Thứ bảy,  02/07/2022

Sở Nội vụ triển khai nhiệm vụ năm 2020

LSO-Chiều nay (13/1), Sở Nội vụ Lạng Sơn tổng kết công tác năm 2019, triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch UBND tỉnh dự và chỉ đạo hội nghị.

Năm 2019, công tác nội vụ được triển khai sâu rộng, hiệu quả, chất lượng ở tất cả các lĩnh vực: tổ chức nhà nước; thi đua, khen thưởng; tín ngưỡng, tôn giáo; văn thư, lưu trữ và thanh tra, kiểm tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo, giải quyết ý kiến, kiến nghị của cử tri liên quan đến công tác nội vụ.

Kết quả nổi bật, Sở Nội vụ và phòng nội vụ các huyện, thành phố đã tham mưu cho UBND cùng cấp chỉ đạo tổ chức thực hiện tốt công tác sắp xếp đơn vị hành chính (ĐVHC) cấp xã; sáp nhập thôn bản, khối phố và cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng; cải thiện chỉ số cải cách hành chính (Par Index), chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI)…

Qua đó, năm 2019, toàn tỉnh thực hiện sắp xếp lại 51/226 ĐVHC cấp xã thành 25 ĐVHC cấp xã mới; sắp xếp, sáp nhập 341 thôn bản, khối phố thành 165 thôn bản, khối phố.

Trong năm, toàn tỉnh có gần 4.800 lượt cán bộ, công chức viên chức được đào tạo, bồi dưỡng; 30 trường hợp được UBND tỉnh thực hiện điều động, bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, cho thôi chức vụ và quyết định nghỉ hưu; 149 trường hợp được phê duyệt nghỉ theo chế độ tinh giản biên chế…

Tại hội nghị, các đại biểu đã phân tích sâu về kết quả đạt được và  chia sẻ kinh nghiệm, bàn giải pháp thực hiện tốt hơn nữa các công tác: sắp xếp ĐVHC cấp xã; sắp xếp tổ chức bộ máy thuộc các sở, ban, ngành tỉnh; nâng cao chất lượng thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính; đẩy mạnh việc bồi dưỡng cán bộ, công chức, viên chức và công tác tín ngưỡng, tôn giáo.


Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh uỷ,
Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại  hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh biểu dương, chúc mừng các kết quả tích cực trong công tác nội vụ năm 2019.

Đồng chí lưu ý: Năm 2020, cơ quan nội vụ cấp tỉnh và cấp huyện cần làm tốt công tác tham mưu cho UBND cùng cấp chỉ đạo thực hiện nghiêm túc các văn bản chỉ đạo của cấp trên về công tác nội vụ; tăng cường tham mưu chỉ đạo thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính, phấn đấu tổ chức kiểm tra việc thực hiện kỷ luật kỷ cương hành chính được 100% cơ quan, đơn vị hành chính từ tỉnh đến cơ sở.

Sở Nội vụ cần tích cực tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện việc sắp xếp tổ chức bộ máy gắn với kiểm tra, đánh giá hoạt động của các cơ quan, đơn vị sau sắp xếp; chủ động tham mưu cho UBND tỉnh chỉ đạo thực hiện tốt công tác cán bộ; cử cán bộ, công chức, viên chức tham gia đào tạo, bồi dưỡng. Cùng với đó là nâng cao chất lượng xây các dự thảo văn bản của UBND tỉnh về công tác nội vụ…


Đại biểu dự hội nghị

Nhân dịp này, Sở Nội vụ phát động đợt thi đua đặc biệt chào mừng đại hội đảng bộ các cấp, Đại hội thi đua yêu nước toàn quốc lần thứ X, các ngày lễ lớn trong năm và kỷ niệm 75 năm ngày truyền thống ngành tổ chức nhà nước (28/8/1945 – 28/8/2020).

HÀ MY