Thứ hai,  04/07/2022

Tổng kết công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng năm 2019

LSOChiều nay (13/1), Ủy ban Kiểm tra (UBKT) Tỉnh ủy tổ chức hội nghị tổng kết công tác kiểm tra, giám sát, kỷ luật của Đảng năm 2019; triển khai nhiệm vụ năm 2020.

Dự hội nghị có các đồng chí: Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh; Đoàn Thị Hậu, Phó Chủ tịch Thường trực HĐND tỉnh; đại diện UBKT Trung ương; lãnh đạo một số sở, ban, ngành.

Năm 2019, công tác kiểm tra giám sát, kỷ luật của Đảng đã góp phần tích cực tác động phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý vi phạm của tổ chức đảng, cán bộ, đảng viên; công tác kiểm tra, giám sát của Đảng trong năm hoàn thành tốt mục tiêu đề ra.

UBKT Tỉnh uỷ đã thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo quy định của Điều lệ Đảng, đã thành lập 12 đoàn kiểm tra, giám sát đối với 13 tổ chức đảng và 16 đảng viên, kết quả thực hiện vượt chương trình đề ra.

UBKT các cấp đã bám sát nhiệm vụ của cấp uỷ giao, tích cực, chủ động tham mưu và tổ chức thực hiện tương đối toàn diện công tác kiểm tra, giám sát.

Theo đó, trong năm 2019, cấp ủy các cấp kiểm tra 538 tổ chức đảng và 875 đảng viên. Cấp ủy các cấp giám sát chuyên đề 376 tổ chức đảng và 567 đảng viên; UBKT các cấp kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm 27 tổ chức đảng và 50 đảng viên. UBKT các cấp giám sát chuyên đề 256 tổ chức đảng và 282 đảng viên…

Công tác thi hành kỷ luật trong Đảng được thực hiện nghiêm túc. Cấp ủy các cấp và chi bộ thi hành kỷ luật 182 đảng viên; UBKT các cấp thi hành kỷ luật 57 đảng viên.

Tại hội nghị, các đại biểu đã trao đổi, chia sẻ kinh nghiệm trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng, đề xuất giải pháp nhằm thực hiện tốt hơn công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng trong năm 2020.


Đồng chí Hoàng Văn Nghiệm, Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy,
Chủ tịch HĐND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy đánh giá cao những kết quả đạt được trong công tác kiểm tra, giám sát và kỷ luật của Đảng của toàn Đảng bộ và UBKT các cấp năm 2019.

Đồng chí chỉ ra một số hạn chế như: một số cấp ủy chưa quan tâm đầy đủ đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo và thực hiện kiểm tra, giám sát; một số UBKT chưa chú trọng kiểm tra khi có dấu hiệu vi phạm; chất lượng một số cuộc kiểm tra, giám sát tổ chức đảng, đảng viên chưa đáp ứng được yêu cầu đề ra; công tác quản lý, giáo dục đảng viên có mặt còn hạn chế;…

Về nhiệm vụ trong thời gian tới, đồng chí Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy lưu ý: Năm 2020 là năm diễn ra đại hội đảng các cấp và nhiều sự kiện trọng đại của đất nước, của tỉnh, do vậy, cấp ủy và UBKT các cấp cần quan tâm giải quyết khiếu nại, tố cáo, tập trung giải quyết đúng quy định, kịp thời các đơn thư.

Cấp ủy, tổ chức đảng, UBKT các cấp cần tiếp tục đẩy mạnh việc quán triệt, phổ biến và triển khai thực hiện nghiêm túc các chủ trương, nghị quyết, quy định của Đảng về công tác kiểm tra, giám sát; tiếp tục bám sát các chương trình của cấp trên và thực tiễn của địa bàn, đơn vị để xây dựng chương trình kiểm tra, giám sát phù hợp, bảo đảm phương châm “giám sát phải mở rộng, kiểm tra phải có trọng tâm, trọng điểm”; kết hợp chặt chẽ giữa giám sát của cấp ủy, UBKT các cấp với giám sát của các cơ quan chức năng và giám sát của nhân dân.


Các đại biểu dự hội nghị

Cùng đó tiếp tục tăng cường thực hiện toàn diện các nhiệm vụ theo Điều 32, Điều lệ Đảng, trong đó tập trung kiểm tra, giám sát đối với các lĩnh vực dư luận xã hội quan tâm; nâng cao chất lượng phối hợp giữa cấp ủy, UBKT các cấp với tổ chức đảng và các cơ quan có liên quan; tiếp tục quan tâm đào tạo, bồi dưỡng, nâng cao trình độ đội ngũ cán bộ…

TRÍ DŨNG