Thứ bảy,  10/04/2021

Thách thức thời đại và bản lĩnh thanh niên

Trong bài phát biểu tại Đại hội đại biểu toàn quốc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh lần thứ XI vừa qua, Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng nhấn mạnh yếu tố bản lĩnh của thanh niên trong thời đại mới. Đây cũng là một trong những khẩu hiệu hành động của Đại hội, với quyết tâm Đoàn xứng đáng là lực lượng dự bị tin cậy của Đảng, đại diện chăm lo, bảo vệ quyền, lợi ích hợp pháp, chính đáng của thanh niên.


Các đại biểu tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XI, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Báo cáo Chính trị trình Đại hội, xác định rõ: 5 năm tới, các cấp bộ Đoàn cần tập trung tăng cường học tập, tuyên truyền chủ nghĩa Mác – Lê-nin, tư tưởng Hồ Chí Minh, các chủ trương của Đảng, chính sách pháp luật của Nhà nước… sâu rộng trong thanh niên. Đồng thời, đổi mới nội dung, hình thức tuyên truyền bằng nhiều biện pháp, chú trọng đến bộ công cụ tuyên truyền mới, hiện đại, kịp thời cung cấp các thông tin chính thống, giúp thanh niên nắm vững quan điểm, phản bác luận điệu xuyên tạc, kích động từ các thế lực thù địch. Trong thời kỳ đất nước đang hội nhập sâu rộng, không thể tránh khỏi những vấn đề, luồng tư tưởng đan xen. Vì vậy, đạo đức cách mạng, sức “đề kháng” của những người trẻ trước những biểu hiện tiêu cực, mặt trái của xã hội càng cần phải được các cấp bộ Đoàn lưu tâm, tập trung rèn luyện. Đó là bản lĩnh về lý tưởng cách mạng, ý thức nhạy bén chính trị.

Trong khuôn khổ Đại hội vừa qua, đã diễn ra tám diễn đàn theo hình thức “nói thanh niên nghe, nghe thanh niên nói”. Qua đây, các đại biểu thanh niên ưu tú đã có cơ hội nắm vững cơ chế, chính sách, đóng góp giải pháp với Chính phủ. Nhiệm kỳ 2017-2022 đặt ra yêu cầu lớn đối với tổ chức Đoàn cũng như thanh niên cả nước, đó là vai trò người giữ trọng trách, người chủ tương lai của đất nước. Để làm được điều đó, Đoàn cần giúp thanh niên chuẩn bị tốt hành trang về kiến thức, trách nhiệm. Với kiến thức tốt, hiểu biết sâu rộng, rõ ràng về tình hình đất nước, những cơ hội, thách thức, khó khăn… thanh niên mới có thể chủ động phát huy trách nhiệm, góp phần vào cuộc cách mạng phát triển đất nước. Hiểu đúng, hành trang đầy đủ thì sẽ hành động đúng. Đó là bản lĩnh về kiến thức.

Trong bài phát biểu tại phiên bế mạc Đại hội, Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã kỳ vọng đất nước sẽ có thêm nhiều “chiến binh” khởi nghiệp, lực lượng xung kích trong cuộc cách mạng công nghiệp 4.0. Đồng thời, khẳng định: Chính phủ sẽ có những chính sách mới để khuyến khích khởi nghiệp cụ thể hơn, tạo điều kiện để thanh niên tham gia thực hiện các chương trình kinh tế – xã hội, giải quyết việc làm cũng như các bức xúc của đời sống xã hội. Trong 11 chỉ tiêu trọng tâm mà Đại hội đề ra, cũng có tới ba chỉ tiêu liên quan đến khởi nghiệp, lập nghiệp cho thanh niên: Hỗ trợ một nghìn dự án khởi nghiệp sáng tạo; 10 nghìn tỷ đồng vốn vay hỗ trợ thanh niên phát triển kinh tế; tư vấn hướng nghiệp cho mười triệu lượt thanh thiếu niên, giới thiệu việc làm cho 1,5 triệu thanh niên. Như vậy, những hướng đi cho các bạn trẻ đam mê khởi nghiệp đã được nêu rõ, tạo điều kiện tốt. Vấn đề còn lại là tổ chức Đoàn làm thế nào để triển khai một cách tốt nhất. Trước mắt, cần tích cực, nhanh chóng đưa vào vận hành Quỹ Hỗ trợ thanh niên; tìm kiếm những kênh truyền thông, tuyên truyền hiện đại, phù hợp; tìm kiếm các giải pháp về quản trị, điều hành, lập dự án, kết nối thị trường giúp hình thành nên những “chiến binh” khởi nghiệp thực thụ trong tương lai.

Có bản lĩnh về lý tưởng cách mạng, ý thức nhạy bén chính trị, bản lĩnh về kiến thức và bản lĩnh xung kích làm giàu chính đáng, thanh niên sẽ tự tin đóng góp ý tưởng, sáng kiến, tham gia tích cực vào xây dựng, phát triển đất nước; đáp ứng kỳ vọng của Đảng, Nhà nước và nhân dân; phấn đấu tiến tới “làm chủ đất nước một cách xứng đáng nhất” như lời nhắn nhủ của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng.

Theo Nhandan