Thứ ba,  09/08/2022

Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh tổ chức hội nghị lần thứ chín

LSO-Sáng nay (12/10), Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, nhiệm kỳ 2015 - 2020 tổ chức hội nghị lần thứ chín, kiểm điểm, đánh giá công tác lãnh đạo, chỉ đạo 9 tháng đầu năm, triển khai nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2017. Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh và các đồng chí trong Thường trực Tỉnh ủy chủ trì hội nghị.
Đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy phát biểu chỉ đạo tại hội nghị

Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe thông báo nhanh kết quả Hội nghị lần thứ 6, Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa XII), diễn ra từ ngày 4 đến 11/10/2017;  báo cáo kết quả công tác lãnh đạo, chỉ đạo 9 tháng năm 2017 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh. Trong 9 tháng đầu năm, cấp ủy, chính quyền các cấp có nhiều cố gắng, tập trung chỉ đạo, điều hành việc thực hiện các mục tiêu, nhiệm vụ đề ra, nhất là các nhiệm vụ trọng tâm được Ban Thường vụ Tỉnh ủy, các huyện ủy, thành ủy, đảng ủy trực thuộc xác định trong năm 2017, cùng với sự nỗ lực của nhân dân và cộng đồng doanh nghiệp nên kinh tế – xã hội có bước chuyển biến tích cực, giải quyết được một số nút thắt trong phát triển kinh tế; thu hút đầu tư và tiến độ thực hiện các dự án đầu tư xây dựng đạt kết quả khá. Lĩnh vực văn hóa, xã hội có nhiều chuyển biến tiến bộ, an sinh xã hội được thực hiện kịp thời; đời sống vật chất, tinh thần của nhân dân tiếp tục được cải thiện; quốc phòng, an ninh, trật tự an toàn xã hội được đảm bảo, chủ quyền biên giới quốc gia được giữ vững. Công tác xây dựng Đảng được quan tâm chỉ đạo tích cực; MTTQ và các đoàn thể chính trị, xã hội đã chú trọng nâng cao chất lượng các mặt công tác, nhiều cuộc vận động, phong trào có ý nghĩa thiết thực, thu hút đông đảo nhân dân tham gia và đạt hiệu quả cao.  

Các đại biểu dự hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ chín – năm 2017

Hội nghị cũng thông qua dự thảo kết luận về tiếp tục thực hiện Nghị quyết số 29-NQ/TU, ngày 10/11/2011 của Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh về phát triển lâm nghiệp tỉnh Lạng Sơn, giai đoạn 2011- 2020 và một số vấn đề quan trọng khác.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bí thư Tỉnh ủy khẳng định sự nỗ lực, cố gắng của các cấp, ngành, MTTQ, các đoàn thể trong công tác lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện các nhiệm vụ kinh tế, văn hóa xã hội, an ninh quốc phòng, xây dựng Đảng, hệ thống chính trị. Về nhiệm vụ những tháng cuối năm, đồng chí nhấn mạnh: Các cấp, các ngành cần thực hiện tốt quy định về trách nhiệm nêu gương của các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, của cán bộ, đảng viên; nâng cao tinh thần, thái độ, hiệu quả làm việc của cán bộ, công chức, viên chức trong thực hiện chức trách, nhiệm vụ; tiếp tục rà soát nợ đọng trong xây dựng cơ bản để có hướng trả nợ và xây dựng các công trình mới; các ngành, huyện, thành phố rà soát các chỉ tiêu trong năm 2017, rà soát các chương trình đã ký kết để tập trung tổ chức thực hiện hoàn thành, đạt hiệu quả. Bên cạnh đó, các cấp, ngành làm tốt công tác tiếp công dân, giải quyết đơn thư khiếu tố, khiếu nại của công dân; tiếp tục tăng cường đảm bảo an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đồng chí đề nghị các cấp, các ngành chủ động đề xuất, tham mưu cho Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh trong thực hiện các nhiệm vụ của ngành mình, cấp mình, đồng thời tăng cường phối hợp thực hiện hiệu quả các nhiệm vụ được giao, phấn đấu hoàn thành các nhiệm vụ trọng tâm đã đăng ký và phê duyệt trong năm 2017.

PHÙNG KHIÊM