Thứ sáu,  12/08/2022

Dân quân tự vệ làm dân vận

LSO-Thời gian qua, cùng với nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cơ quan quân sự các cấp chủ động phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể tổ chức lực lượng dân quân tự vệ (DQTV) làm công tác dân vận. Qua đó, góp phần xây dựng cơ sở chính trị ngày càng vững mạnh, tạo điều kiện thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội, tăng cường, củng cố quốc phòng - an ninh. 

Dân quân xã Thanh Lòa, huyện Cao Lộc phối hợp với bộ đội biên phòng giúp dân làm đường giao thông

Thượng tá Hứa Thiên Vương, Trưởng Ban DQTV, Phòng Tham mưu, Bộ CHQS tỉnh cho biết: Nhằm tiếp tục thực hiện hiệu quả Chỉ thị 773/2001/CT-QP của Bộ Quốc phòng về “Đẩy mạnh công tác dân vận của DQTV trong tình hình mới”, cấp ủy, chỉ huy cơ quan quân sự các cấp thường xuyên quan tâm giáo dục chính trị, tư tưởng trong lực lượng DQTV; đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và lời dạy của Bác “Dân vận khéo thì việc gì cũng thành công”. Trên cơ sở nhiệm vụ chính trị của từng đơn vị, căn cứ từng thời điểm, cơ quan quân sự các cấp xây dựng kế hoạch, tổ chức lực lượng DQTV làm công tác dân vận sát với tình hình thực tiễn ở cơ sở.

Từ nhận thức đúng đắn trên, 100% cán bộ, chiến sỹ DQTV luôn xác định rõ ý thức, trách nhiệm trong thực hiện nhiệm vụ, thường xuyên đổi mới phương pháp, nội dung, hình thức hoạt động phù hợp, nhất là địa bàn vùng sâu, vùng dân tộc thiểu số, vùng đồng bào có đạo.

Lực lượng DQTV đã tích cực tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước. Đồng thời tham gia làm đường giao thông nông thôn; sửa chữa kênh mương; giúp đỡ các gia đình chính sách; phòng, chống cháy rừng; lụt bão, tìm kiếm cứu nạn.

Trong 9 tháng năm 2017, lực lượng DQTV đã phát huy vai trò, trách nhiệm, tổ chức giao lưu văn hóa, văn nghệ với các đoàn thể, quần chúng nhân dân; kết hợp tuyên truyền, vận động nhân dân chuyển dịch cơ cấu cây trồng, ăn ở hợp vệ sinh, bài trừ các hủ tục lạc hậu, không nghe theo lời của kẻ xấu… được trên 100 buổi, với gần 2.000 lượt người tham gia. Qua đó, nâng cao ý thức cảnh giác cho nhân dân, giúp nhân dân hiểu rõ âm mưu, thủ đoạn “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch; kiên quyết đấu tranh chống lại các luận điệu xuyên tạc, góp phần bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

Cùng với đó, các cơ sở DQTV đã huy động trên 5.000 ngày công của cán bộ, chiến sỹ tham gia tu sửa các công trình phúc lợi, làm đường giao thông nông thôn; vệ sinh môi trường; giúp đỡ các gia đình chính sách sửa chữa nhà ở, thu hoạch mùa màng; nạo vét mương máng được trên 90 km, phát quang đường liên thôn, liên xã được gần 120 km. Ngoài ra, lực lượng DQTV luôn thể hiện vai trò nòng cốt, tích cực tham gia bảo vệ, phòng cháy, chữa cháy rừng. Từ đầu năm 2017 đến nay, dân quân các huyện: Đình Lập, Lộc Bình và Cao Lộc huy động hàng trăm lượt cán bộ, chiến sỹ tham gia chữa cháy, dập tắt 5 vụ cháy rừng.

Đồng chí Lê Văn Dũng, Chỉ huy trưởng Ban CHQS xã Thanh Long, huyện Văn Lãng cho biết: Trong các đợt huấn luyện, Ban CHQS xã tổ chức phát động phong trào thi đua huấn luyện giỏi, kết hợp tổ chức cho dân quân làm công tác dân vận; chủ động đề xuất với cấp ủy, chính quyền tổ chức cho dân quân làm công tác dân vận gắn với từng địa chỉ cụ thể. Từ đầu năm 2017 đến nay, lực lượng dân quân đóng góp hàng trăm ngày công lao động, giúp dân làm đường bê tông tại thôn Nà Han và Nà Vạc được 400 m; huy động 50 lượt cán bộ, chiến sỹ nạo vét được 2 km mương máng; phối hợp cùng Bộ đội Biên phòng tuần tra đường biên, cột mốc được 18 lần với 90 lượt cán bộ, chiến sỹ dân quân tham gia.

Bằng những việc làm thiết thực, công tác dân vận của lực lượng DQTV ngày càng tăng cường tình đoàn kết quân – dân, góp phần xây dựng “thế trận lòng dân” vững chắc.

NÔNG ĐÌNH QUANG