơn đã có chuyển biến tích cực. Đối với Liên đoàn Lao động, từ năm 2011 đến nay, hằng năm tỷ lệ công đoàn cơ sở vững mạnh đạt từ 80% trở lên, không còn cơ sở yếu kém; cán bộ chủ chốt công đoàn cơ sở có trình độ đại học, cao đẳng trở lên đạt 96,1%, trình độ trung cấp và cao cấp lý luận chính trị đạt 72,81%. Đối với Đoàn TNCS Hồ Chí Minh, tỷ lệ thu hút thanh niên trong độ tuổi vào tổ chức Hội Liên hiệp Thanh niên đạt 70,4%; trình độ trung cấp chuyên môn trở lên là 95%, trung cấp lý luận chính trị là 85%; đã phát triển gần 5 nghìn đoàn viên, có trên 700 đoàn viên được kết nạp Đảng. Đối với Hội Nông dân, xây dựng cơ sở hội vững mạnh đạt 18/20 cơ sở, 2/20 cơ sở khá, không còn cơ sở hội trung bình và yếu; đến nay đã có 7.470 mô hình làm kinh tế giỏi trong toàn huyện. Hội Liên hiệp Phụ nữ, 100% số thôn, khối phố có tổ chức hội; có 100% cơ sở hội xây dựng được lực lượng hội viên nòng cốt; xây dựng cơ sở hội vững mạnh đạt tỷ lệ trên 90%… Đối với Hội Cựu chiến binh, tỷ lệ thu hút hội viên vào hội đạt 95%, xây dựng tổ chức cơ sở hội vững mạnh năm 2015 đạt 20/21 cơ sở, không còn cơ sở yếu kém; 100% tổ chức cơ sở đều có quỹ hội, xóa xong thôn “trắng” hội viên và chi hội sinh hoạt ghép…

Đồng chí Dương Công Chung, Chủ tịch UBND xã Chiến Thắng cho biết: Xã có 12 thôn, thì 12 thôn đều có ban công tác mặt trận và các chi hội: cựu chiến binh, nông dân, phụ nữ, thanh niên. Các tổ chức hội đều duy trì sinh hoạt theo quy định và có các hoạt động đa dạng, phong phú, chẳng hạn như thôn Hồng Phong 1, các chi hội đã phối hợp xây dựng mô hình “thôn xanh – sạch – đẹp”, trở thành điển hình trong toàn huyện.

Đồng chí Hoàng Văn Hồng, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy cho biết: Thực hiện Nghị quyết 22, các cấp ủy đảng, chính quyền, đoàn thể của huyện thường xuyên quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, kiện toàn tổ chức đoàn, công đoàn, hội, coi đó là nhiệm vụ trọng tâm của công tác xây dựng Đảng. Đồng thời thực hiện tốt việc phối hợp, tạo điều kiện của các cấp chính quyền để MTTQ, các đoàn thể hoạt động tham gia xây dựng chính quyền, giám sát và phản biện xã hội, vận động, tập hợp đoàn viên, hội viên; chú trọng đổi mới phương thức hoạt động, xây dựng lực lượng nòng cốt, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho cán bộ, hội viên, qua đó thu hút đông đảo quần chúng vào các tổ chức đoàn, công đoàn, hội.

PHÙNG KHIÊM