Thứ hai,  08/08/2022

Thường trực Tỉnh ủy làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Lạng Sơn

LSO-Sáng nay (20/10), đoàn công tác của Thường trực Tỉnh ủy do đồng chí Trần Sỹ Thanh, Uỷ viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh làm trưởng đoàn, đến làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Lạng Sơn về tình hình thực hiện 10 nhiệm vụ trọng tâm 9 tháng đầu năm, nhiệm vụ quý IV/2017. Tham dự có đồng chí Tô Hùng Khoa, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh.
Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy Trần Sỹ Thanh phát biểu kết luận tại buổi làm việc với Ban Thường vụ Thành ủy Lạng Sơn

Năm 2017, Thành ủy Lạng Sơn lựa chọn 10 nhiệm vụ trọng tâm để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo. Qua 9 tháng triển khai thực hiện, cơ bản các nhiệm vụ đạt tiến độ và kế hoạch đề ra. Cụ thể, Thành ủy đã lãnh đạo, chỉ đạo, tổ chức thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 62-NQ/TU, ngày 29/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy, thông báo Kết luận số 42-TB/KL, ngày 28/6/2016 của Thường trực Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Lạng Sơn đến năm 2020, qua đó có 16/25 chỉ tiêu đạt theo Nghị quyết 62-NQ/TU; tiếp tục cải thiện môi trường, đổi mới phương thức đầu tư tạo điều kiện cho các doanh nghiệp đầu tư vào địa bàn; thu ngân sách 9 tháng đầu năm đạt 86,2% dự toán tỉnh giao, tăng 45% so với cùng kỳ. Công tác bồi thường, giải phóng mặt bằng, hỗ trợ và tái định cư có nhiều nỗ lực; Thành ủy đã chỉ đạo tập trung thực hiện chỉnh trang đô thị, đến nay có 14/27 tuyến phố đạt tuyến phố văn minh. Tiếp tục đẩy mạnh tái cơ cấu ngành nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, trong đó nhân rộng 3 mô hình phát triển sản xuất, 7 nhãn hiệu sản xuất nông nghiệp. Tập trung chỉ đạo xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia theo kế hoạch; tiếp tục tuyên truyền, vận động triển khai đồng bộ, có hiệu quả Nghị quyết số 12-NQ/TU của Ban Chấp hành Đảng bộ thành phố về thực hiện nếp sống văn minh trong việc cưới, việc tang và lễ hội. Bên cạnh đó, tập trung chỉ đạo, triển khai thực hiện hiệu quả Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII) về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng gắn với thực hiện Chỉ thị số 05 của Bộ Chính trị, hoàn thiện Đề án vị trí việc làm, sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế, rà soát, bổ sung, quy hoạch cán bộ lãnh đạo, quản lý các cấp; triển khai đồng bộ thực hiện Đề án số 453 của Tỉnh ủy về nâng cao chất lượng và hiệu quả hoạt động của tổ chức cơ sở đảng và chi bộ trực thuộc đảng ủy cơ sở trên địa bàn, giai đoạn 2016- 2020. 

Tại buổi làm việc, thành phố cũng đề xuất, kiến nghị với tỉnh 4 nhóm vấn đề về các lĩnh vực kinh tế, quản lý đô thị, đất đai, bồi thường, giải phóng mặt bằng, đầu tư xây dựng cơ bản; văn hóa, xã hội; tổ chức, bộ máy và cải cách hành chính. 

Phát biểu tại buổi làm việc, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh giải đáp kiến nghị của thành phố trên nhiều lĩnh vực, đồng thời lưu ý thành phố cần thực hiện tốt một số nhiệm vụ, đó là: Tăng cường kỷ cương, kỷ luật hành chính, nâng cao hiệu quả công tác của đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức trong thực thi nhiệm vụ; tập trung thu ngân sách; đẩy nhanh tiến độ thực hiện các dự án trên địa bàn; làm tốt công tác giải phóng mặt bằng; tăng cường thanh tra, kiểm tra nội bộ để chấn chỉnh kịp thời những vướng mắc phát sinh; quan tâm giải quyết khiếu nại, tố cáo của công dân. Bên cạnh đó, chú trọng lãnh đạo, chỉ đạo sắp xếp tổ chức bộ máy, tinh giản biên chế; đào tạo bồi dưỡng đội ngũ cán bộ, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ; tiếp tục thực hiện hiệu quả Nghị quyết số 62-NQ/TU, ngày 29/5/2013 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về xây dựng và phát triển thành phố Lạng Sơn đến năm 2020.

Phát biểu kết luận, đồng chí Trần Sỹ Thanh, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy biểu dương, đánh giá cao công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành và kết quả đạt được trên các mặt công tác của thành  phố trong 9 tháng năm 2017. Đồng chí Bí thư Tỉnh ủy cũng lưu ý: thành phố cần làm tốt việc nêu gương của các đồng chí trong Ban Chấp hành Đảng bộ, việc gương mẫu đi đầu của đội ngũ cán bộ, đảng viên trong thực hiện nhiệm vụ được giao, nâng cao vai trò của tổ chức đảng và đảng viên; tăng cường kiểm tra, giám sát, nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ của cán bộ, công chức, viên chức. Thành phố cũng chủ động phối hợp với các cơ quan, ngành của tỉnh trong thực hiện, giải quyết các vụ việc phức tạp, phát sinh. Bên cạnh đó, thành phố cũng cần chủ động triển khai thực hiện các nhiệm vụ theo phân cấp, tranh thủ sự lãnh đạo, chỉ đạo của tỉnh, giữ vững sự đoàn kết nội bộ trong cấp ủy, chính quyền, đoàn thể để lãnh đạo đưa thành phố Lạng Sơn vươn lên tầm vóc, tầm cao mới và sớm trở thành đô thị loại II theo kế hoạch.

PHÙNG KHIÊM