Thứ sáu,  19/08/2022

Tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng hoạt động đối ngoại nhân dân

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đề nghị tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng tham gia của hệ thống chính trị trong hoạt động đối ngoại nhân dân.

Tiep tuc mo rong va nang cao chat luong hoat dong doi ngoai nhan dan hinh anh 1
Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai phát biểu. 

Ngày 6/1, tại Hà Nội, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng đã tổ chức Hội nghị tổng kết công tác đối ngoại nhân dân năm 2019 và triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương dự và phát biểu chỉ đạo Hội nghị.

Theo Báo cáo tổng kết của Ban Đối ngoại Trung ương Đảng và tham luận của các đại biểu dự Hội nghị, trong năm 2019, hoạt động đối ngoại nhân dân trong năm nhìn chung được triển khai tích cực, hiệu quả với nhiều hoạt động lớn có ý nghĩa thiết thực.

Nhiều hoạt động có tính chất phức tạp, nhạy cảm đã được chỉ đạo, hướng dẫn kịp thời với sự phối hợp ngày càng chặt chẽ, nhịp nhàng giữa các tổ chức nhân dân và các cơ quan hữu quan, bảo đảm yêu cầu về an ninh, chính trị, đối ngoại.

Các đoàn thể, tổ chức nhân dân ngày càng có nhiều đóng góp thiết thực, cụ thể và quan trọng trong việc triển khai chủ trương, đường lối đối ngoại của Đảng và Nhà nước.

Các đoàn thể, tổ chức nhân dân ở Trung ương cơ bản tuân thủ nghiêm túc các quy định về quản lý hoạt động đối ngoại, thực hiện tốt hơn quy định về thông tin, báo cáo trước và sau khi tổ chức hoạt động.

Nhiều tổ chức đã tiến hành sửa đổi, bổ sung, xây dựng mới quy chế quản lý hoạt động đối ngoại nội bộ, tiếp tục quán triệt và thực hiện các quy chế, quy định về đối ngoại, tổ chức nhiều hoạt động tập huấn, bồi dưỡng nâng cao năng lực cho cán bộ đối ngoại.

Tiep tuc mo rong va nang cao chat luong hoat dong doi ngoai nhan dan hinh anh 2
Trưởng Ban Đối ngoại Trung ương Hoàng Bình Quân phát biểu. 

Việc xây dựng và triển khai kế hoạch hoạt động đối ngoại của các tổ chức trong năm qua tiếp tục chuyển biến tích cực theo hướng thực chất hơn; tỷ lệ thực hiện các hoạt động trong kế hoạch của các tổ chức nhìn chung cao hơn so với các năm trước.

Nhiều tổ chức đã làm tốt công tác xã hội hóa và huy động nguồn lực bổ sung cho kinh phí hoạt động đối ngoại.

Bối cảnh tình hình an ninh, chính trị, kinh tế thế giới 2020 sẽ tiếp tục có nhiều diễn biến phức tạp. Cạnh tranh chiến lược giữa các nước lớn và tình hình các điểm nóng sẽ tiếp tục có những diễn biến căng thẳng.

Mặt khác, cuộc Cách mạng Công nghiệp lần thứ tư, quá trình hội nhập khu vực và quốc tế ngày một sâu rộng tiếp tục đặt ra nhiều cơ hội và thách thức cho Việt Nam. Trong đó, việc bắt đầu nhiệm kỳ Ủy viên không thường trực Hội đồng Bảo an Liên hợp quốc (2020-2021) và đảm nhận vị trí Chủ tịch ASEAN 2020 là cơ hội khẳng định vị thế của Việt Nam trên trường quốc tế và trong khu vực, song cũng là thách thức lớn đối với Việt Nam.

Bối cảnh này tác động trực tiếp đến đối ngoại nhân dân, đòi hỏi các cơ quan chỉ đạo quản lý cũng như các đoàn thể, tổ chức nhân dân cần nâng cao hơn nữa năng lực hội nhập quốc tế, dự báo tình hình, chủ động nắm bắt cơ hội đề xuất phối hợp xử lý hiệu quả các vấn đề đối ngoại.

