Thứ bảy,  02/07/2022

Phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân

(LSO) – Ngày 20/11/2018, Ban Tuyên giáo Trung ương ban hành Hướng dẫn số 74 về học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chuyên đề năm 2019 “Xây dựng ý thức tôn trọng nhân dân, phát huy dân chủ, chăm lo đời sống nhân dân theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”. Thực hiện chuyên đề của năm, cấp ủy, chính quyền các cấp trên địa bàn tỉnh đã quán triệt nghiêm túc, cụ thể hóa bằng những việc làm thiết thực, ý nghĩa.

Đồng chí Nông Văn Thảm, Trưởng Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy cho biết: Thực hiện chỉ đạo của Thường trực Tỉnh ủy và căn cứ hướng dẫn của Ban Tuyên giáo Trung ương, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy đã ban hành Hướng dẫn số 63, ngày 4/12/2018 về học tập chuyên đề năm 2019. Theo đó, các chi, đảng bộ đều ban hành các hướng dẫn riêng, đồng thời quán triệt sâu rộng đến toàn thể cán bộ, đảng viên và nhân dân trên địa bàn. Để chuyên đề đi vào thực tiễn, các cấp, ngành đã đẩy mạnh tuyên truyền, tăng cường kiểm tra, giám sát, xác định những nội dung đột phá gắn tình hình thực tế cơ quan, đơn vị .

Ngay từ đầu năm, 100% các chi, đảng bộ đã hướng dẫn, tổ chức cho cán bộ, đảng viên, quần chúng xây dựng cam kết tu dưỡng, rèn luyện, phấn đấu. Các cơ quan, đơn vị cũng lựa chọn những vấn đề hạn chế còn tồn tại liên quan đến nội dung chuyên đề để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo lồng ghép trong các nhiệm vụ trọng tâm, đồng thời giải quyết những vấn đề bức xúc, nổi cộm để tạo đồng thuận cao trong quần chúng nhân dân. Qua triển khai, một số đơn vị đã có những mô hình hay, cách làm tốt.

Các tập thể được biểu dương trong sơ kết 3 năm thực hiện Chỉ thị 05

Năm 2019, xã Cai Kinh, huyện Hữu Lũng phấn đấu đạt chuẩn nông thôn mới. Ông Nguyễn Quốc Thắng, Bí thư Đảng ủy xã cho biết: Đảng ủy xã gắn việc thực hiện chuyên đề năm 2019 với công tác xây dựng NTM, trong đó chú trọng phát huy dân chủ. Theo đó, mọi công việc của xã đều được công khai, minh bạch, lấy ý kiến đóng góp của toàn thể nhân dân. Điển hình như trong làm đường giao thông, ngoài việc được nhà nước hỗ trợ xi măng (1.700 tấn), các thôn đã tổ chức họp dân thảo luận mức đóng góp phù hợp, qua đó toàn xã làm mới được 10 km đường bê tông. Với phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng làm”, đến nay xã đã hoàn thành 19/19 tiêu chí NTM.

Phát huy vai trò chủ động, tích cực của người dân trong tham gia bàn bạc các vấn đề liên quan đến đời sống, xã hội đã và đang là việc làm thường xuyên của đảng bộ, chính quyền nhân dân huyện Hữu Lũng. Tại các thôn, xã trên địa bàn huyện, các cuộc họp thôn xóm, các buổi tiếp xúc cử tri, các hội nghị đối thoại đã ghi nhận nhiều ý kiến đóng góp của người dân. Từ đó góp phần xây dựng bầu không khí dân chủ, đoàn kết, tạo động lực để người dân cùng tham gia xây dựng chính quyền vững mạnh.

Cùng với Hữu Lũng, các huyện khác trên địa bàn tỉnh cũng quan tâm, phát huy dân chủ, chú trọng xây dựng chính quyền vì dân phục vụ. Điển hình như thành phố Lạng Sơn, đơn vị luôn xác định việc đẩy mạnh cải cách thủ tục hành chính (TTHC) gắn với nâng cao đạo đức công vụ, đạo đức nghề nghiệp là khâu đột phá, tạo chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh. Với chủ đề năm 2018, 2019 “tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính – Đẩy mạnh thu hút đầu tư, phát triển du lịch, dịch vụ – Xây dựng đô thị văn minh – Phục vụ người dân và doanh nghiệp”, thành phố đã rà soát, bỏ những TTHC rườm rà, gây khó khăn cho doanh nghiệp, người dân.

Hiện thành phố đã triển khai cung cấp 186 dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 2 và 40 DVCTT mức độ 3, 4 liên kết đến Cổng thông tin điện tử của tỉnh và các trang thông tin điện tử thành viên. Đây cũng là đơn vị đầu tiên trên địa bàn tỉnh thực hiện bấm nút khai trương DVCTT mức độ 3, 4. Cùng với việc cải cách TTHC, các cơ quan, đơn vị đã bổ sung, xây dựng quy chế làm việc; trong đó quy định rõ thái độ, trách nhiệm thực hiện văn hóa giao tiếp, văn hóa ứng xử, văn hóa công sở của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức.

Qua một năm triển khai chuyên đề 2019, các cấp, ngành đã đổi mới phong cách làm việc theo hướng gần dân, sát dân, tôn trọng và lắng nghe ý kiến, nguyện vọng chính đáng của dân, chăm lo đời sống, kịp thời giải quyết những vướng mắc của nhân dân. Trong công tác cải cách TTHC, đầu năm 2019, Trung tâm Phục vụ hành chính công tỉnh đi vào hoạt động đảm bảo việc tiếp nhận và trả kết quả giải quyết các TTHC hiệu quả. Mối quan hệ giữa chính quyền với người dân ngày càng được củng cố chặt chẽ, trong triển khai các nhiệm vụ đảm bảo 100% người dân được biết và được tham gia. Từ đó, các tầng lớp nhân dân trên địa bàn đã phát huy dân chủ, đồng thuận, tích cực tham gia phát triển kinh tế – xã hội, thực hiện tốt các chủ trương chung.

PHƯƠNG DUNG