Thứ bảy,  02/07/2022

Công bố quyết định bổ nhiệm cán bộ một số sở, ban, ngành

LSO-Hôm nay (13/1), UBND tỉnh tổ chức công bố các quyết định của Chủ tịch UBND tỉnh về bổ nhiệm chức vụ lãnh đạo một số sở, ban, ngành của tỉnh. Dự lễ công bố có các đồng chí: Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh; Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh.

Theo đó, bổ nhiệm đồng chí Hà Minh Anh, Trưởng Phòng Quản lý dự án 2, Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn giữ chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Lạng Sơn; bổ nhiệm đồng chí Đinh Thị Thu, nguyên Phó Chủ tịch Hội Nông dân tỉnh giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn; bổ nhiệm đồng chí Trần Thị Vân Thùy, Trưởng Phòng Hợp tác quốc tế, Sở Ngoại vụ giữ chức vụ Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ.

Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao quyết định
bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh
cho đồng chí Hà Minh Anh

Các quyết định có hiệu lực từ ngày 10/1/2020, thời hạn bổ nhiệm là 5 năm.


Đồng chí Hồ Tiến Thiệu, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định bổ nhiệm
chức vụ Phó Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn
cho đồng chí Đinh Thị Thu

Phát biểu tại lễ công bố, các đồng chí Phó Chủ tịch UBND tỉnh mong rằng trên cương vị mới, các đồng chí vừa được bổ nhiệm không ngừng học hỏi, phát huy kinh nghiệm công tác, năng lực chuyên môn, tích cực tham mưu và cùng tập thể lãnh đạo cơ quan, đơn vị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.


Đồng chí Nguyễn Công Trưởng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh trao Quyết định

bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ cho đồng chí Trần Thị Vân Thùy

NHÓM PV