Thứ tư,  14/04/2021
Chi Lăng:

Đổi mới, nâng cao chất lượng tuyên truyền miệng

LSO-Trong những năm qua, các cấp ủy đảng, chính quyền huyện Chi Lăng quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện tốt công tác tuyên truyền miệng; góp phần đưa chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đến cán bộ, đảng viên và nhân dân.
Lãnh đạo Đảng uỷ xã Y Tịch, huyện Chi Lăng họp bàn triển khai Chỉ thị số 05-CT/HU của Ban Chấp hành Đảng bộ huyện về đổi mới tác phong, lề lối làm việc, nâng cao chất lượng công tác của cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang trên địa bàn huyện

Nâng cao chất lượng đội ngũ báo cáo viên

Để nâng cao chất lượng công tác tuyên truyền miệng, Huyện ủy rất quan tâm xây dựng đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên đủ số lượng và chất lượng, trong 10 năm (2007 – 2017), huyện thành lập, kiện toàn 9 lần đối với đội ngũ báo cáo viên cấp ủy cấp huyện. Nhiệm kỳ 2015 – 2020, báo cáo viên cấp ủy huyện gồm 20 đồng chí; trình độ chuyên môn, lý luận chính trị đáp ứng yêu cầu.

Đội ngũ báo cáo viên cấp xã, thị trấn hiện có 231 đồng chí, 21/21 Đảng ủy các xã, thị trấn đều thành lập và thường xuyên kiện toàn đội ngũ báo cáo viên, tuyên truyền viên; chất lượng hoạt động của đội ngũ báo cáo viên các cấp được nâng lên. Kết quả khảo sát hằng năm, báo cáo viên cấp huyện 100% hoạt động khá giỏi; cấp cơ sở 65,2% hoạt động khá, giỏi, 34,7% hoạt động trung bình.

Đội ngũ báo cáo viên cấp huyện và cấp cơ sở thường xuyên được tập huấn nâng cao trình độ nghiệp vụ. Cụ thể, từ năm 2008 đến nay, mở được 6 lớp, cho 429 báo cáo viên, tuyên truyền viên, cộng tác viên dư luận xã hội; báo cáo viên cấp huyện tham gia đầy đủ các lớp bồi dưỡng nghiệp vụ do Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy tổ chức, hằng năm tham gia các lớp cập nhật kiến thức mới…

Các điều kiện bảo đảm cho công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên, tuyên truyền viên được quan tâm, trong đó nhiều phương tiện hiện đại được trang bị và sử dụng có hiệu quả như: máy tính xách tay, máy ghi âm, máy ghi hình, hệ thống âm thanh hiện đại; cơ sở hạ tầng như: hội trường, âm thanh, ánh sáng, máy chiếu…cơ bản đáp ứng yêu cầu, góp phần tích cực thúc đẩy việc đổi mới phương pháp, hình thức tuyên truyền miệng và nâng cao trình độ, kỹ năng của đội ngũ báo cáo viên.

Cải tiến nội dung, cách thức tuyên truyền

Trên cơ sở định hướng tuyên truyền, Ban Tuyên giáo Huyện ủy chủ động tham mưu cho Ban Thường vụ Huyện ủy xây dựng kế hoạch tuyên truyền hằng năm, đồng thời đối với mỗi sự kiện chính trị lớn đều có kế hoạch tuyên truyền riêng. Mỗi lần quán triệt, triển khai những nhiệm vụ chính trị lớn, Ban Thường vụ Huyện ủy tổ chức quán triệt đến cán bộ cốt cán toàn huyện, sau đó phân công báo cáo viên cấp ủy huyện trực tiếp triển khai tại chi, đảng bộ trực thuộc. Đội ngũ báo cáo viên duy trì sinh hoạt định kỳ; trước đây 3 tháng/kỳ, hiện nay 2 tháng/kỳ. Nội dung sinh hoạt có nhiều đổi mới, các báo cáo viên được nghe tình hình thời sự, báo cáo chuyên đề, những định hướng lớn về công tác tư tưởng, được cung cấp các tài liệu nghiên cứu, tham khảo… qua đó cung cấp kịp thời thông tin, tư liệu phục vụ công tác tuyên truyền.

Từ năm 2008 đến nay, toàn huyện tổ chức được 238 lớp quán triệt các chỉ thị, nghị quyết của các hội nghị trung ương, nghị quyết Đại hội Đảng các cấp cho 26.033 lượt cán bộ, đảng viên; tổ chức 41 lớp thông tin tình hình thời sự trong nước và quốc tế, thông tin biển Đông… cho 1.230 lượt báo cáo viên; chỉ đạo Trung tâm Bồi dưỡng chính trị phối hợp với Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện tổ chức 87 lớp bồi dưỡng chính trị hè cho 12.635 lượt cán bộ, giáo viên và nhân viên ngành giáo dục.

Đồng chí Liễu Văn Mạnh, Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chi Lăng khẳng định: Công tác tuyên truyền miệng thời gian qua đã kịp thời định hướng dư luận xã hội, tuyên truyền chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, góp phần quan trọng tạo sự thống nhất trong Đảng, sự đồng thuận trong xã hội, giữ ổn định tư tưởng, an ninh trật tự. Do vậy, tình hình tư tưởng và dư luận xã hội trên địa bàn huyện trong những năm qua luôn ổn định, tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của chính quyền các cấp. 

PHÙNG KHIÊM