Thứ ba,  09/08/2022

Biểu dương 442 đại diện ưu tú của Mặt trận cơ sở

Sáng 13/10, tại Hà Nội, Ban Thường trực Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tổ chức Hội nghị biểu dương Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Trưởng Ban Công tác Mặt trận tiêu biểu toàn quốc giai đoạn 2014-2017.
Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn trao Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ, Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cho các đại biểu. Ảnh: TTXVN

Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân dự hội nghị. Cùng dự có các Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng: Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai; Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Võ Văn Thưởng; Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và 442 đại biểu ưu tú đại diện cho hơn 11.000 Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cơ sở và hơn 100.000 Trưởng ban Công tác Mặt trận trong cả nước.

Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn cho biết, thời gian qua, đội ngũ Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam các xã, phường, thị trấn và Trưởng Ban công tác Mặt trận trong cả nước đã vượt qua nhiều khó khăn để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cán bộ Mặt trận là những người trực tiếp tuyên truyền, vận động, tập hợp các tầng lớp nhân dân triển khai thực hiện các chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, giải quyết các vấn đề khó khăn, vướng mắc ngay từ cơ sở, xây dựng cộng đồng gắn bó, đoàn kết, giúp đỡ nhau cùng phát triển. Khắp mọi miền đất nước, hàng ngày đều xuất hiện những nghĩa cử hết sức cao đẹp.

Ông Trần Thanh Mẫn cho rằng, có được thành quả trên, cùng với sự nỗ lực, cố gắng của hệ thống Mặt trận, sự đồng thuận của các tầng lớp nhân dân. Trong những năm qua, MTTQ các cấp đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của Đảng, Nhà nước và hệ thống chính trị. Từ Trung ương đến cơ sở, hệ thống Mặt trận được quan tâm từ cơ chế, chính sách đến công tác tổ chức cán bộ; kinh phí hoạt động được tăng thêm, đặc biệt là ở khu dân cư. Đó là những nguồn lực hết sức quan trọng, bảo đảm cho hoạt động của Mặt trận các cấp, nhất là các hoạt động ở cơ sở, khu dân cư.

Toàn cảnh Hội nghị. Ảnh: DDK

Thay mặt lãnh đạo Đảng, Nhà nước, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân biểu dương đội ngũ cán bộ làm công tác Mặt trận ở cơ sở nói chung và Chủ tịch Mặt trận cấp xã, Trưởng Ban Công tác Mặt trận tiêu biểu của cả nước nói riêng.

Chủ tịch Quốc hội nhấn mạnh mỗi cán bộ Mặt trận là một tấm gương của người cán bộ cơ sở thấm nhuần, vận dụng sát thực tiễn tư tưởng của Chủ tịch Hồ Chí Minh về công tác vận động nhân dân, xứng đáng đại diện tiêu biểu cho hàng chục nghìn Chủ tịch Mặt trận cơ sở và hàng trăm nghìn cán bộ Ban Công tác Mặt trận ở khu dân cư.

Theo Chủ tịch Quốc hội, để góp phần thực hiện mục tiêu Nghị quyết Đại hội XII của Đảng đã đề ra, nhiệm vụ bao trùm của Mặt trận hiện nay là tiếp tục tăng cường xây dựng và củng cố khối đại đoàn kết toàn dân tộc, tập hợp đoàn kết rộng rãi mọi tầng lớp nhân dân, tạo sự đồng thuận, thống nhất về tư tưởng, hành động, quyết tâm thực hiện thành công chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, hướng tới mục tiêu chung xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh, nhân dân ấm no, hạnh phúc.

Chủ tịch Quốc hội cho rằng thời gian tới, Mặt trận phải tiếp tục làm tốt hơn vai trò tập hợp, lắng nghe ý kiến nhân dân; tăng cường vận động người dân tham gia các phong trào thi đua yêu nước; phát triển kinh tế, xóa đói, giảm nghèo, chăm lo giúp đỡ các gia đình chính sách, chấp hành pháp luật, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.

MTTQ Việt Nam cần kịp thời phát hiện, nêu gương, nhân điển hình rộng khắp trong các phong trào thi đua, tạo sự lan tỏa, ảnh hưởng tích cực trong cộng đồng; chú trọng chăm lo, phát huy vai trò các cá nhân tiêu biểu trong đồng bào các dân tộc, các tôn giáo và trong các tầng lớp nhân dân; tăng cường tuyên truyền về những tấm gương tốt, tiêu biểu, uy tín…

Tại Hội nghị, Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn đã trao 51 Bằng khen của Thủ tướng Chính phủ và 391 Bằng khen của Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam tặng các Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam cấp xã và Trưởng Ban Công tác Mặt trận tiêu biểu.

Theo baochinhphu