Thứ sáu,  09/12/2022

Thông cáo số 26 kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV

 Thứ Sáu, ngày 24/11, Quốc hội họp phiên toàn thể tại hội trường. Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân chủ trì phiên họp.

Buổi sáng:

Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển, Quốc hội đã nghe Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu và chỉnh lý dự thảo Luật Quy hoạch.

Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Điều 6, Điều 16 và toàn văn Luật Quy hoạch với đa số đại biểu tán thành.

Tiếp theo, dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, Quốc hội thảo luận về dự án Luật Quốc phòng (sửa đổi). Đã có 18 lượt đại biểu Quốc hội phát biểu và 2 lượt đại biểu tranh luận, tập trung vào những nội dung sau:

– Các vấn đề chung: Sự cần thiết sửa đổi Luật; quan điểm chỉ đạo xây dựng Luật; quá trình chuẩn bị và hồ sơ dự án Luật; phạm vi điều chỉnh; giải thích từ ngữ; chính sách của Nhà nước về quốc phòng; nội dung mới của dự thảo Luật so với Luật Quốc phòng hiện hành;

– Về quy định tình trạng khẩn cấp về quốc phòng: sự cần thiết quy định để thể chế hóa chủ trương của Đảng, quy định của Hiến pháp, bảo đảm sự thống nhất với các luật có liên quan;

– Về phòng thủ quân khu và khu vực phòng thủ:

+ Về phạm vi và chức năng phòng thủ quân khu;

+ Về tầm quan trọng của phòng thủ quân khu, khu vực phòng thủ và sự cần thiết luật hóa vấn đề này; trách nhiệm của chính quyền địa phương trong phối hợp xây dựng phòng thủ quân khu;

– Về kết hợp quốc phòng với kinh tế, văn hóa, xã hội và kinh tế, văn hóa, xã hội với quốc phòng về quan điểm, chủ trương của Đảng và yêu cầu thể chế hóa quy định của Hiến pháp về kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh; phạm vi, nội dung, phương pháp kết hợp; quy định vai trò của Nhà nước trong kết hợp quốc phòng với kinh tế, kinh tế với quốc phòng;

– Về công tác quốc phòng ở các bộ, ngành và địa phương; về thiết quân luật và giới nghiêm: Là quy định kế thừa Luật Quốc phòng hiện hành; lực lượng phối hợp thực hiện thiết quân luật, giới nghiêm; trách nhiệm phối hợp của cấp ủy, chính quyền địa phương; về Hội đồng Quốc phòng và An ninh, về quy định Bộ Quốc phòng là cơ quan thường trực giúp việc Hội đồng quốc phòng và an ninh; về nhiệm vụ, quyền hạn của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an, Bộ ngoại giao và các bộ, ngành trung ương về quốc phòng;

– Về các vấn đề khác: Về chiến tranh thông tin, chiến tranh không gian mạng, tác chiến mạng; về ưu tiên hiện đại hóa một số lực lượng, quân chủng, binh chủng, từng bước hiện đại hóa lục quân đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ bảo vệ Tổ quốc; phòng thủ dân sự; phòng thủ trên biển; công tác giáo dục quốc phòng, an ninh cho học sinh; quản lý đất quốc phòng chặt chẽ, sử dụng hiệu quả; trách nhiệm quy định chi tiết thi hành Luật, về tuyên bố, công bố, bãi bỏ tình trạng chiến tranh; phát triển công nghiệp quốc phòng…

Buổi chiều:

Từ 14h-15h10’:

Phó Chủ tịch Quốc hội Phùng Quốc Hiển điều hành.

1. Quốc hội thông qua Nghị quyết về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành.

Quốc hội đã nghe:

– Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Kinh tế của Quốc hội Vũ Hồng Thanh trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết.

– Phó Tổng Thư ký Quốc hội Lê Bộ Lĩnh trình bày dự thảo Nghị quyết.

Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Điều 4 và toàn văn Nghị quyết về Báo cáo nghiên cứu khả thi Dự án thu hồi đất, bồi thường, hỗ trợ, tái định cư Cảng hàng không quốc tế Long Thành với đa số đại biểu tán thành.

2. Quốc hội thông qua Nghị quyết về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh.

Quốc hội đã nghe:

– Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Tài chính, Ngân sách của Quốc hội Nguyễn Đức Hải trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết.

– Phó Tổng Thư ký Quốc hội Lê Bộ Lĩnh trình bày dự thảo Nghị quyết.

Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua Điều 5 và toàn văn Nghị quyết về thí điểm cơ chế, chính sách đặc thù phát triển thành phố Hồ Chí Minh với đa số đại biểu tán thành.

Từ 15h30’, Quốc hội họp phiên bế mạc.

Tới dự phiên bế mạc kỳ họp có Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, nguyên Tổng Bí thư Nông Đức Mạnh; Chủ tịch nước Trần Đại Quang; nguyên Chủ tịch nước Trần Đức Lương; Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, các nguyên Chủ tịch Quốc hội: Nguyễn Văn An, Nguyễn Sinh Hùng; Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam Trần Thanh Mẫn, các nguyên Chủ tịch Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam: Phạm Thế Duyệt, Huỳnh Đảm; các vị lãnh đạo, nguyên lãnh đạo cấp cao khác của Đảng và Nhà nước, các vị lão thành cách mạng, nhiều vị đại biểu Quốc hội các khóa trước và đông đủ các vị đại biểu Quốc hội khóa XIV.

 1. Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Uông Chu Lưu, Quốc hội thông qua Nghị quyết về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

Quốc hội đã nghe:

– Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Chủ nhiệm Ủy ban Pháp luật của Quốc hội Nguyễn Khắc Định trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết.

– Phó Tổng Thư ký Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày dự thảo Nghị quyết.

Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết về việc tiếp tục cải cách tổ chức bộ máy hành chính nhà nước tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả.

2. Dưới sự điều hành của Phó Chủ tịch Quốc hội Đỗ Bá Tỵ, Quốc hội thông qua Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

Quốc hội đã nghe:

– Ủy viên Ủy ban Thường vụ Quốc hội, Tổng Thư ký Quốc hội Nguyễn Hạnh Phúc trình bày Báo cáo giải trình, tiếp thu, chỉnh lý dự thảo Nghị quyết.

– Phó Tổng Thư ký Quốc hội Hoàng Thanh Tùng trình bày dự thảo Nghị quyết.

Sau đó, Quốc hội biểu quyết thông qua toàn văn Nghị quyết về hoạt động chất vấn tại kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV với đa số đại biểu tán thành.

Tiếp theo, Quốc hội nghe Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân phát biểu bế mạc kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV.

Quốc hội làm lễ chào cờ.

Kỳ họp thứ 4, Quốc hội khóa XIV kết thúc và thành công tốt đẹp.

Phiên bế mạc đã được Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam tường thuật trực tiếp và các phương tiện thông tin đại chúng khác đưa tin để cử tri và đồng bào cả nước cùng theo dõi.

Theo baochinhphu