Thứ bảy,  10/04/2021

Công bố quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ

LSO-Chiều nay (10/12), UBND tỉnh Lạng Sơn công bố các quyết định bổ nhiệm lãnh đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Nội vụ.

* Tại Sở Kế hoạch và Đầu tư, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc bổ nhiệm đồng chí Hứa Thị Hằng, Trưởng Phòng Kinh tế ngành, Sở Kế hoạch và Đầu tư giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở  Kế hoạch và Đầu tư từ ngày 10/12/2019, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định bổ nhiệm
cho đồng chí Hứa Thị Hằng – (Trang Ninh)

Phát biểu tại lễ công bố, đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng đồng chí Hứa Thị Hằng và mong muốn trên cương vị mới, đồng chí Hứa Thị Hằng sẽ phát huy trình độ, năng lực, chuyên môn, kinh nghiệm công tác để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao; tích cực giúp đỡ đồng nghiệp và cùng tập thể lãnh đạo sở xây dựng Sở Kế hoạch và Đầu tư vững mạnh toàn diện.Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Hứa Thị Hằng cảm ơn Tỉnh ủy, UBND tỉnh đã tin tưởng giao đảm nhận vị trí công tác mới. Đồng chí hứa sẽ quyết tâm, cố gắng với tinh thần, trách nhiệm cao nhất, đoàn kết cùng tập thể hoàn thành tốt nhất các nhiệm vụ được giao.

* Tại Sở Nội vụ, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh Lạng Sơn về việc bổ nhiệm đồng chí Nguyễn Khắc Phương, Trưởng Phòng Xây dựng chính quyền và Công tác thanh niên, Sở Nội vụ giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nội vụ từ ngày 10/12/2019, thời hạn bổ nhiệm 5 năm.


Đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh (bên trái) trao
quyết định bổ nhiệm cho đồng chí Nguyễn Khắc Phương (bên phải)
– (MINH ĐỨC-THUỲ DUNG)

Phát biểu tại lễ công bố, đồng chí Dương Xuân Huyên, Phó Chủ tịch UBND tỉnh chúc mừng đồng chí Nguyễn Khắc Phương và tin tưởng rằng trên cương vị mới, đồng chí Phương sẽ tiếp tục phát huy năng lực chuyên môn, phẩm chất chính trị, đạo đức, đảm nhận tốt vai trò của người lãnh đạo ngành. Đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh lưu ý Sở Nội vụ tiếp tục phát huy tinh thần đoàn kết, tạo điều kiện thuận lợi để đồng chí Nguyễn Khắc Phương hoàn thành tốt nhiệm vụ.Phát biểu nhận nhiệm vụ, đồng chí Nguyễn Khắc Phương cảm ơn sự quan tâm, tin tưởng, giao nhiệm vụ của các đồng chí lãnh đạo tỉnh. Đồng chí hứa trên cương vị mới sẽ tiếp tục rèn luyện phẩm chất đạo đức, lối sống, nâng cao trình độ, năng lực của bản thân để hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

NHÓM PHÓNG VIÊN