Thứ bảy,  10/04/2021

Xem xét dự thảo Báo cáo chính trị trình Đại hội Đảng bộ tỉnh

LSOSáng nay (10/12), đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Tổ phó Tổ biên tập văn kiện Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh Lạng Sơn lần thứ XVII chủ trì cuộc họp xem xét dự thảo (lần 2) Báo cáo Chính trị của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh khóa XVI trình Đại hội đại biểu Đảng bộ tỉnh lần thứ XVII.


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu kết luận cuộc họp

Dự họp có đại diện HĐND, Đoàn đại biểu Quốc hội, Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh Lạng Sơn và các sở, ban, ngành của tỉnh.

Tại cuộc họp, các đại biểu nghe đại diện Sở Kế hoạch và Đầu tư trình bày dự thảo báo cáo chính trị được xây dựng trên cơ sở đề cương chi tiết đã được Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh thông qua.

Trong đó có những nội dung cơ bản, gồm: dự kiến phương án về chủ đề đại hội và phương châm chỉ đạo đại hội; đánh giá tổng quát kết quả thực hiện Nghị quyết Đại hội Đảng bộ tỉnh lần thứ XVI, nhiệm kỳ 2015-2020 với các nội dung về: phát triển kinh tế, văn hóa, xã hội, củng cố, tăng cường quốc phòng – an ninh, đối ngoại, xây dựng chính quyền các cấp. Phương hướng, nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020 – 2025 với các nội dung: dự báo tình hình trong nước, quốc tế và Lạng Sơn trong 5 năm tới; mục tiêu tổng quát và chỉ tiêu cụ thể và các nhiệm vụ trọng tâm giai đoạn 2020 – 2025; các nhiệm vụ, giải pháp chủ yếu đối với từng lĩnh vực.

Qua xem xét dự thảo báo cáo, các đại biểu đã thảo luận, góp ý về chỉnh sửa câu từ, văn phong và điều chỉnh, bổ sung các nội dung liên quan đến lĩnh vực của ngành, đơn vị phụ trách để hoàn thiện báo cáo.

Trong đó tập trung vào một số vấn đề: bổ sung, đánh giá thêm kết quả phát triển kinh tế – xã hội quan trọng đối với các lĩnh vực: nông nghiệp, kinh tế cửa khẩu, xây dựng nông thôn mới, sản xuất công nghiệp; công tác nội vụ, thi đua – khen thưởng; kết quả thực hiện nhiệm vụ đảm bảo an ninh, phát triển địa bàn biên giới, công tác đối ngoại…

Kết luận cuộc họp, đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh đánh giá cao các ý kiến đóng góp của các đại biểu và giao Sở Kế hoạch và Đầu tư tiếp thu để hoàn thiện dự thảo. Đối với các mục tiêu, nhiệm vụ trọng tâm cho nhiệm kỳ tới cần bám sát sự chỉ đạo của trung ương; các chỉ tiêu, kết quả đã đạt được cần đánh giá rõ đến năm 2020 và bình quân chung của cả nhiệm kỳ. Những nội dung cần chỉnh sửa, bổ sung liên quan đến sở, ngành, đơn vị nào thì khẩn trương hoàn thiện, gửi lại Sở Kế hoạch và Đầu tư để tổng hợp, trình UBND tỉnh xem xét, báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy đúng thời gian quy định.

ANH DŨNG