Thứ bảy,  10/04/2021

Thúc đẩy hơn nữa quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân Việt Nam và Palestine

Chiều 26/8, tại Hà Nội, Hội hữu nghị Việt Nam – Palestine thành phố Hà Nội tổ chức Đại hội lần thứ II nhằm đánh giá kết quả hoạt động của nhiệm kỳ 2012 – 2017 đồng thời đề ra phương hướng và nhiệm vụ cho nhiệm kỳ 2017 – 2022.


Ban Chấp hành Hội hữu nghị Việt Nam – Palestine nhiệm kỳ 2017 – 2022 ra mắt Đại hội

Tham dự Đại hội có: Chủ tịch Uỷ ban Việt Nam đoàn kết với nhân dân Palestine Hồ Anh Dũng, Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội Cấn Việt Anh cùng đại diện Liên hiệp các tổ chức hữu nghị Việt Nam, Đại sứ quán Palestine tại Việt Nam và một số sở, ban, ngành của thành phố Hà Nội, các thành viên trong Ban Chấp hành và hội viên Hội hữu nghị Việt Nam – Palestine thành phố Hà Nội.

Báo cáo tại Đại hội cho biết, Hội hữu nghị Việt Nam – Palestine thành phố Hà Nội được thành lập theo Quyết định số 2133/QĐ-UB của Ủy ban nhân dân thành phố Hà Nội ngày 23/5/2013. Trong nhiệm kỳ 2012 – 2017, Hội đã tuyên truyền vận động thành lập 1 Chi hội tại Trung tâm Nghệ thuật UNESCO. Hội đã tích cực tham gia các hoạt động do Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội tổ chức và phối hợp với Ủy ban Việt Nam đoàn kết với nhân dân Palestine, Ủy ban Việt Nam đoàn kết với nhân dân Á-Phi-Mỹ Latinh, Quỹ Hòa bình và Phát triển Việt Nam, Đại sứ quán Palestine tại Việt Nam tổ chức nhiều chương trình giao lưu, gặp gỡ hữu nghị nhằm thúc đẩy quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân hai nước Việt Nam và Palestine.

Bên cạnh đó, Hội đã đóng góp ý kiến về vai trò của Việt Nam tham gia với Ủy ban đoàn kết nhân dân Á-Phi-Mỹ Latinh, kêu gọi đoàn kết với nhân dân Palestine trong các tầng lớp nhân dân thủ đô Hà Nội, cam kết ủng hộ lâu dài cuộc đấu tranh đòi các quyền cơ bản, phù hợp với luật pháp quốc tế của Nhà nước và nhân dân Palestine.

Đại hội đã thảo luận và thông qua các báo cáo, Điều lệ cũng như phương hướng nhiệm vụ hoạt động của nhiệm kỳ tới. Tiếp tục phát huy hiệu quả những hoạt động của nhiệm kỳ trước và trên cơ sở quán triệt các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước về công tác đối ngoại nhân dân và phương châm “chủ động, sáng tạo, linh hoạt, hiệu quả”, trong nhiệm kỳ 2017 – 2022, Hội hữu nghị Việt Nam – Palestine thành phố Hà Nội tiếp tục tuyên truyền thành lập thêm một số Chi hội trực thuộc; tiếp tục tham gia vào các hoạt động đối ngoại nhân dân do Ủy ban Việt Nam đoàn kết với nhân dân Palestine và Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội tổ chức; thường xuyên phối hợp với Đại sứ quán Palestine tại Việt Nam tổ chức các hoạt động hưởng ứng Ngày quốc tế đoàn kết với nhân dân Palestine; tham gia tích cực các hoạt động nhân đạo và từ thiện…

Đại hội đã hiệp thương và bầu Ban Chấp hành khóa II với 17 thành viên. Ông Nguyễn Quang Khai, nguyên Đại sứ Việt Nam tại một số nước Arab được Đại hội tín nhiệm tiếp tục bầu làm Chủ tịch Hội hữu nghị Việt Nam – Palestine nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Nhất trí với phương hướng, nhiệm vụ của Hội hữu nghị Việt Nam – Palestine thành phố Hà Nội đề ra tại Đại hội, Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội Cấn Việt Anh cho rằng, hoàn thành tốt nhiệm vụ đề ra, trong thời gian tới, Hội hữu nghị Việt Nam – Palestine thành phố Hà Nội cần tiếp tục phát huy những thành tựu đã đạt được và tập trung đổi mới mạnh mẽ cũng như nâng cao hiệu quả công tác đối ngoại nhân dân ở thành phố Hà Nội, thực hiện tốt phương châm “chủ động, linh hoạt, sáng tạo và hiệu quả”; duy trì tốt mối quan hệ với Đại sứ quán Palestine tại Việt Nam trong việc phối hợp tổ chức các hoạt động. Cụ thể, Hội cần chú trọng phát triển được các Chi hội trực thuộc, cần khơi dậy, thu hút được sự tham gia và phát huy tích cực vai trò của những người nhiệt huyết trong cộng đồng, ở các quận, huyện, các đơn vị,  doanh nhân, thanh niên… vào tổ chức và hoạt động của Hội; tích cực tuyên truyền quảng bá đất nước, con người, văn hóa Hà Nội và Việt Nam đến với nhân dân Palestine.


Ông Nguyễn Quang Khai tiếp tục được tín nhiệm bầu làm Chủ tịch Hội nhiệm kỳ 2017 – 2022 

Tại Đại hội, Chủ tịch Uỷ ban Việt Nam đoàn kết với nhân dân Palestine Hồ Anh Dũng và Phó Chủ tịch thường trực Liên hiệp các tổ chức hữu nghị thành phố Hà Nội Cấn Việt Anh ghi nhận và đánh giá cao vai trò của Hội hữu nghị Việt Nam – Palestine trong việc thúc đẩy mối quan hệ hữu nghị, hợp tác giữa nhân dân hai nước; đồng thời bày tỏ tin tưởng, với sự lãnh đạo của Ban Chấp hành khóa II và với những phương hướng, nhiệm vụ mà Đại hội đã đề ra, hoạt động của Hội hữu nghị Việt Nam – Palestine thành phố Hà Nội sẽ thu được những thành tựu, góp phần xứng đáng vào sự nghiệp phát triển kinh tế – xã hội và quan hệ đối ngoại của thành phố Hà Nội./.

Theo Dangcongsan