Thứ hai,  28/11/2022
Đảng bộ Quân sự huyện Tràng Định:

Chú trọng nâng cao nhận thức chính trị

LSO-Thời gian qua, Đảng bộ Quân sự huyện Tràng Định luôn nghiêm túc tổ chức học tập, nâng cao trình độ, nhận thức chính trị trong toàn lực lượng. Qua đó làm cho cán bộ, chiến sĩ xác định rõ ý thức, trách nhiệm công tác, phát huy tinh thần trong thực hiện nhiệm vụ. Năm 2016, Đảng bộ Quân sự huyện được đảng bộ cấp trên công nhận tổ chức cơ sở đảng “trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu.

Đảng ủy Quân sự huyện Tràng Định triển khai công tác lãnh đạo các nhiệm vụ trọng tâm tháng 11/2017

Ngay từ đầu năm 2017, Đảng bộ ban hành nghị quyết lãnh đạo công tác quốc phòng, quân sự (QPQS) địa phương, tập trung nâng cao chất lượng công tác giáo dục chính trị (GDCT); phòng, chống có hiệu quả âm mưu chiến lược “diễn biến hòa bình” của các thế lực thù địch. Trong quá trình triển khai, tổ chức học tập, cấp ủy luôn xác định rõ những chủ trương, biện pháp cần tập trung thực hiện; quan tâm kiện toàn, tập huấn cho đội ngũ giáo viên, xây dựng các nội dung giáo dục phù hợp.

Trung tá Đinh Quang Hợp, Phó Bí thư Đảng ủy, Chính trị viên Ban Chỉ huy Quân sự (CHQS) huyện cho biết: Công tác GDCT được cấp ủy tổ chức bằng các hình thức nghiên cứu chuyên đề; sinh hoạt chính trị, tư tưởng; ngày chính trị – văn hóa – tinh thần; thông báo chính trị – thời sự, đọc báo, nghe đài, xem truyền hình; giáo dục thông qua các ngày lễ lớn của đất nước và quân đội. Nội dung, chương trình GDCT được đổi mới theo hướng cơ bản, hệ thống, thống nhất, bám sát đặc điểm, yêu cầu nhiệm vụ, phù hợp với trình độ, khả năng nhận thức. Hình thức, phương pháp GDCT phong phú, thiết thực, coi trọng gắn GDCT với giáo dục truyền thống, đẩy mạnh phong trào thi đua, xây dựng chính quy, rèn luyện kỷ luật.

Từ đầu năm 2017 đến nay, Đảng ủy Quân sự huyện đã tổ chức quán triệt nghị quyết đại hội Đảng các cấp; học tập chuyên đề về nâng cao trình độ, năng lực, phương pháp, tác phong công tác của quân nhân, phấn đấu xứng danh “Bộ đội Cụ Hồ” trong thời kỳ mới; nội dung cơ bản về tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh; Nghị quyết hội nghị lần thứ 4 Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII về tăng cường xây dựng, chỉnh đốn Đảng; ngăn chặn, đẩy lùi sự suy thoái về tư tưởng chính trị, đạo đức, lối sống, những biểu hiện “tự diễn biến”, “tự chuyển hóa” trong nội bộ; nội dung cơ bản của Bộ luật Dân sự năm 2015, quân số tham gia học tập đạt từ 98,8% trở lên… Qua nghiên cứu, học tập, cán bộ, đảng viên, quần chúng đã thể hiện rõ quan điểm và nhận thức đúng đắn, phát huy được vai trò, trách nhiệm của mình trong thực hiện nhiệm vụ chuyên môn.

Cùng với học tập các chuyên đề quy định, cấp ủy chủ động biên soạn những nội dung GDCT phù hợp với đặc điểm, tình hình nhiệm vụ QPQS địa phương, giáo dục truyền thống quê hương, lòng yêu nước. Thường xuyên kiểm tra, đôn đốc cấp ủy cơ sở, tổ chức thực hiện một cách nghiêm túc quy chế GDCT, phát huy tính dân chủ, duy trì ngày sinh hoạt chính trị, văn hóa, tinh thần. Qua đó giúp cấp ủy, chỉ huy nắm bắt tâm tư, nguyện vọng, giải quyết kịp thời những khó khăn, vướng mắc. Đồng thời, khắc phục những biểu hiện nhận thức lệch lạc, làm chuyển biến nhận thức các khâu còn yếu, tạo sự thống nhất cao về nhận thức, tư tưởng và hành động của cán bộ, đảng viên, chiến sĩ. Vì vậy, tình hình tư tưởng của bộ đội ổn định, tuyệt đại đa số cán bộ, chiến sĩ có bản lĩnh chính trị vững vàng, kiên định phẩm chất đạo đức, lối sống lành mạnh; chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, tin tưởng tuyệt đối vào sự lãnh đạo của Đảng.

Kết quả kiểm tra, đánh giá chất lượng công tác GDCT năm 2017, 100% khá, giỏi, trong đó có 86,1% giỏi và đơn vị đạt hoàn thành nhiệm vụ GDCT, giáo dục pháp luật loại giỏi.

NÔNG ĐÌNH QUANG