Chủ nhật,  11/04/2021
Củng cố tổ chức cơ sở đảng ở Vân Thủy:

Chuyển biến tiến bộ

LSO-Năm 2016, Đảng bộ xã Vân Thủy, huyện Chi Lăng chỉ được cấp trên đánh giá hoàn thành nhiệm vụ. Để củng cố, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng, năm 2017, đảng bộ đã có các giải pháp lãnh đạo, chỉ đạo và đạt kết quả tích cực.
Các đại biểu dự hội nghị tổng kết công tác Hội Nông dân, Hội Phụ nữ xã Vân Thủy năm 2017

Tại hội nghị kiểm điểm tự phê bình và phê bình năm 2016, gắn với kiểm điểm thực hiện Nghị quyết Trung ương 4 (khóa XII), Đảng bộ xã đã chỉ ra những hạn chế: công tác lãnh đạo, chỉ đạo của cấp ủy, chính quyền chưa quyết liệt, sự phối hợp của các đoàn thể chưa chặt chẽ và hiệu quả; trình độ, năng lực của một số cán bộ còn hạn chế, ý thức trách nhiệm chưa cao; công tác tự phê bình và phê bình còn nể nang, né tránh, giải quyết một số công việc còn chậm, công tác tham mưu chưa kịp thời… Trong đó, ngoài nguyên nhân khách quan là trình độ dân trí không đồng đều, kinh tế phát triển chưa bền vững thì nguyên nhân chủ quan được xác định là cấp ủy, chính quyền, đoàn thể chậm đổi mới, tư duy làm việc chưa khoa học, xây dựng chương trình, kế hoạch phát triển kinh tế – xã hội chưa có chiều sâu, nhận thức của một số ít cán bộ, đảng viên khắc phục khuyết điểm theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI, gắn với Chỉ thị số 03 còn hạn chế và thực hiện Chỉ thị số 05 và Nghị quyết Trung ương 4 khóa XII chưa kịp thời… dẫn đến công tác lãnh đạo, chỉ đạo, điều hành hiệu quả đạt còn thấp.

Đồng chí Long Minh Tùng, Bí thư Đảng ủy xã Vân Thủy cho biết: Thực hiện Kế hoạch số 43-KH/HU của Ban Thường vụ Huyện ủy về việc tập trung lãnh đạo, chỉ đạo nâng cao chất lượng, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của tổ chức cơ sở đảng năm 2017, Ban Thường vụ Đảng ủy xã ban hành kế hoạch số 24-KH/ĐU, ngày 30/5/2017 để chỉ đạo thực hiện, trong đó lựa chọn 5 chi bộ để tập trung lãnh đạo, chỉ đạo điểm nhằm tạo chuyển biến rõ nét về phương thức, nội dung sinh hoạt, nâng cao năng lực, sức chiến đấu của chi bộ.

Trong lãnh đạo, Đảng ủy xã chỉ đạo các chi bộ rà soát, sửa đổi, bổ sung quy chế làm việc, phân công nhiệm vụ đảng viên phù hợp với địa bàn và nhiệm vụ được giao; thực hiện nghiêm túc chế độ sinh hoạt chi bộ hằng tháng và sinh hoạt chuyên đề hằng quý với các chủ đề như: xây dựng nông thôn mới, phát triển mô hình kinh tế, xây dựng đường làng, ngõ xóm, giữ gìn an ninh trật tự… Trong sinh hoạt, các chi bộ đã dành thời gian thảo luận, ghi chép biên bản nội dung sinh hoạt, ban hành nghị quyết hoặc văn bản kết luận sau khi kết thúc sinh hoạt chi bộ theo đúng quy định. Đảng ủy xã cũng phân công cấp ủy viên dự sinh hoạt tại chi bộ cơ sở, hằng tháng có trách nhiệm báo cáo tình hình với Đảng ủy, do đó sinh hoạt chi bộ dần đi vào nền nếp, đúng quy định.

Với những nỗ lực đó, năm 2017, Đảng ủy đã lãnh đạo thực hiện hoàn thành 6 nhiệm vụ trong tâm, trong đó nổi bật là lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức thành công đại hội một số tổ chức đoàn thể đúng chương trình, kế hoạch, đảm bảo thời gian quy định, chất lượng ban chấp hành được nâng lên, các tổ chức đã xây dựng được chương trình toàn khóa, quy chế hoạt động nhiệm kỳ 2017 – 2022. Chỉ đạo tổ chức đại hội 10/10 chi bộ trực thuộc, chỉ đạo xây dựng quy chế làm việc nhiệm kỳ 2017 – 2020; xây dựng quy hoạch cấp ủy, cán bộ lãnh đạo, quản lý xã nhiệm kỳ 2020 – 2015 và phát triển đảng viên đạt chỉ tiêu.

Trong triển khai tái cơ cấu nông nghiệp gắn với xây dựng nông thôn mới, xã mở được 1 lớp kỹ thuật trồng cây có múi, gắn với xây dựng mô hình tại 3 hộ gia đình; nâng cấp 1 nhà văn hóa thôn Bản Dù đạt chuẩn; thành lập HTX nuôi ong với 22 hộ tham gia; trồng rừng đạt 165% kế hoạch. Bên cạnh đó, Đảng ủy tập trung lãnh đạo, chỉ đạo chính quyền, đoàn thể thực hiện các nhiệm vụ, trong đó, năm 2017, các đoàn thể đánh giá đạt vững mạnh, chính quyền tự đánh giá hoàn thành tốt nhiệm vụ.

Đồng chí Phùng Văn Nghĩa, Trưởng Ban Tuyên giáo Huyện ủy đánh giá: Năm 2017, cấp ủy, chính quyền xã Vân Thủy đã có nhiều nỗ lực trong lãnh đạo, chỉ đạo củng cố tổ chức cơ sở đảng, nhất là các chi bộ thôn hoạt động dần đi vào nền nếp. Xã đã chỉ đạo thực hiện tốt các nhiệm vụ trọng tâm, nổi bật là công tác trồng rừng, trồng cây ăn quả, thu ngân sách, kết nạp đảng viên mới, huy động sự đóng góp của nhân dân để làm đường giao thông nông thôn, an ninh trật tự đảm bảo, qua đó góp phần thực hiện hoàn thành các chỉ tiêu chủ yếu về kinh tế – xã hội, xây dựng đảng năm 2017.

PHÙNG KHIÊM