Thứ bảy,  02/07/2022

Hội nghị báo cáo viên trực tuyến toàn quốc tháng 1

LSO-Sáng nay (3/1), Ban Tuyên giáo Trung ương tổ chức hội nghị báo cáo viên trực tuyến tháng 1/2020.

Dự hội nghị có đồng chí Lê Mạnh Hùng, Phó trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; các đại biểu, báo cáo viên tại các điểm cầu trên toàn quốc.


Các đại biểu tham dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

Tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn, dự hội nghị có lãnh đạo các sở, ban, ngành của tỉnh; các đồng chí báo cáo viên cấp tỉnh; đại diễn lãnh đạo ban tuyên giáo, tuyên huấn các đảng ủy trực thuộc; lãnh đạo Văn phòng Tỉnh uỷ; lãnh đạo và cán bộ Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy…

Hội nghị đã nghe đồng chí Cao Đức Phát, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Trưởng Ban Thường trực Ban Kinh tế Trung ương quán triệt Nghị quyết số 52-NQ/TW ngày 27/9/2019 của Bộ Chính trị “Về một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc Cách mạng công nghiệp lần thứ tư”.

Theo đó nêu lên một số chủ trương, chính sách chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư như: đổi mới tư duy, thống nhất nhận thức, tăng cường vai trò lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước, phát huy sự tham gia của MTTQ, các tổ chức chính trị – xã hội; hoàn thiện thể chế tạo thuận lợi cho chủ động tham gia cuộc cách mạng công nghiệp lần thứ tư và quá trình chuyển đổi số quốc gia; chính sách phát triển cơ sở hạ tầng thiết yếu; chính sách phát triển và nâng cao năng lực đổi mới sáng tạo quốc gia…

Hội nghị cũng đã tổng kết công tác tuyên truyền miệng, hoạt động báo cáo viên năm 2019. Theo đánh giá, trong năm 2019, đội ngũ báo viên các cấp đã thực hiện tuyên truyền đúng định hướng, nội dung thiết thực phù hợp với người nghe… qua đó góp phần thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ về chính trị – kinh tế, văn hóa, xã hội, quốc phòng – an ninh…

Về định hướng tuyên truyền trong thời gian tới, đồng chí Phó Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương yêu cầu: Đội ngũ báo cáo viên các cấp chú trọng tuyên truyền kỷ niệm 90 năm ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam; tình hình phát triển kinh tế – xã hội năm 2019, định hướng phát triển năm 2020; kết quả kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIV vừa qua; công tác đối ngoại; quán triệt, triển khai công tác chuẩn bị đại hội đảng các cấp; tuyên truyền sâu rộng chuyên đề năm 2020 trong thực hiện Chỉ thị 05 của Bộ Chính trị “Tăng cường khối đại đoàn kết toàn dân tộc, xây dựng Đảng và hệ thống chính trị trong sạch, vững mạnh theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh”; tiếp tục tuyên truyền về các ngày lễ lớn của đất nước và địa phương…

THANH MAI – PHƯƠNG DUNG