Thứ tư,  21/04/2021

Triển khai công tác tư pháp năm 2018

LSO-Sáng nay (4/1), Sở Tư pháp tổ chức hội nghị triển khai công tác tư pháp năm 2018. Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh dự và phát biểu chỉ đạo. 
Đồng chí Phạm Ngọc Thưởng, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch UBND tỉnh phát biểu tại hội nghị

Năm 2017, Sở Tư pháp tỉnh đã tổ chức triển khai thực hiện các nhiệm vụ công tác tư pháp theo đúng chức năng, nhiệm vụ và kế hoạch đề ra, đảm bảo tiến độ và chất lượng các lĩnh vực công tác tư pháp. Đáng chú ý, sở đã thẩm định 4 đề nghị xây dựng nghị quyết của HĐND tỉnh và 106 dự thảo văn bản quy phạm pháp luật của HĐND và UBND tỉnh; góp ý vào 255 dự thảo văn bản của trung ương và địa phương. Công tác bổ trợ tư pháp, phổ biến, giáo dục pháp luật (PBGDPL) được chú trọng; công tác hành chính tư pháp, công tác kiểm soát thủ tục hành chính và cải cách hành chính được quan tâm thực hiện.

Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Chủ tịch UBND tỉnh ghi nhận, biểu dương những kết quả mà ngành tư pháp tỉnh đã đạt được trong năm 2017. Đồng chí lưu ý: Ngành cần nâng cao chất lượng xây dựng dự thảo và thẩm định các văn bản quy phạm pháp luật; nêu cao tinh thần thượng tôn pháp luật, vận dụng linh hoạt vào thực tế; tăng cường phối hợp thực hiện nhiệm vụ, khắc phục những hạn chế trong công tác tham mưu, đề xuất; quan tâm thực hiện tốt công tác hòa giải; đội ngũ cán bộ, nhất là cán bộ trẻ cần không ngừng học hỏi, trau dồi kiến thức để nâng cao trình độ chuyên môn, kỹ năng nghiệp vụ.

Các cá nhân nhận giấy khen vì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác tư pháp năm 2017

Nhân dịp này, 1 tập thể và 2 cá nhân được Bộ Tư pháp tặng bằng khen do đã có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua theo chuyên đề; 6 tập thể, 20 cá nhân được Giám đốc Sở Tư pháp tặng giấy khen vì đã hoàn thành tốt nhiệm vụ công tác năm 2017.

HOÀNG HUẤN