Chủ nhật,  18/04/2021

Bế mạc Hội nghị Thành ủy TP.Hồ Chí Minh lần thứ 11

Ngày 19/ 8, Hội nghị Thành ủy TP.Hồ Chí Minh lần thứ 11 đã bế mạc sau một ngày rưỡi làm việc nghiêm túc, hiệu quả với 100% đại biểu tán thành thông qua nhiều nội dung quan trọng tại kỳ họp.


Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân trao đổi với đại biểu bên lề Hội nghị (ảnh:VL)

Phát biểu bế mạc hội nghị, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP.Hồ Chí Minh Nguyễn Thiện Nhân đánh giá cao tinh thần làm việc của các đại biểu tham dự hội nghị. Một trong những nội dung được nhiều đại biểu quan tâm là việc thực hiện Nghị quyết số 16 – NQ/TW ngày 10/8/2012 của Bộ Chính trị về phương hướng, nhiệm vụ phát triển TP.Hồ Chí Minh đến năm 2020. Các hạn chế của Thành phố đã được Nghị quyết 16 nêu cơ bản có chuyển biến sau 5 năm thực hiện. Tuy nhiên vẫn còn những hạn chế, đặc biệt là lĩnh vực hạ tầng.

Bí thư Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, về giải pháp khung để TP.Hồ Chí Minh phát triển nhanh và bền vững hơn thì NQ 16 đã nêu và đến nay vẫn còn nguyên giá trị, Thành phố đang cụ thể hóa. Qua thảo luận, Hội nghị đã đề ra một số đặc điểm, lợi thế của Thành phố để khai thác tốt nhất lợi thế, tiềm năng của mình.

Về điều chỉnh quy hoạch đất, từ nay đến cuối năm sẽ công bố quy hoạch đất mới đảm bảo phát triển công nghiệp, dịch vụ; đồng thời phát huy được đầu tư nước ngoài mạnh mẽ hơn nữa gắn với quy hoạch đất đai, giao thông và môi trường đầu tư; phát triển doanh nghiệp phải hoàn thiện môi trường đầu tư, nâng cao tính cạnh tranh.

Đối với lĩnh vực hạ tầng giao thông, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân nhấn mạnh, Thành phố cần có sự liên kết chặt chẽ giữa cơ quan quản lý nhà nước với doanh nghiệp và nhà khoa học để cùng nhau rà soát lại qui hoạch, thảo luận đề xuất cơ chế huy động vốn cho giao thông Thành phố; phấn đấu đến cuối năm 2018, phải có được cơ chế mới, tạo được dự án mới để tạo sự đột phá về phát triển giao thông.

Từ nay đến cuối năm các đơn vị liên quan thực hiện rà soát quy hoạch chống ngập gắn với quy hoạch thủy lợi Thành phố, đảm bảo quy hoạch phù hợp trên cơ sở huy động các lực lượng tham gia, trong đó có tư vấn quốc tế; từ đó có lộ trình triển khai các giải pháp chống ngập căn cơ hơn trong 3 – 5 năm tới và những năm tiếp theo.

Đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho biết, về đề xuất có chính sách cơ chế đặc thù chi cho TP.Hồ Chí Minh, Thành phố sẽ tập hợp, hoàn thiện danh mục kiến nghị Quốc hội, Chính phủ, Thủ tướng về việc ủy quyền cho Thành phố và danh mục phân cấp trong nội bộ Thành phố; đồng thời làm rõ những vấn đề phân phối chưa hợp lý về tài chính để kiến nghị Trung ương một cách xác thực.

Về xây dựng đô thị thông minh, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, nói đến đô thị thông minh là nói đến quản lý đô thị tối ưu, liên quan dự báo kinh tế – xã hội, xây dựng quy hoạch phát triển. Quan trọng nhất của Thành phố thông minh là lãnh đạo hiệu quả, có tầm nhìn chiến lược, kết nối được các yếu tố khác. Đô thị thông minh giúp Thành phố phát triển hiệu quả hơn, cao hơn, song song là xây dựng các khu đô thị thông minh, tòa nhà thông minh. Trong đó, người dân là một chủ thể quan trọng, mỗi người dân là một “cảm biến” xã hội, phát huy sáng kiến, kiểm tra giám sát; nhận thức về xã hội, môi trường, chuyển tải thông tin cho cơ quan Nhà nước.

Một trong những nội dung quan trọng của Hội nghị lần này là thảo luận chương trình hành động 3 Nghị quyết về kinh tế của của Hội nghị lần thứ 5 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII. Đối với Chương trình hành động Nghị quyết số 11 về hoàn thiện thể chế kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, đối xử với các doanh nghiệp đang hoạt động phải bình đẳng; khi triển khai các dự án đầu tư mới phải trên cơ sở đấu thầu cạnh tranh, phải công khai, minh bạch các thông tin về quy hoạch, danh mục dự án có nhu cầu đầu tư; sử dụng các nguồn lực xã hội, đất đai hiệu quả…

Đối với Chương trình hành động Nghị quyết số 10 về phát triển kinh tế tư nhân trở thành một động lực quan trọng của nền kinh tế thị trường định hướng xã hội chủ nghĩa, Bí thư Thành ủy Nguyễn Thiện Nhân đề nghị, UBND Thành phố rà soát các khu công nghiệp trong quý IV năm nay, công bố từ năm 2018 khu nào dành cho doanh nghiệp mới với điều kiện nhất định, có tính cạnh trạnh; rà soát chương trình hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp để công bố chính sách hỗ trợ vốn cho doanh nghiệp mới. Bên cạnh đó, đẩy mạnh hỗ trợ khởi nghiệp, đặc biệt khởi nghiệp sáng tạo của sinh viên; đồng thời hỗ trợ các doanh nghiệp mới ra đời, chỉ “đầu ra” cho doanh nghiệp.

Việc hỗ trợ hộ cá thể chuyển đổi thành doanh nghiệp cần thận trọng, không ép, để tiểu thương thấy được cái lợi với chính sách cho vay vốn, xây dựng thương hiệu, chính sách thuế…

Về Chương trình hành động Nghị quyết số 12 về tiếp tục cơ cấu lại, đổi mới và nâng cao hiệu quả doanh nghiệp Nhà nước, đồng chí Nguyễn Thiện Nhân cho rằng, cần phải đánh giá đúng về vị trí, vai trò của doanh nghiệp Nhà nước; đồng thời đề nghị Ban Cán sự Đảng UBND Thành phố xem xét lại lần cuối danh sách các doanh nghiệp cần cổ phần hóa ở tất cả các lĩnh vực./.

Theo Dangcongsan