Chủ nhật,  14/08/2022

Hội nghị trực tuyến của Ủy ban Quốc gia về Chính phủ điện tử

LSO-Sáng nay (12/2), tại Hà Nội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc, Chủ tịch Uỷ ban Quốc gia về Chính phủ điện tử (CPĐT) chủ trì hội nghị trực tuyến với các ban chỉ đạo xây dựng chính phủ điện tử, chính quyền điện tử (CQĐT) bộ, ngành, địa phương.

Cùng dự có Phó Thủ tướng Chính phủ Vũ Đức Đam, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban Quốc gia về CPĐT. Tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn có đồng chí Nguyễn Long Hải, Phó Chủ tịch UBND tỉnh, Phó Trưởng Ban chỉ đạo CQĐT tỉnh; các thành viên Ban chỉ đạo CQĐT tỉnh và lãnh đạo một số sở, ban, ngành, doanh nghiệp.


Các đại biểu dự hội nghị tại điểm cầu tỉnh Lạng Sơn

Hội nghị đã đánh giá việc triển khai thực hiện Nghị quyết số 17 ngày 7/3/2019 của Chính phủ về một số nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm phát triển CPĐT giai đoạn 2019 – 2020, định hướng đến năm 2025. Theo đó, từ khi thực hiện Nghị quyết 17 đến nay việc xây dựng CPĐT đạt một số kết quả nổi bật. Cụ thể là có chuyển biến cơ bản trong việc sử dụng văn bản điện tử trong hoạt động của các cơ quan nhà nước: 100% bộ, ngành, địa phương đã kết nối, liên thông gửi nhận văn bản với trục liên thông văn bản quốc gia; tỷ lệ văn bản điện tử được trao đổi qua mạng tăng từ 72% năm 2018 lên 86,5% năm 2019, rất gần so với mục tiêu năm 2020 là 90%.

Trong năm 2019, Chính phủ đã khai trương Trục liên thông văn bản quốc gia, Hệ thống thông tin phục vụ họp và xử lý công việc của Chính phủ, Cổng dịch vụ công quốc gia cùng các cơ sở dữ liệu chuyên ngành. Hiện nay, tỷ lệ dịch vụ công trực tuyến (DVCTT) mức độ 4 tăng hơn 2 lần từ 4,55% năm 2018 lên gần 10,8% năm 2019.

Năm 2020, Chính phủ đề ra chỉ tiêu phấn đấu đạt trên 30% DVCTT mức độ 4; tăng từ 50% lên 100% tỷ lệ cơ quan nhà nước công khai mức độ hài lòng của người dân khi sử dụng DVCTT; 100% bộ, ngành, địa phương có nền tảng tích hợp, chia sẻ dữ liệu kết nối với nền tảng, tích hợp chia sẻ dữ liệu quốc gia và có trung tâm giám sát, điều hành an toàn an ninh mạng.

Tại hội nghị, các bộ, ngành, địa phương đã trao đổi làm rõ hơn kết quả, kinh nghiệm triển khai thực hiện xây dựng CPĐT, CQĐT…

Tỉnh Lạng Sơn đã triển khai thực hiện nghiêm túc chỉ đạo của Chính phủ về việc xây dựng CQĐT. Toàn tỉnh có 100% cơ quan nhà nước xử lý hồ sơ công việc trên môi trường mạng qua hệ thống quản lý văn bản và điều hành. Cổng DVC của tỉnh cung cấp 652 DVCTT mức độ 2, 513 DVCTT mức độ 3 và 579 DVCTT mức độ 4. Lạng Sơn còn triển khai xây dựng nhiều cơ sở dữ liệu chuyên ngành khác…Tỉnh được Ủy ban Quốc gia về xây dựng CPĐT đánh gi là một trong những địa phương đứng đầu cả nước về triển khai xây dựng CQĐT.

Phát biểu kết luận hội nghị, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh: Năm 2020 là năm đầu tiên chuyển sang Chính phủ số, chính quyền số, Chính phủ quyết tâm xây dựng thành công CPĐT trong thời gian tới. Do đó, cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, cộng đồng doanh nghiệp trong việc xây dựng CPĐT.

Thủ tướng yêu cầu các bộ, ngành, địa phương gắn việc triển khai, thực hiện với kiểm tra, giám sát và đánh giá kết quả thực hiện xây dựng CPĐT, CQĐT. Cần tạo hành lang pháp lý, hoàn thiện các yếu tố nền tảng, đảm bảo tài chính xây dựng CPĐT. Các bộ, ngành, địa phương quản lý triển khai có hiệu quả, đẩy mạnh tuyên truyền việc xây dựng CPĐT, CQĐT gắn với cải cách hành chính, cải cách tổ chức bộ máy, tinh giảm biên chế. Việc xây dựng CPĐT, CQĐT phải đảm bảo không chồng chéo, lãng phí…

MINH ĐỨC - HOÀNG HIẾU