Thứ hai,  26/09/2022

UBND tỉnh họp thường kỳ tháng 2

LSO-Ngày 12/2/2020, đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh chủ trì cuộc họp UBND tỉnh thường kỳ tháng 2.

Tại cuộc họp, các đại biểu đã nghe dự thảo Tờ trình của UBND tỉnh và Nghị quyết của HĐND tỉnh về dự kiến phân bổ kế hoạch vốn sự nghiệp ngân sách trung ương thực hiện các Chương trình mục tiêu quốc gia năm 2020 tỉnh Lạng Sơn và dự thảo Quyết định của UBND về định mức hỗ trợ đối với từng loại hạng mục, công trình thuộc dự án khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn giai đoạn 2020 – 2025.

Thảo luận hai dự thảo văn bản trên, các đại biểu tập trung làm rõ về tiêu chí, định mức, phương án phân bổ đối với 13 nội dung đầu tư và hỗ trợ đầu tư thuộc chương trình xây dựng nông thôn mới với kinh phí hơn 187 tỷ đồng và 5 dự án chương trình giảm nghèo bền vững kinh phí hơn 97,6 tỷ đồng năm 2020; thảo luận về danh mục hỗ trợ công trình thuộc dự án khuyến khích đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn đảm bảo phù hợp với Nghị quyết 08/2019 của HĐND tỉnh và Nghị định 57 của Chính phủ nhằm thúc đẩy thu hút đầu tư vào lĩnh vực này.


Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh kết luận
từng nội dung do các sở ngành của tỉnh trình tại phiên họp thường kỳ UBND tỉnh

Kết luận đối với hai nội dung này, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh yêu cầu: Về dự thảo phương án phân bổ vốn chương trình mục tiêu quốc gia, cơ quan soạn thảo tiếp thu các ý kiến đóng góp, hoàn chỉnh dự thảo để UBND trình HĐND tỉnh trong tháng 3/2020. Trong đó lưu ý, việc phân bổ kinh phí cho các chương trình không chồng chéo và phải lồng ghép các nguồn vốn nhằm nâng cao hiệu quả nguồn vốn của từng chương trình. Quá trình triển khai phải tăng cường kiểm tra, giám sát các đơn vị được giao quản lý nguồn vốn.

Đối với dự thảo Quyết định của UBND tỉnh về hỗ trợ hạng mục công trình thuộc dự án khuyến khích đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, việc xây dựng dự thảo tỉnh đã cơ bản đáp ứng được yêu cầu, tuy nhiên việc xây dựng định mức hỗ trợ đối với một số hạng mục thấp hơn so với Nghị quyết 08/2019 của HĐND tỉnh và Nghị định 57. Cơ quan soạn thảo tính toán lại, hoàn chỉnh dự thảo.

Thảo luận, cho ý kiến về dự thảo quy chế phân cấp quản lý kinh phí trung ương thực hiện chính sách ưu đãi đối với người có công với cách mạng và người trực tiếp tham gia kháng chiến trên địa bàn tỉnh, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh phê bình Sở Lao động-Thương binh và Xã hội chậm trong việc tham mưu cho UBND tỉnh ban hành quy chế. Trên cơ sở tham gia của các thành viên UBND tỉnh, cơ quan soạn thảo chỉnh sửa bổ sung thêm một số quy định về trách nhiệm của sở trong việc chỉ đạo tổ chức thực hiện quy chế, quy định về đơn vị cung cấp dịch vụ chi trả, trách nhiệm và xử lý vi phạm trong quá trình quản lý, sử dụng kinh phí.

Trong khuôn khổ phiên họp UBND tỉnh, các đại biểu cũng đã thảo luận, cho ý kiến và thống nhất thông qua dự thảo kế hoạch của Ban Thường vụ Tỉnh ủy thực hiện Kết luận số 57-KL/TW ngày 16/9/2019 của Bộ Chính trị về việc kết hợp quốc phòng, an ninh với kinh tế, kinh tế với quốc phòng, an ninh trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn để thời gian tới trình Ban Thường vụ Tỉnh ủy.

TRANG NINH