Thứ hai,  20/09/2021
Lạng Sơn:

Giao ban ban chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại và ban chỉ đạo 94

LSO-Sáng 26/7, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại và Ban Chỉ đạo đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “Diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa (gọi tắt Ban Chỉ đạo 94) của tỉnh chủ trì hội nghị giao ban 6 tháng đầu năm 2017.
Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại và Ban Chỉ đạo 94 tỉnh phát biểu chỉ đạo

Trong 6 tháng đầu năm, công tác thông tin đối ngoại tiếp tục được các cấp ủy đảng, chính quyền từ tỉnh đến cơ sở quan tâm lãnh đạo. Qua đó, đạt nhiều kết quả quan trọng, đóng góp tích cực trong thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ, giải pháp phát triển kinh tế – xã hội đề ra. Cử 29 đoàn đi công tác, tham dự hội đàm, khảo sát, trao đổi kinh nghiệm, đào tạo, bồi dưỡng và giao lưu hữu nghị tại 12 quốc gia, vùng lãnh thổ; tổ chức đón tiếp 32 đoàn đến từ 9 quốc gia và vùng lãnh thổ đến thăm, làm việc.

Trong 6 tháng đầu năm, công tác đấu tranh chống âm mưu, hoạt động “Diễn biến hòa hình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa được quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo. Kịp thời ngăn chặn các hoạt động tôn giáo trái pháp luật. Đấu tranh ngăn chặn sự xâm nhập trái phép của các sản phẩm văn hóa độc hại đạt nhiều kết quả.

Các đại biểu tham dự hội nghị

Tuy nhiên vẫn còn một số hạn chế như: quản lý, sử dụng Internet, các trang mạng xã hội còn hạn chế; một bộ phận cán bộ, đảng viên và nhân dân nhận thức chưa đầy đủ về mức độ tinh vi, nguy hiểm trong các âm mưu, hoạt động “Diễn biến hòa bình” chống phá của các thế lực thù địch trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa…

Phát biểu kết luận, đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, đề nghị các huyện, thành phố, các cơ quan, đơn vị cần phối hợp với Ban Chỉ đạo công tác thông tin đối ngoại và Ban Chỉ đạo 94 tỉnh thực hiện tốt 13 nhiệm vụ trọng tâm mà hội nghị đề ra. Trong đó nhấn mạnh các nhiệm vụ như: tiếp tục bám sát chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về công tác thông tin đối ngoại và thực hiện cuộc đấu tranh chống âm mưu “diễn biến hòa bình” trên lĩnh vực tư tưởng, văn hóa. Trên cơ sở đó chỉ đạo, định hướng tuyên truyền, đấu tranh cho phù hợp. Quan tâm tập huấn, bồi dưỡng nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ lãnh đạo và người phát ngôn của các sở, ban, ngành, các huyện, thành phố; tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức hoạt động thông tin, tuyên truyền, nâng cao hơn nữa chất lượng công tác tham mưu, chỉ đạo, định hướng đối với một số vấn đề quan trọng, phức tạp nảy sinh trên địa bàn. Bên cạnh đó, các thành viên Ban Chỉ đạo tỉnh, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc, các cơ quan báo chí tiếp tục triển khai thực hiện có hiệu quả, chất lượng những nhiệm vụ đã đề ra, góp phần thiết thực trong sự nghiệp phát triển kinh tế, xã hội, đảm bảo quốc phòng, an ninh, mở rộng quan hệ đối ngoại.   

PHÙNG KHIÊM