Thứ bảy,  13/08/2022

Thông cáo số 4 kỳ họp thứ tư, Quốc hội khóa XIV

Thứ năm, ngày 26-10-2017, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì.

Buổi sáng:

1. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành nội dung.

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Trưởng Ban Công tác đại biểu Trần Văn Túy báo cáo kết quả thảo luận tại Đoàn đại biểu Quốc hội về phê chuẩn chức vụ Bộ trưởng Giao thông vận tải đối với ông Nguyễn Văn Thể và chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ đối với ông Lê Minh Khái. Sau đó, Quốc hội tiến hành phê chuẩn bằng hình thức bỏ phiếu kín.

2. Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành nội dung.

Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng.

Sau đó, Quốc hội thảo luận về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật. Trong quá trình thảo luận, đã có 23 đại biểu Quốc hội phát biểu và một đại biểu tranh luận, thảo luận tập trung vào những nội dung sau:

– Nguyên tắc đặt tổ chức tín dụng vào kiểm soát đặc biệt;

– Phương án chuyển giao bắt buộc của các tổ chức tín dụng, các ngân hàng thương mại được kiểm soát đặc biệt;

– Phương án cơ cấu lại tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt; thẩm quyền xử lý các tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt;

– Thành phần, số lượng, cơ cấu, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban kiểm soát đặc biệt;

– Nhiệm vụ, quyền hạn của Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đối với các tổ chức tín dụng được kiểm soát đặc biệt;

– Các biện pháp hỗ trợ thực hiện phương án phục hồi; quyền và nghĩa vụ của tổ chức tín dụng hỗ trợ;

– Tiêu chuẩn, điều kiện của người quản lý, điều hành của tổ chức tín dụng;

– Tính thống nhất giữa Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Các tổ chức tín dụng với Hiến pháp và các luật, nghị quyết có liên quan…

Quốc hội đã nghe Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam Lê Minh Hưng báo cáo, cung cấp thêm thông tin, làm rõ một số vấn đề đại biểu Quốc hội nêu.

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển phát biểu kết luận.

Buổi chiều:

1. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân điều hành nội dung.

Sau khi nghe Trưởng Ban kiểm phiếu Bùi Văn Cường công bố kết quả kiểm phiếu và Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày dự thảo Nghị quyết, Quốc hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết phê chuẩn đề nghị của Thủ tướng Chính phủ về việc bổ nhiệm chức vụ Bộ trưởng Giao thông vận tải đối với ông Nguyễn Văn Thể và chức vụ Tổng Thanh tra Chính phủ đối với ông Lê Minh Khái với đa số phiếu tán thành.

2. Phó Chủ tịch Thường trực Quốc hội Tòng Thị Phóng điều hành nội dung.

Quốc hội đã nghe Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Ngoại giao Phạm Bình Minh, thừa ủy quyền của Thủ tướng Chính phủ, trình bày Tờ trình và Chủ nhiệm Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội Nguyễn Văn Giàu trình bày Báo cáo thẩm tra dự án Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Cơ quan đại diện nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam ở nước ngoài.

Sau đó, Quốc hội thảo luận tại tổ về dự án Luật này.

Thứ sáu, ngày 27-10-2017, buổi sáng, Quốc hội nghe tờ trình, báo cáo thẩm tra Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành và thảo luận ở tổ về nội dung trên cùng với dự án Luật Cạnh tranh (sửa đổi); buổi chiều, thảo luận ở hội trường về một số nội dung còn ý kiến khác nhau của dự án Luật Thủy sản (sửa đổi).

Theo Nhandan