Phát biểu chỉ đạo Hội nghị, bà Trương Thị Mai, Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Dân vận Trung ương, hoan nghênh và đánh giá cao những đóng góp tích cực của lực lượng làm công tác đối ngoại nhân dân vào những thành tựu đối ngoại chung của đất nước trong năm qua.

Thời gian tới, trong bối cảnh tình hình thế giới, khu vực tiếp tục tác động tới quá trình hội nhập quốc tế và phát triển đất nước, Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai đề nghị tiếp tục mở rộng và nâng cao chất lượng tham gia của hệ thống chính trị trong hoạt động đối ngoại nhân dân với vai trò nòng cốt của Mặt trận Tổ quốc, Liên hiệp các tổ chức hữu nghị, các đoàn thể và tổ chức nhân dân, bảo đảm sự lãnh đạo thống nhất của Đảng, phát huy được phương châm “Chủ động, linh hoạt, sáng tạo, hiệu quả,” tiếp tục nâng cao chất lượng, hiệu quả các hoạt động.

Tiep tuc mo rong va nang cao chat luong hoat dong doi ngoai nhan dan hinh anh 3
Quang cảnh hội nghị. 

Các đơn vị hết sức chú trọng đến mục tiêu chính trị, tính chính trị trong các hoạt động đa dạng của đối ngoại nhân dân với mục tiêu cao nhất là bảo vệ lợi ích quốc gia dân tộc, không mơ hồ để sao cho mọi hoạt động đều mang lại hiệu quả thiết thực, đạt được mục tiêu đề ra.

Các cấp ủy, tổ chức đảng, đặc biệt là người đứng đầu phải tiếp tục nâng cao nhận thức, trách nhiệm về việc phải tiếp tục đổi mới, nâng cao hiệu quả hoạt động của đối ngoại nhân dân; tiếp tục quán triệt tốt hơn Chỉ thị 04 của Ban Bí thư trong tình hình mới và bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng, quản lý của Nhà nước đối với hoạt động này, chú trọng phòng ngừa “tự diễn biến,” “tự chuyển hóa” và “diễn biến hòa bình” trong hoạt động đối ngoại nhân dân.

Công tác phối hợp đối ngoại Đảng, ngoại giao Nhà nước và đối ngoại nhân dân cần tăng cường, có sự phối hợp chặt chẽ hơn, chia sẻ thông tin giữa Mặt trận Tổ quốc, các đoàn thể, tổ chức nhân dân trong các hoạt động; phối hợp với các hội, đoàn của người Việt Nam ở nước ngoài do các Đại sứ quán thành lập để tăng cường hoạt động đối ngoại nhân dân.

Các đơn vị phải nghiên cứu, sửa đổi bổ sung và ban hành cơ chế chính sách, tạo điều kiện tốt hơn để đối ngoại nhân dân tiếp tục phát huy. Bên cạnh đó, tiếp tục thể chế hóa các chủ trương của Đảng, tạo khuôn khổ pháp lý phát huy tốt hơn vai trò của đối ngoại nhân dân; tiếp tục bồi dưỡng nâng cao chất lượng đội ngũ làm công tác đối ngoại nhân dân.

Trưởng ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai tin tưởng năm 2020, hoạt động đối ngoại nhân dân tiếp tục hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, góp phần thực hiện thắng lợi nghị quyết Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 12, tiến tới Đại hội Đảng toàn quốc lần thứ 13, góp phần nâng cao vị thế của đất nước trên trường quốc tế.

Tiep tuc mo rong va nang cao chat luong hoat dong doi ngoai nhan dan hinh anh 4
Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai trao cờ thi đua cho các đơn vị có thành tích xuất sắc.

Tại Hội nghị, Ban Đối ngoại Trung ương Đảng đã công bố kết quả thi đua khen thưởng: tặng Cờ thi đua dẫn đầu trong công tác đối ngoại nhân dân năm 2019 cho các tập thể; bằng khen cho tập thể và cá nhân trong công tác đối ngoại nhân dân năm 2019; kỷ niệm chương “Vì sự nghiệp đối ngoại nhân dân.”

Kết thúc Hội nghị, ông Hoàng Bình Quân, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Trưởng ban Đối ngoại Trung ương Đảng đã phát biểu bế mạc và phát động thi đua công tác đối ngoại nhân dân năm 2020./.

Theo Vietnamplus